Pojdi na glavno vsebino

60 let Škofjeloške gimnazije

Zgodovina Gimnazije Škofja Loka


Odlomek iz Loških razgledov, ki ga je ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka pripravil Jože Bogataj.

Gimnazija Škofja Loka ima v tem šolskem letu vpisanih 649 dijakov in dijakinj v 23 oddelkih, in sicer po 6 paralelk v vsaki generaciji (razen v generaciji letošnjih 3. letnikov, kjer je vpisanih 5 oddelkov).
Od leta 2000 smo edina šola na Gorenjskem, ki vpisuje v oddelek klasične gimnazije. Od preostalih petih oddelkov sta dva oddelka s poudarjenim naravoslovjem – naravoslovna oddelka, dva s poudarjenim družboslovjem – oddelka splošne gimnazije in en t.i. evropski oddelek.

V kolektivu je redno zaposlenih 54 učiteljev strokovnih predmetov, od tega dva tujca za potrebe evropskega oddelka, knjižničarka, šolska svetovalna delavka, računovodkinja, poslovna sekretarka, vzdrževalec računalniške opreme, hišnik in ravnatelj.

Šola od 1991. leta dalje izvaja srednješolski splošnoizobraževalni program gimnazije in klasične gimnazije za potrebe srednješolskega izobraževanja dijakov iz Škofje Loke, Selške in Poljanske doline in ostale južnogorenjske regije.

Vse to so resnična dejstva, vendar se za temi suhoparnimi številkami in frazami skriva vsakodnevni živ-žav najstnikov, ki vse od jutranjih ur do poznega popoldneva preživijo svoj delovni dan v šoli. Vsak od njih je svoja zgodba s svojimi radostmi in problemi ter za vsakega od njih se je potrebno potruditi. Učiteljski zbor s svojim profesionalnim delom skrbi, da je učni program izpeljan tako , da ima vsak od naših dijakov možnost uspešno zaključiti šolanje ter nadaljevati študij na akademski ravni.

Ta proces se na zelo podoben način odvija že celih šestdeset let in prav je, da se ob takšnih jubilejih, kot je letošnji, ozremo na prehojeno pot, pogledamo, kaj je bilo dobrega, in smelo načrtujemo naš jutri.

Bilo bi preveč, da bi našteval vse podrobnosti našega jubileja, zato naj bo ta zapis zbir mnogoterih dogodkov, ki so se zgodile ob letošnji obletnici Gimnazije Škofja Loka. Želeli smo namreč, da bi tako dijaki, učitelji in starši kakor tudi širša javnost skozi celo leto 2010 imeli priložnost, da na prireditvah, razstavah, okroglih mizah in drugih srečanjih spremljajo naše delo. Ena sama prireditev bi bila namreč veliko premalo.

Odlomek iz uvodnika Obvestila dijakom Gimnazije Škofja Loka za šolsko leto 2010/2011

Spoštovane gimnazijke in gimnazijci!

V Škofji Loki pred 2. svetovno vojno gimnazije še niso imeli, kar je za tisočletno mesto, v katerem ima šolstvo tudi po zaslugi freisinških škofov več kot 600-letno tradicijo (najstarejšo na Gorenjskem in eno najstarejših na Slovenskem) presenetljivo. Kot predhodnica nižje gimnazije je v prostorih sedanje osnovne šole v Šolski ulici leta 1932 nastala državna mešana meščanska šola. V tej stavbi je v povojnih letih delovala osnovna šola in nižja gimnazija, ki je kmalu prerasla v višjo gimnazijo, katere jubilej praznujemo letos.

Ustanovitev gimnazije v Škofji Loki sega v šolsko leto 1950/51, ko je bil ob podpori loškega rojaka ministra Borisa Ziherla 4. razred nižje gimnazije preimenovan v 1. razred višje gimnazije. Prvi dijaki so tako maturirali v šolskem letu 1954/55. Zakon o šolstvu iz leta 1958 je uvedel osemletno osnovno šolo, gimnazija pa je s tem postala štiriletna šola. Škofjeloška gimnazija je leta 1965 dobila pravico do verifikacije in s tem pravico do izdaje veljavnih listin. Tako je bil obstoj gimnazije v Škofji Loki zagotovljen. V šolskem letu 1975/76 je bil uveden program pedagoške gimnazije, ob načrtovanju usmerjenega izobraževanja po letu 1980 pa je bil ukinjen.

Po letu 1976 je škofjeloška gimnazija postala vse bolj znana kot »smučarska gimnazija«. Ob vsestranskem prizadevanju in razumevanju za drugačne pristope pri delu z dijaki športniki so športni oddelki postali pomemben del ponudbe izobraževalnih programov vse do leta 2008.

