Pojdi na glavno vsebino

Učitelji in drugo osebje

Profesorski zbor

Profesor   Predmeti in razredi
Alenka Kolenc Krajnik

Alenka Kolenc Krajnik, uni. dipl. inž. elektrotehnike, svetovalka

priprava na tekmovanje iz računalništva Bober

govorilne ure: ponedeljek, 9.00 - 9.45

alenka.kolenc-krajnik@gimnazija-skofjaloka.si

informatika
1.a, bc, d, e, š

Aleš Križnar, laborant

ales.kriznar@gimnazija-skofjaloka.si

laboratorijske vaje

Aljoša Erman, uni. dipl. prof. fizike, svetovalec

razrednik 1. d, član sveta šole, priprava na tekmovanje iz fizike in astronomije, mentor dijakov pri raziskovalnih nalogah 

govorilne ure: četrtek, 9.45 - 10.30 (kabinet 150)

aljosa.erman@gimnazija-skofjaloka.si 

fizika

4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. e, 4. š izbirni maturitetni predmet

Ana Prevc Megušar, univ. diplomirana muzikologinja, svetovalka

Pomočnica ravnatelja, koordinatorica OIV, članica ŠRT, koordinatorica dejavnosti v UNESCO, koordinatorica projekta SKOZ

govorilne ure: četrtek, 8.00 - 8.45 

ana.megusar1@guest.arnes.si

glasba

1. a, 1. c, 1. d, 1. e, 1. š

2. b

Andreja Dobrovoljc, uni. dipl. inženir matematike, mentorica

Razredničarka 1. a, priprava na tekmovanje iz matematike, članica ŠMK 

govorilne ure: četrtek, 9.00 - 9.30 (kabinet 336)

andreja.dobrovoljc@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

2. a, 2. d

4. b, 4. c

Andreja Kolar, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, mentorica

Razredničarka 2. e, priprava na tekmovanje iz zgodovine, koordinatorica strokovne ekskurzije v Tabor, Češka, 

govorilne ure: petek, 12.15 - 13.00

andreja.kolar@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

1. e, 1. š

 2. e, 2. š

3. a, 3. e, 3. š

4. d, 4. e, 4. š 

Anica Šaljaj, uni. dipl. prof. tehnike in fizike, svetovalka

razredničarka, 1. c, tajnica ŠMK, priprava dijakov na tekmovanje iz fizike, vodja projekta ZRSŠ Razvoj inovativnih učnih okolij Inovativna pedagogoka 1:1  

govorilne ure: četrtek, 8:55 - 9:40

anica.saljaj@gimnazija-skofjaloka.si

fizika

2. a, 2. c, 2. e 

3. a, 3. e, 3. š

3. b, 3. d lab. vaje 

4. c, 4. e, 4. š izbir. maturit. predmet

 

Anže Rebič, prof. športne vzgoje

razrednik 3. š

govorilne ure: ponedeljek  9.45 - 10.30

anze.rebic@gimnazija-skofjaloka.si 

športna vzgoja

1. a F, 1. b F, 1. c F, 1. e F

2. d F, 2. š F, 2. c D, 2. š D

Barbara Osolnik Rajšek, uni. dipl. prof. angleščine in prof. francoščine, svetovalka

 koordinatorica strokovne ekskrurzije v Pariz in Provanso

govorilne ure: torek, 11.25 - 12.10

barbara.osolnik-rajsek@gimnazija-skofjaloka.si

francoščina

skupina v 1., 2. 3. in 4. letniku, 

izbirni maturitetni predmet 

Bernarda Pavlovec Žumer, uni. dipl. prof. slovenščine in univ. dipl. literarni komparativist, svetovalka

razredničarka 4. b, mentorica šolskega časopisa, članica tima za prenovo programa klasične gimanzije

