Pojdi na glavno vsebino

Učitelji in drugo osebje

Profesorski zbor

Profesor   Predmeti in razredi
Alenka Kolenc Krajnik

Alenka Kolenc Krajnik, uni. dipl. inž. elektrotehnike, svetovalka

priprava na tekmovanje iz računalništva Bober

govorilne ure: torek, 8.50 - 9.20

alenka.kolenc-krajnik@gimnazija-skofjaloka.si

informatika

Aleš Križnar

Aleš Križnar, laborant

ales.kriznar@gimnazija-skofjaloka.si

laboratorijske vaje
Ana Prevc Megušar

Ana Prevc Megušar, univ. diplomirana muzikologinja, svetnica

Pomočnica ravnatelja, koordinatorica OIV,  koordinatorica dejavnosti v UNESCO, MEPI mentorica

govorilne ure: ponedeljek, 9.00- 9.30

ana.prevc-megusar@gimnazija-skofjaloka.si

glasba

Andreja Dobrovoljc

Andreja Dobrovoljc, uni. dipl. inženir matematike, svetovalka

razredničarka 1. a, priprava na tekmovanje iz matematike, razvedrilne matematike, tekmovanje Matemček, tekmovanje logična pošast,  članica ŠMK

govorilne ure: petek, 9.00 - 9.30

andreja.dobrovoljc@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Andreja Kolar

Andreja Kolar, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetovalka

razredničarka 2. e, priprava na tekmovanje iz zgodovine, koordinatorica strokovne ekskurzije v Tabor, Češka

govorilne ure: ponedeljek, 9.45-10.30

andreja.kolar@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

Anica Šaljaj

Anica Šaljaj, uni. dipl. prof. tehnike in fizike, svetnica

razredničarka, 1. d, članica sveta šole, priprava dijakov na tekmovanje iz fizike, vodja projekta ZRSŠ Razvoj inovativnih učnih okolij Inovativna pedagogoka 1:1

govorilne ure: ponedeljek, 12.15-13.00

anica.saljaj@gimnazija-skofjaloka.si

fizika

izbirni maturitetni predmet fizika

 

Anže Pipan

govorilne ure: sreda, 8.55 - 9.40

anze.pipan@gimnazija-skofjaloka.si

 

 

Anže Rebič, prof. športne vzgoje, svetovalec

razrednik 3. š, vodja tima za organizacijo dela v športnem oddelku

govorilne ure: sreda, 10.35 - 11.20

anze.rebic@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Barbara Osolnik Rajšek

Barbara Osolnik Rajšek, uni. dipl. prof. angleščine in prof. francoščine, svetovalka

koordinatorica strokovne ekskrurzije v Pariz in Provanso

govorilne ure: sreda 8.05-8.50

barbara.osolnik-rajsek@gimnazija-skofjaloka.si

francoščina

izbirni maturitetni predmet francoščina

 

Brigita Šubic, univ. dipl. prof. matematike, svetovalka

govorilne ure: četrtek, 9.45 - 10.30

brigita.subic@gimnazija-skofjaloka.si

 

Bernarda Pavlovec Žumer

Bernarda Pavlovec Žumer, uni. dipl. prof. slovenščine in univ. dipl. literarni komparativist, svetnica

razredničarka 3. b, članica tima klasične gimnazije, priprave na Cankarjevo tekmovanje

govorilne ure: sreda, 9.45-10.30

bernarda.pavlovec-zumer@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Diana Curk

Diana Curk, univ. dipl. prof. biologije

priprava dijakov na tekmovanje iz biologije in naravoslovja

govorilne ure: četrtek, 9.45-10.25

diana.curk@gimnazija-skofjaloka.si

biologija

Gašper Kvartič

Gašper Kvartič, mag. latinskega jezika, književnosti in kulture, mentor

 član tima klasične gimnazije, tečaj grščine, priprava strokovne ekskurzije v Poreč in Pulj

govorilne ure: sreda, 11.25-12.10

gasper.kvartic@gimnazija-skofjaloka.si

latinščina

Gašper Murn

Gašper Murn, mag. prof. kemije, svetovalec

razrednik 2. š, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, koordinator MEPI programa, član projekta Erasmus+

govorilne ure: sreda 9.45 - 10.30

gasper.murn@gimnazija-skofjaloka.si

kemija

Irena Florjančič

Irena Florjančič, uni. dipl. prof. slovenščine in pedagogike, svetnica

razredničarka 3. c, članica sveta šole, koordinatorica projekta Objem

govorilne ure: torek,  9.45-10.30

irena.florjancic@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Janez Ciperle

