Pojdi na glavno vsebino

Uspeh na splošni maturi

Ocena na splošni maturi

Matura se opravlja iz petih (ali po želji tudi šestih) predmetov - iz treh predmetov skupnega dela ( SLO, ANG, MAT) in dveh izbirnih predmetov:

 • kandidat lahko izbere 1 predmet izmed predmetov FIL, PSI, SOC;
 • kandidat lahko izbere 1 predmet izmed predmetov ZGO in UMZG;
 • v izbirnem delu mature lahko izbere enega od tujih jezikov;
 • matematiko in tuje jezike lahko kandidati opravljajo na osnovni ali višji ravni;
 • slovenščino vsi kandidati opravljajo na višji ravni;
 • kandidat lahko opravlja poleg slovenščine največ dva predmeta na višji ravni;
 • kandidat lahko izbere tudi izbirni predmet, ko šola zanj ne pripravlja na maturo;

Ocene v maturitetnem spričevalu so rezultat pisnega ( zunanjega oz. eksternega) in ustnega ( notranjega oz. internega) ocenjevanja znanja.

Točke na splošni maturi

Maturant opravi splošno maturo, če doseže najmanj 10 točk – za vsakega od petih predmetov po dve točki oz. oceno zd (2).

Maturant, ki opravlja izpite na maturi na osnovni ravni, lahko doseže največ 28 točk – štirje predmeti po 5 točk – štirikrat ocena odl (5) in slovenščina 8 točk – ocena odl (5 + 3 točke).

Maturant , ki opravlja izpite na maturi na višji ravni, lahko doseže največ 34 točk – dva predmeta po 5 točk – dvakrat ocena odl (5) in trije predmeti po 8 točk – trikrat ocena odl (5 + 3 točke).

Maturant, ki doseže 30 do 34 točk je ZLATI MATURANT/ZLATA MATURANTKA.

Dodajanje točk k oceni iz slovenščine in k predmetom na višji ravni

 • V celotnem intervalu odstotnih točk pri ocenah nzd (1), zd (2) in v spodnjem delu intervala ocene db (3), se točk ne dodaja.
 • V zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno db (3), se doda ena točka (3 + 1).
 • V spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno pd (4), se doda ena točka (4 + 1).
 • V zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno pd (4), se dodata dve točki (4 + 2).
 • V spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odl (5), se dodata dve točki (5 + 2).
 • V zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odl (5), se dodajo tri točke (5 + 3).

Pogojno pozitivna ocena (66. člen Pravilnika o splošni maturi)

 • če je maturant pri enem predmetu obveznega dela (SLO, MAT, ANJ) dosegel najmanj 80% potrebnih točk za pozitivno oceno in je bil pri vseh ostalih predmetih ocenjen pozitivno, ter je pri vsaj dveh predmetih dosegel oceno db (3), je maturo opravil.
 • če je maturant pri enem predmetu izbirnega dela dosegel najmanj 80% potrebnih točk za pozitivno oceno in je bil pri ostalih predmetih ocenjen pozitivno ter je pri vsaj enem predmetu dosegel oceno db (3), je maturo opravil.

Popravljanje negativnih ocen, izboljševanje ocen

Popravljanje negativnih ocen: maturant, ki je bil vsaj pri treh maturitetnih predmetih pozitiven, lahko opravlja popravne izpite. Negativne ocene lahko popravlja še dve leti po po opravljanju mature na isti šoli (matura + 4 roki).

Izboljševanje ocene: maturant, ki je opravil maturo in ki želi izboljšati oceno pri enem ali pri več predmetih ima pravico do enkratnega izboljševanja v dveh letih. Pri končnem uspehu se upošteva boljša ocena.
Maturant, ki je bil pri treh ali več predmetih negativen, mora ponovno opravljati maturo v celoti. Maturo v celoti lahko opravlja večkrat.

Maturantu se doseženo število točk pri internem delu mature prizna trajno. Lahko pa se odloči za izboljševanje ocene internega dela, vendar se upošteva ocena, dosežena na tem izpitnem roku, tudi če je nižja. Če se je maturant odločil za izboljševanje interne ocene, mora opravljati izpit v celoti, tudi pisni del izpita. Za pisni del izpita pa se mu šteje boljša ocena.

Kandidat, ki nima več statusa dijaka, mora stroške opravljanja mature oz. izpitov na maturi, plačati po ceniku, ki ga določi RIC pred rokom za prijavo k splošni maturi.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...