govorilne ure: sreda, 9.45 - 10.30

bernarda.pavlovec-zumer@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina   

 3. b, 3. e, 3. š, 

4. b

Diana Curk, univ. dipl. prof. biologije

priprava dijakov na tekmovanje iz biologije in naravoslovja

govorilne ure: ponedeljek 8.55 - 9.40

diana.curk@gimnazija-skofjaloka.si

biologija

1. a, 1. d

2.a, 2.c, 2. d, 2. e

3. a, 3. c

Ema Golob, univ. dipl. prof. slovenščne in univ. dipl. literarna komparativistka

mentorica projekta Obrazi prihodnosti

govorilne ure: torek, 12.15–13.00

ema.golob@gmail.com

slovenščina

1. š

3. c

Gašper Kvartič, mag. latinskega jezika, književnosti in kulture

razrednik 2. b/c, član tima za prenovo programa klasične gimnazije, tečaj grščine

govorilne ure: torek, 13.00 - 13.45

gasper.kvartic@gimnazija-skofjaloka.si

 

Gašper Murn, mag. prof. kemije

razrednik 2. d, mentor kemijskega krožka, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, mentori MEPI programa - zlata stopnja 

govorilne ure: ponedeljek 9.45-10.30

gasper.murn@gimnazija-skofjaloka.si

kemija

1. b, 1. d, 1. š

2. b, 2. c, 2. d, 2. š

3. b, 3. c, 3. d lab. vaje

Irena Florjančič, uni. dipl. prof. slovenščine in pedagogike, svetovalka

članica sveta šole, predsednica solidarnostenga sklada Gaudeamus, koordinatorica projekta Objem

govorilne ure: torek 9.45 - 11.30

irena.florjancic@gimnazija-skofjaloka.si 

slovenščina

2. c, 2. š, 

4. a, 4. e,           

Ivan Golob

Ivan Golob, uni. dipl. prof. filozofije in prof. zgodovine umetnosti, svetovalec

član skupine za prenovo programa klasične gimanzije, vodja kulturnega dneva za dijake 1. letnika, 

govorilne ure: /

ivan.golob@gimanzija-skofjaloka.si

filozofija
4. a, b, c, d, e, š

lik. in zgod. umetnosti
1. a, c, d, e, š

2. b 

 

Ivanka Krek, uni. dipl. prof. geografije in prof. sociologije, svetnica

 organizatorica strokovne ekskurzije za geografijo 

govorilne ure: četrtek, 9.00 - 9.30

ivica.krek@gimnazija-skofjaloka.si

geografija

1. d, 1. e, 1. š

2. d, 2. e, 2. š

3. d, 3. š

Janez Ciperle, uni. dipl. prof. nemščine in filozofije

mentor dijakom udeležencem GIMmun, koordinator projekta Erasmus+

janez.ciperle@gimnazija-skofjaloka.si 

govorilne ure: četrtek, 8.55 - 9.40 (kabinet 239)

nemščina

skupina v 1. ,2., 3. in 4. letniku

izbirni maturitenti predmet

Janez Galzinja

Janez Galzinja, uni. dipl. inž. elektrotehnike, mentor

priprava dijakov na tekmovanje iz fizike, koordinator strokovne ekskurzije v Cern in Ženevo

govorilne ure: ponedeljek, 8.55 - 9.40

janez.galzinja@gimnazija-skofjaloka.si 

fizika

1. bc, 1. d, 1. e, 1. š

2. b, 2. d, 2. š

3. b, 3. c, 

Janez Kokalj, uni. dipl. prof. psihologije, svetovalec

govorilne ure: ponedeljek, 8.55 - 9.40

janez.kokalj@gimnazija-skofjaloka.si

psihologija
2. a, 2. c, 2. d, 2. e, 2. š, 3. b

izbirni maturitetni predmet

Jasna Miriam Batagelj, mag. prof. italijanščine in mag. prof. španščine, koordinatorica izmenjave z dijaki iz Španije