Janez Ciperle, uni. dipl. prof. nemščine in filozofije, mentor

razrednik 4. č,  koordinator projekta Erasmus+, vodja programa DSD

govorilne ure: četrtek, 9.45-10.30

janez.ciperle@gimnazija-skofjaloka.si

nemščina

izbirni maturitenti predmet nemščina

Janez Galzinja

Janez Galzinja, uni. dipl. inž. elektrotehnike, svetovalec

priprava dijakov na tekmovanje iz fizike

govorilne ure: torek, 11.30 - 12.00

janez.galzinja@gimnazija-skofjaloka.si

fizika

Jasna Miriam Batagelj

Jasna Miriam Batagelj, mag. prof. italijanščine in mag. prof. španščine, mentorica

mentorica v programu MEPI 

govorilne ure: četrtek, 11.25-12.10

jasna-miriam.batagelj@gimnazija-skofjaloka.si

španščina

 

Jaka Kavčič

priprava dijakov na tekmovanje iz logike, astronomije in fizike

govorilne ure: torek, 10.25-11.20

jaka.kavcic@gimnazija-skofjaloka.si

fizika

Jožica Grohar

Jožica Grohar, uni. dipl. prof. geografije in prof. sociologije, svetnica

 organizatorica strokovnih ekskurzij za geografijo,

govorilne ure: petek, 10.35-11.20

jozica.grohar@gimnazija-skofjaloka.si

geografija

izbirni maturitetni predmet geografija

Lili Mravlja

Lili Mravlja, uni. dipl. prof. nemščine in prof. angleščine, mentorica

govorilne ure: 

lili.mravlja@gimnazija-skofjaloka.si

nemščina

Manca Čadež

Manca Čadež, univ. dipl. prof. matematike, svetovalka

 razredničarka, 1. š, priprava na tekmovanje iz razvedrilne matematike, priprava na tekmovanje iz logike, vodja projekta PODVIG, članica sveta šole, urničarka

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 - 10.25

manca.cadez@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Marija Tolar

Marija Tolar, uni. dipl. inž. kemijske tehnologije, svetnica

razredničarka 2. a, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, priprava dijakov na naravoslovno olimpijado EUSO

govorilne ure: četrtek 8.55 - 9.40

marija.tolar@gimnazija-skofjaloka.si

kemija

izbirni maturitetni predmet kemija

Marjeta Petek Ahačič

Marjeta Petek Ahačič, uni. dipl. prof. francoščine in ruščine, svetnica

priprava dijakov na tekmovanje iz ruščine, vodja projekta Rusijada in Tedna ruskega filma v Škofji Loki, vodja tima za klasično gimnazijo

govorilne ure: petek, 9.45-10.30

marjeta.petek-ahacic@gimnazija-skofjaloka.si 

ruščina

izbirni maturitetni predmet ruščina

Marko Luževič

Marko Luževič, prof. športne vzgoje, mentor

šahovski krožek

govorilne ure: sreda, 10.35 - 11.20

marko.luzevic@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Marko Špolad

Marko Špolad, uni. dipl. inž. matematike, svetnik

razrednik 4. š, priprava dijakov na tekmovanje iz matematike in razvedrilne matematike 

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 - 10.30

marko.spolad@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Matej Albreht

Matej Albreht, uni. dipl. prof. telesne vzgoje, svetnik

 organizator športnih dni in športnih taborov, vodja tima za organizacijo dela v športnem oddelku

govorilne ure: sreda, 10.35-11.20

matej.albreht@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Matej Plestenjak