V jeseni leta 1981, ko je bila vpeljana šolska reforma, s katero je bilo srednjim šolam določeno usmerjeno izobraževanje , se je šola preselila v novozgrajeno stavbo na Podnu. Šola je dobila novo ime: Srednja družboslovno-jezikovna šola Borisa Ziherla Škofja Loka.

V šolskem letu 1991/92 smo v šolo ponovno vpeljali gimnazijski program kot najustreznejši splošnoizobraževalni program in pripravljalnico na visokošolski študij. Republika Slovenija je ustanoviteljstvo prevzela od Občine Škofja Loka in šolo leta 1992 preimenovala v Gimnazijo Škofja Loka.

Čas po letu 1992 za škofjeloško gimnazijo pomeni začetek novega obdobja. V domačem okolju je šola ponovno pričela pridobivati zaupanje kot matična šola za vse dijake, ki so se po končani osnovni šoli želeli vpisati v gimnazijo. Še več, skušala je ostati privlačna tudi za dijake, ki so v Škofjo Loki začeli prihajati tudi od drugod. In je uspela. V šolskem letu 2000/01 se je na šolo vrnila latinščina v okviru klasične gimnazije, še danes edine na Gorenjskem. V duhu kurikularne prenove gimnazijskih programov smo v šolskem letu 2005/06 dijakom v okviru splošne gimnazije ponudili t.i. evropski oddelek.

V zadnjem desetletju smo tako učitelji kot dijaki imeli priložnost preko prenovljenih programov, narodnih in mednarodnih sodelovanj ter uvajanja didaktičnih novosti ustvariti sodobno šolo za sodobni čas. Zavedamo se, da dobro šolo skupaj ustvarjamo dijaki, učitelji in starši, in da je temeljno načelo v naših medsebojnih odnosih še vedno medsebojno sodelovanje in spoštovanje, s katerim skupaj gradimo spodbudno in varno učno in delovno okolje. Ponosni smo, da nadaljujemo tradicijo šole, ki je v našem prostoru vedno pomenila spoštovanja vredno institucijo, katere ugled želimo ohraniti in nadaljevati.

Jože Bogataj,
ravnatelj

Zgodovinski oris Gimnazije Škofja Loka je povzet po članku M. Luževiča: 50 let škofjeloške gimnazije

 • 1. 9. 1950: Ljudski odbor mestne skupščine Škofja Loka ob podpori Borisa Ziherla ustanovi popolno, 8-letno gimnazijo
 • 25. 10. 1953: dograditev nove šole v Šolski ulici v Škofji Loki
 • 1. 9. 1958: ustanovitev 4-letne gimnazije
 • 13. 2. 1976: Gimnazija dobi ime po Borisu Ziherlu
 • 1. 9. 1976: ustanovljena je športna gimnazija
 • 1. 9. 1981: ukinitev gimnazije; v usmerjenem izobraževanju nastane Srednja družboslovno jezikovna šola Boris Ziherl Škofja Loka, selitev iz Šolske ulice v novo stavbo na Podnu
 • 1. 9.1990: Ponovna uvedba gimnazijskega programa v 1. letniku in postopno ukinjanje usmerjenega izobraževanja; šola ponovno dobi naziv Gimnazija Škofja Loka
 • 1. 9. 2000: kor edina šola na Gorenjskem šola vpisuje v program klasične gimnazije
 • 1. 9. 2004: vpiše se zadnja generacija športnega oddelka
 • 1. 9. 2006: uvedba t.i. evropskih oddelkov znotraj programa splošne gimnazije, uvod v načrtovane prenove učnih programov za obdobje 2008 - 2012

Ravnatelji Gimnazije Škofja Loka

 • Stanko Hribernik, ravnatelj do leta 1953
 • Franc Demšar, ravnatelj od leta 1953 do 1956
 • Vida Sluga Zupanc, ravnateljica od leta 1956 do 1959
 • Rado Jan, ravnatelj od leta1959 do 1968
 • Lojze Malovrh, ravnatelj od leta 1968 do leta 1976
 • Marko Erznožnik, ravnatelj od  leta 1976 do leta 1979
 • Vladka  Jan, ravnateljica od leta 1979 do 1991
 • Marjan Luževič, ravnatelj od leta 1991 do leta 2009
 • Jože Bogataj, ravnatelj od leta 2009 dalje

Gimnazija Škofja Loka vpisuje vedno več oddelkov

 • junij 1955 – šolanje konča prva generacija 26 maturantov
 • junij 1963 – gimnazijo prvič zaključita 2 oddelka
 • junij 1976 – gimnazijo zaključijo 3 oddelki
 • junij 1979 – gimnazijo zaključijo 4 oddelki
 • junij 1989 – gimnazijo zaključi 5 oddelkov
 • junij 1994 – gimnazijo zaključi 6 oddelkov
 • junij 2003 - gimnazijo izjemoma zaključi 7 oddelkov
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...