govorilne ure: petek, 11.25-12.10

jasna-miriam.batagelj@gimnazija-skofjaloka.si

itšpanščina

skupine v 1. in  3. letniku

Jožica Grohar

Jožica Grohar, uni. dipl. prof. geografije in prof. sociologije, svetovalka

razredničarka 4. a, priprava dijakov  na tekmovanje iz geografije, organizatorica strokovnih ekskurzij za geografijo, 

govorilne ure: četrtek, 9.45 - 10.30

jozica.grohar@gimnazija-skofjaloka.si

geografija

1. a, 1. bc

2. a, 2. c 

3. a, 3. c, 3. e

izbirni maturitetni predmet 

Lili Mravlja

Lili Mravlja, uni. dipl. prof. nemščine in prof. angleščine, mentorica

priprava dijakov na tekmovanje iz nemščine

govorilne ure: četrtek, 8.55 - 9.40

lili.mravlja@gimnazija-skofjaloka.si 

nemščina

 skupina v 1. ,2., 3. in 4. letniku

Manca Čadež, univ. dipl. prof. matematike, mentorica

razredničarka 2. š, priprava na tekmovanje iz razvedrilne matematike, priprava na tekmovanje iz logike, vodja projekta PODVIG

govorilne ure: sreda 9.45-10.30

manca.cadez@gimnazija-skofjaloka.si 

matematika

1. bc, 1. š

2. b, 2. š,

3. b

Marija Gogala

Marija Gogala, uni. dipl. prof. biologije, svetovalka

koordinatorica skupine šolske prehrane, priprava dijakov na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, prirpava na tekmovanje o poznavanju flore

govorilne ure: četrtek, 9.45-10.30 (kabinet 83)

marija.gogala@gimnazija-skofjaloka.si

biologija

 1. bc, 1. e, 1. š

2. b, 2. š

3. b, 3. e, 3. š 

Marija Tolar, uni. dipl. inž. kemijske tehnologije, svetnica

razredničarka 2. a, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, priprava dijakov na naravoslovno olimpijado EUSO, članica ŠRT, članica sveta šole   

govorilne ure: torek  9.45 - 10.30 (kabinet 81)

mojca.tolar@gimnazija-skofjaloka.si 

kemija

 1. a, 1. e, 

2. a, 2. e, 

3. a, 3. š, 3. e 

izbirni maturitetni predmet 

Marjeta Petek Ahačič, uni. dipl. prof. francoščine in ruščine, svetovalka

razredničarka 1. b, priprava dijakov  na tekmovanje iz ruščine, vodja projekta Rusijada in Tedna ruskega filma v Škofji Loki 

govorilne ure: ponedeljek 11.25-12.10

marjeta.petek@gimanzija-skofjaloka.si 

ruščina

 skupina v 1., 2., 3. in 4. letniku

izbirni maturitetni predmet   

Marko Luževič, prof. športne vzgoje

govorilne ure: sreda 9.45-10.30

marko.luzevic@gimnazija-skofjaloka.si 

športna vzgoja

1. e D

2. b D, 

3. c, d, e F

Marko Špolad

Marko Špolad, uni. dipl. inž. matematike, svetnik

razrednik 4. š, priprava dijakov na tekmovanje iz matematike in razvedrilne matematike,  član tima za organizacijo dela v športnem oddelku

govorilne ure: torek, 8.55 - 9.40

marko.spolad@gimnazija-skofjaloka.si 

matematika

1. d

3. a, 3. š

4. a, 4. š

Matej Albreht, uni. dipl. prof. telesne vzgoje, svetovalec

razrednik 1. š, organizator športnih dni in športnih taborov, vodja tima za organizacijo dela v športnem oddelku 