Matej Plestenjak, akademski kipar, mentor

koordinator likovne dejavnosti na šoli

govorilne ure: /

matej.plestenjak@gimnazija-skofjaloka.si

likovna umetnost

Mateja Lavtar

Mateja Lavtar, univ. dipl. prof. biologije

 

razredničarka 3. d, priprava na tekmovanje iz  biologije, organizatorka šolske prehrane

govorilne ure: 

mateja.lavtar@gimnazija-skofjaloka.si

biologija

izbirni maturitetni predmet biologija

 

Mateja Močnik, univ. dipl. prof. geografije in umetnostne zgodovine

razredničarka 1. e, vodja ekskurzije pri zgodovini umetnosti, vodja aktiva za aktivno državljanstvo

govorilne ure: četrtek 8.55 do 9.40

mateja.mocnik@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina umetnosti, likovna umetnost, geografija

Mateja Prvodnik Mayland

Mateja Prevodnik Mayland, uni. dipl. prof. angleščine, svetnica

razredničarka 4. bc

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 - 10.30

mateja.prevodnik-mayland@gimnazija-skofjaloka.si

angleščina

Matic Gortnar

Matic Gortnar, mag. prof. anglistike in francoščine, svetovalec

razrednik 3. e, mentor MEPI programa, tajnik ŠMK

govorilne ure: četrtek, 8.55 - 9.40

matic.gortnar@gimnazija-skofjaloka.si

a

ngleščina

Matic Močnik

Matic Močnik, uni. dipl. prof. zgodovine in prof. geografije, svetovalec

razrednik, 3. a,  priprava na tekmovanje statistične igre in geografije,  koordinator mednarodne izmenjave z Dansko, vodja ŠRT

govorilne ure: ponedeljek, 9.45-10.30

matic.mocnik@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

geografija

Izbirni maturitetni predmet geografija

Melita

Melita Perkovič, univ. dipl. prof. slovenščine in prof. španščine, svetovalka

govorilne ure: torek, 9.45 - 10.30

razredničarka 2. d, priprave na Cankarjevo tekmovanje

melita.perkovic@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Milena Dolenec

Milena Dolenec, uni. dipl. prof. matematike, svetovalka

priprava dijakov na tekmovanje iz matematike,

govorilne ure: četrtek, 10.35 - 11.20

milena.dolenec@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Nada Beguš

Nada Beguš, uni. dipl. prof. slovenščine in dipl. etnolog, svetnica

govorilne ure: četrtek, 8.00 - 9.45

nada.begus@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Nataša Šolar, univ. dipl. prof. biologije

laborantka

natasa.solar@gimnazija-skofjaloka.si

laboratorijske vaje

Nataša Veber

Nataša Veber, uni. dipl. prof. angleščine in prof. slovenščine, svetnica

razredničarka 2. c

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 - 10.30

natasa.veber@gimnazija-skofjaloka.si

angleščina

Nataša Zaplotnik

mag. Nataša Zaplotnik, uni.dipl. prof. angleščine in prof. francoščine, svetovalka

razredničarka 4. e, priprava dijakov na tekmovanje iz angleščine in na mednarodno tekmovanje Best in English, 

govorilne ure: petek, 9.45 - 10.30

natasa.zaplotnik@gimnazija-skofjaloka.si

angleščina

Nevenka Bertoncelj

Nevenka Bertoncelj, uni. dipl. prof. telesne vzgoje, svetnica

 organizatorica športnih dni in športnih taborov, tečaj kvačkanja

govorilne ure: ponedeljek 10.35-11.20

nevenka.bertoncelj@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Neven Šverko

