Pojdi na glavno vsebino

Opravljanje splošne mature

Predprijava k splošni maturi

Na osnovi  Pravilnika o spošni maturi in Koledarja splošne mature kandidati oddajo predprijavo k splošni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Obrazec za predprijavo redno vpisani dijaki dobijo in izpolnijo v šoli po navodilih tajnice Šolske maturitetne komisije (ŠMK) oziroma se prijavijo preko eAsistenta.

Prijava k splošni maturi oziroma predmetom splošne mature

Na osnovi Pravilnika o splošni maturi in Koledarja splošne mature kandidati oddajo prijavo k splošni maturi. Prijavijo se na obrazcu, ki je dostopen na spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=432Prijava k maturi (www.ric.si). Redno vpisani dijaki dobijo obrazec v šoli oziroma se prijavijo preko eAsistenta Vpis za redno vpisane dijake na naši šoli bo potekal do 28. marca 2024.

Obrazce in navodila za izpolnjevanje bodo dijaki dobili v dneh pred potekom vpisa.

Zadnji dan vpisa je 30. marec 2024 - velja za redno vpisane dijake, ki opravljajo maturo prvič, za  kandidate, ki opravljajo popravne izpite ali ki izboljšujejo ocene iz maturitetnih predmetov, za kandidate, ki opravljajo poklicno maturo in želijo na gimnaziji opravljati peti predmet (obrazec za prijavo dobijo na matični šoli) in za kandidate brez statusa, ki jih na našo šolo razporedi Državni izpitni center.

Prijava k izpitu (popravni, izboljševanje ocen)

Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature

Odjava od opravljanja splošne mature oz. izpita iz predmeta splošne mature

Kandidati, ki v šolskem letu 2023/2024 niso redno vpisani na naši šoli, se prijavijo na Državni izpitni center, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, poleg prijavnice k splošni maturi priložijo še prošnjo za opravljanje mature in ustrezna potrdila: spričevalo o zaključku 4. letnika, fotokopijo osebnega dokumenta, potrdilo o plačilu mature ali maturitetnega izpita, prošnjo, da želijo maturo opravljati kot 21. letniki.

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature (spričevalo 4. letnika) je 25. maj 2024.

Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje splošne mature (nimajo zaključenega  4. letnika), se morajo do 25. maja 2024 pisno odjaviti od mature.  Obrazec je na tej povezavi. 

Predmeti na splošni maturi 

 • Slovenščina
 • Matematika
 • Angleščina
 • Nemščina
 • Francoščina
 • Španščina
 • Ruščina
 • Geografija
 • Zgodovina
 • Kemija
 • Fizika
 • Biologija
 • Psihologija
 • Sociologija

Pisni izpiti na splošni maturi

Vsi pisni izpiti na splošni maturi se pričnejo ob 9.00 uri. Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom vsaj 20 min pred začetkom izpita. Pred vstopom v izpitni prostor vse osebne stvari odložijo v garderobi, razen predpisanih dodatnih gradiv in dovoljenih pripomočkov. V garderobi pustijo tudi izklopljene mobilne telefone.

Kandidati v izpitni prostor vzamejo predpisana dodatna gradiva in dovoljene pripomočke za vsak posamezni predmet ter osebni dokument, lahko pa imajo tudi ustekleničeno vodo.
Sedežni red kandidatov je obešen na vratih posameznega izpitnega prostora ob 8.00 uri na dan pisanja izpita.

Navodila o poteku pisnega izpita in izpitni red pred začetkom izpita kandidatom v izpitnem prostoru prebereta nadzorna učitelja.

Kandidat lahko zamudi začetek pisanja 1. izpitne pole, vendar največ za 30 min. Čas trajanja izpita se mu za čas zamude ne podaljša. K drugi in naslednjim izpitnim polam mora priti točno.

Trajanje pisnih izpitov

Trajanje pisnih izpitov pri splošni maturi

Dovoljena dodatna gradiva in pripomočki

Dovoljena dodatna gradiva in pripomočki

Ustni izpiti na splošni maturi

 • Vseh šest (sedem, osem) kandidatov v skupini pride pred izpitni prostor v času, ki je naveden za začetek dela te skupine.
 • Kandidat v izpitni prostor vstopi na poziv. Izbere številko izpitnega lista iz kuverte, ki jo pripravi izpraševalec/ka. Ta mu iz kompleta izbere listek z vprašanji. Kandidat odide do prostora, ki je namenjen za pripravo na izpit v izpitnem prostoru in se pripravlja.
 • Kandidat lahko enkrat zamenja izpitni listek, odgovarja na vprašanja z listka, ki ga je izvlekel nazadnje.
 • Že uporabljeni izpitni listek se ponovno vrne v komplet z vprašanji.
 • Kandidat ima pravico do 15 minutne priprave.
 • Ustni izpit traja do 20 minut.
 • Kandidat po koncu izpita profesorju odda tudi konceptni list.
 • Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...