govorilne ure: ponedeljek 10.30-11.20

matej.albreht@gimnazija-skofjaloka.si 

športna vzgoja

1. a D, 1, d, š F, 

 3. a, b, š F

3. d D

4 a, b, c, d, e F, 4. š 

Matej Plestenjak, akademski kipar, mentor

koordinator likovne dejavnosti na šoli

govorilne ure: ponedeljek, 12.15 - 13.00

matej.plestenjak@gimnazija-skofjaloka.si 

likovna umetnost
1. a, 1. bc, 1. d, 1. e,
1. š

2. b

Mateja Lavtar, univ. dipl. prof. biologije

laborantka, urejevalka vivarija

mateja.lavtar@gimnazija-skofjaloka.si 

laboratorijske vaje

Mateja Prevodnik Mayland, uni. dipl. prof. angleščine, svetovalka

razredničarka 4. c, mentorica MEPI programa - zlata stopnja 

govorilne ure: sreda, 10.35 - 11.10

mateja.prevodnik-mayland@gimanzija-skofjaloka.si

angleščina

1. e

 2. š 

3. b, 3. c

4. b,  4. d

Matic Gortnar

mentor MEPI programa - zlata stopnja

govorilne ure: sreda, sreda, 9.45-10.30

matic.gortnar@gimnazija-skofjaloka.si

 

Matic Močnik, uni. dipl. prof. zgodovine in prof. geografije

razrednik, 3. c, mentor v programu MEPI - zlata stopnja, priprava na tekmovanje statistične igre, koordinator mednarodne izmenjave z Dansko

govorilne ure: petek 9.45 - 10.30

matic.mocnik@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

1. a, 2. a, 2. c, 2. d,
3. c, 3. d,

geografija

 2. b, 3. b

Izbirni maturitetni predmet

Melita Perkovič, univ. dipl. prof. slovenščine in prof. španščine, mentorica

razredničarka 3. d, priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje, 

govorilne ure: petek 9.45-10.30

melita.perkovic@gimnazija-skofjaloka.si 

španščina

izbirni maturitetni predmet

slovenščina

1. a, 1. bc, 2. b, 2. d,
4. š

Milena Dolenec, uni. dipl. prof. matematike, svetovalka

priprava dijakov na tekmovanje iz matematike, 

govorilne ure: petek, 9.00 - 9.30

milena.dolenec@gimnazija-skofjaloka.si 

matematika

1. a, 1. e

3. e

4. d, 4. e

Nada Beguš

Nada Beguš, uni. dipl. prof. slovenščine in dipl. etnolog, svetovalka

razredničarka 3. e

govorilne ure: četrtek, 10.35-11.20

nada.begus@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

1. d, 1. e

2. a, 2. e 

Nataša Veber, uni. dipl. prof. angleščine in prof. slovenščine, svetovalka

razredničarka 3. a, članica sveta šole, članica ŠRT,  mentorica v programu MEPI 

govorilne ure: torek    9.45 - 10.30

natasa.veber@gimnazija-skofjaloka.si 

angleščina

1. a

2. a, 2. c

3. a

4. c, 4. š

mag. Nataša Zaplotnik, uni. prof. angleščine in prof. francoščine, svetovalka

razredničarka 4. e, priprava dijakov na tekmovanje iz angleščine in na mednarodno tekmovanje Best in English

govorilne ure: ponedeljek  9.45-10.30 

natasa.zaplotnik@gimnazija-skofjaloka.si 

angleščina

1. bc

2. e

3. e, 3. š

4. a, 4. e

Nevenka Bertoncelj, uni. dipl. prof. telesne vzgoje, svetovalka

rčlanica sveta šole, organizatorica športnih dni in športnih taborov, vodja projekta Erasmus+

govorilne ure: ponedeljek, 10.35-11.20

nevenka.bertoncelj@gimnazija-skofjaloka.si 

športna vzgoja
1. š D

2. a D, 2. e D

3. e D, 3. š D

4. b,c D, 4. e D

Neven Šverko, uni. dipl. kemije

govorilne ure: petek, 8.55-9.40 (učilnica 147)

neven.sverko@gimnazija-skofjaloka.si

 