Neven Šverko, uni. dipl. ing. kemije, mentor

govorilne ure: torek, 9.45 - 10.30

neven.sverko@gimnazija-skofjaloka.si

kemija

Sonja Gartner

Sonja Gartner, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetnica

 razredničarka 1bc, članica tima za prenovo klasične gimanzije

govorilne ure: četrtek, 8.55 - 9.40

sonja.gartner@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

izbirni maturitetni predmet zgodovina

Špela Horvat

Špela Horvat, mag. psihologije, svetovalna služba

priprava na tekmovanje iz psihologije

govorilne ure: sreda, 8.55-9.40

spela.horvat@gimnazija-skofjaloka.si

psihologija

Špela Oman

dr. Špela Oman, uni. dipl. prof. španščine, dr. primerjalne književnosti in literarne teorije, koordinatorica mednarodne izmenjave s Španijo, svetovalka

priprava na tekmovanje iz španščine, koordinatorica

govorilne ure: sreda 8.05-8.50

spela.oman@gimnazija-skofjaloka.si

španščina

izbirni maturitetni predmet španščina

Tanja Gartner

Tanja Gartner, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetnica

mentorica Dijaške šolske skupnosti, sindikalna zaupnica, koordinatorica strokovne ekskurzije v Bruselj in Strasbourg

govorilne ure: sreda, 8.55 - 9.40

tanja.gartner@gimnazija-skofjaloka.si

sociologija

izbirni maturitetni predmet sociologija

Tanja Melihen

Tanja Melihen, uni. dipl. prof. športne vzgoje, svetovalka

razredničarka 1. č, organizator športnih dni in športnih taborov

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 - 10.30

tanja.melihen@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Tatjana Žagar

Tatjana Žagar, uni. dipl. prof. slovenščine in univ.dipl.sociologinja kulture, svetnica

razredničarka 4. a, mentorica impro gledališča in gledališke skupine Oder na stežaj, priprava na tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, članica sveta šole

govorilne ure: ponedeljek, 11.25-12.10

tatjana.zagar@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Vesna Krvina

Vesna Krvina, uni. dipl. prof. matematike, svetovalka

 priprava dijakov na tekmovanje iz matematike, predsednica upravnega odbora šolskega sklada

govorilne ure: /

vesna.krvina@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

 

Žiga Kert, mag. prof. glasbene pedagogike, svetovalec

vodenje mladinskega mešanega pevskega zbora

govorilne ure: četrtek, 9.45-10.30

i

glasba

Ostalo osebje šole

  Ime in priimek Funkcija
 

Miha Šteharnik, računovodja 

miha.steharnik@gimnazija-skofjaloka.si

računovodja

 

Iris Dumenčič, hišnik 

iris.dumencic@gimnazija-skofjaloka.si

hišnik
Jože Bogataj

Jože Bogataj, uni. dipl. prof. angleščine in prof. slovenščine, svetnik

predsednik ŠMK, član ŠRT, član tima za prenovo klasične gimnazije, predsednik UO sklada Toneta Pavčka za promocijo ruščine, član SNKU na MIZŠ, nacionalni koordinator Unescu pridruženih šol v mreži ASP

joze.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

ravnatelj

Marija Kokalj Auguštiner

Marija Kokalj Auguštiner, uni. dipl. prof. slovenščine in prof. srbščine, hrvaščine in makedonščine, knjižničarka (ŠPIK, CPI FF Lj), svetnica

marija.kokalj@gimnazija-skofjaloka.si

knjižničarka

 

Valentina Mohorič, poslovna sekretarka 

valentina.mohoric@gimnazija-skofjaloka.si

poslovni sekretar

Saša Bogataj Suljanović

Saša Bogataj Suljanović, univ.dipl. psihologinja, svetnica

vodja ŠRT, predsednica sveta šole, mentorica prostovoljcev, organizatorica Šole za starše, koordinatorica programov Vzgoja za mir, družino in nenasilje, certificiran NLP praktik pri International NLP Trainers Association

sasa.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

šolska svetovalna delavka

 

Andrej Rovšek, Melom Tržič, vzdrževalec učne tehnologije 

vzdrzevalec@gimnazija-skofjaloka.si 

računalničar, pogodbeni delavec 

 

Špela Horvat, magistrica psihologije

spela.horvat@gimnazija-skofjaloka.si

šolska svetovalna delavka

   

 

 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...