Sonja Gartner, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetovalka

razredničarka 3. b, članica tima za prenovo klasične gimanzije 

govorilne ure: torek, 9.00-9.40

sonja.gartner@gimnazija-skofjaloka.si 

zgodovina

1. bc, 1. d

2. b, 3. b

 4. a, 4. b, 4. c

 izbirni maturitetni predmet 

 

dr. Špela Oman, uni. dipl. prof. slovenščine in prof. španščine
mentorica

govorilne ure: sreda, 8.55-9.40

oman.spela@gmail.com

slovenščina, španščina

Tanja Gartner

Tanja Gartner, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetovalka

 mentorica Dijaške šolske skupnosti, sindikalna zaupnica, koordinatorica strokovne ekskurzije v Bruselj in Strasbourg

govorilne ure: četrtek, 9.45-10.30

tanja.gartner@gimnazija-skofjaloka.si

sociologija

3. a, 3. b, 3. c, 3. d,
3. e, 3. š

izbirni maturitetni predmet

Tanja Melihen, uni. dipl. prof. športne vzgoje, svetovalka

organizator športnih dni in športnih taborov

govorilne ure: četrtek 9.45 - 10.30

tanja.melihen@gimnazija-skofjaloka.si 

športna vzgoja

1. d D, 2. a, b F, 2. d D,

3. a D, 3. c D

 4. a D, 4. b, d D

Tatjana Žagar, uni. dipl. prof. slovenščine in univ.dipl.sociologinja kulture, svetovalka

razredničarka 4. d, mentorica impro gledališča in gledališke skupine Oder na stežaj, priprava na  tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik 

govorilne ure: torek, 9.45 - 10.20

tatjana.zagar@[gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

 3. a,  3. d

4. c, 4. d 

 

Urša Petrič, prof. biologije

govorilne ure:torek, 10.35 - 11.20

ursa.petrich@gmail.com

biologija

3. d

izbirni maturitetni predmet

Vesna Krvina

Vesna Krvina, uni. dipl. prof. matematike, svetovalka

rpriprava dijakov na tekmovanje iz matematike, predsednica upravnega odbora šolskega sklada, urničarka 

govorilne ure: četrtek 10.35-11.20

vesna.krvina@gimnazija-skofjaloka.si 

matematika1. e

2. c, 2. e

, 3. c, 3. d 

Ostalo osebje šole

   Ime in priimek Funkcija
Andreja Gartner

Andreja Gartner

andreja.gartner@gimnazija-skofjaloka.si

računovodkinja

 

Iris Dumenčič

iris.dumencic@gimnazija-skofjaloka.si 

hišnik
Ivanka Pogačnik

Ivanka Pogačnik

spremljevalka gibalno ovirani dijakinji

Jože Bogataj

Jože Bogataj, uni. dipl. prof. angleščine in prof. slovenščine, svetnik

predsednik ŠMK, član ŠRT, član tima za prenovo klasične gimnazije, predsednik UO sklada Toneta Pavčka za promocijo ruščine, nacionalni koordinator UNESCO ASP mreže slovenskih šol 

joze.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

ravnatelj

Marija Kokalj Auguštiner

Marija Kokalj Auguštiner, uni. dipl. prof. slovenščine in prof. srbščine, hrvaščine in makedonščine, knjižničarka (ŠIK, CPI FF Lj), svetovalka

marija.kokalj@gimnazija-skofjaloka.si

knjižničarka

 

Valentina Mohorič

valentina.mohoric@gimnazija-skofjaloka.si

tajnica

Saša Bogataj Suljanović

Saša Bogataj Suljanović, univ.dipl. psihologinja, svetovalka

vodja ŠRT, predsednica sveta šole, mentorica prostovoljcev, organizatorica Šole za starše, koordinatorica programov Vzgoja za mir, družino in nenasilje, certificiran NLP praktik pri International NLP Trainers Association

sasa.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

šolska svetovalna delavka

 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...