Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za september 2018

 • 1. – 4. september 2018: nadaljuje se maturantska ekskurzija za 4. a, 4. b in del 4. c in 4. d razreda. Dijaki 4. a so s TA Jereb spoznavali lepote Dalmacije in Balkana, ostali razredi pa so bili na Maturantskem ekskurziji v Grčiji in obiskali Atene, Korint, Delfe, Meteoro.. Spremstvo: Aljoša Erman, prof., Aleš Križnar, (4. a) in Marjeta Petek Ahačič, prof., Andreja Dobrovoljc, prof., Tanja Melihen, prof. in Jana Pogačnik, prof.; (4. b, c in d)
 • 3. september 2018: začetek pouka za 1. – 3. letnik. Vsi razredi so imeli uvodno uro z ravnateljem v predavalnici in razredne ure z razredniki po razporedu;
 • 4. september 2018: predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel prejemnike zlatega priznanja MEPI v letu 2018. Sprejema sta se skupaj z dijaki udeležili: Mateja Prevodnik Mayland, prof. in Alenka Kolenc Krajnik, prof.;
 • 4. – 8. september 2018: srečanje nacionalnih koordinatorjev UNESCO ASP šol Severne Amerike, Kanade in Evrope, Kazan, Tartastan, Ruska federacija; udeležba: Jože Bogataj, ravnatelj in nacionalni koordinator UNESCO ASP mreže šol;
 • 5. september 2018: nagradni športni izlet v Bohinj za dijake 3. š. Dijaki športnega oddelka so si nagrado prislužili, ker so na lanskoletni prireditvi Dijak dijaku v okviru dobordelnega bazarja uspeli zbrati največ denarja za sklad Gaudeamus. Spremstvo: razrednik Marko Špolad, prof. in Nevenka Bertoncelj, prof.;
 • 6. september 2018: avdicija za sprejem v pevski zbor, potekala je avdicija za oba pevska zbora, ki delujeta na gimnaziji: Mladinski mešani pevski zbor Gimnazije Škofja Loka in Dekliški pevski zbor Gimnazije Škofja Loka, mešani pevski zbor vodi Žiga Kert, prof.dekliški pevski zbor pa Eva Čeh, prof., avdicija je bila ob 14. uri v predavalnici šole.
 • 7. september 2018: izredni rok popravnih izpitov, angleščina, koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 7. september 2018: razredni dan in krst prvošolcev. Dijaki 1. letnika so imeli od 
8. 00 – 12.00 s svojimi razredniki spoznavne delavnice in se pripravili na krst, kije bil ob 12.15 v predavalnici šole. Krst so pripravili dijaki 4. letnika. Prvošolce so preskusili z različnimi nalogami kot so: dramatizacija zgodbe o škofjeloškem grbu, oblikovanje opravičil za različne izostanek od pouka, s pantomimo so morali dokazati poznavanje strokovne terminologije, s karikaturami razrednikov so izkazali svoje slikarsko znanje. Krst se je zaključil s slovesno zaprisego. Koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 8. – 15. september 2018: MEPI odprava – zlata stopnja, odprava je potekala v sodelovanju s Truro School iz Cornwalla v Veliki Britaniji, na odpravi je sodelovalo 26 dijakov Gimnazije Škofja Loka, mentorici: Mateja Prevodnik Mayland, prof. in Nataša Veber, prof.;
 • 10. september 2018: izredni rok popravnih izpitov, matematika, kemija, koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 10. september 2018: roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović, 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 11. september 2018: roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović, 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 12. september 2018: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in pomočnico Ano Prevc Megušar, prof., 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 13. september 2018: roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović, 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 13. september 2018: projektni dan Vode, za 2. a – projektni dan je potekal medpredmetno pri predmetih biologija, kemija in geografija. Pripravili so ga: Diana Curk, prof., Jožica Grohar, prof., Mojca Tolar, prof., Aleš Križnar in Mateja Lavtar;
 • 13. – 17. september 2018: strokovna ekskurzija v Tabor in Prago in mednarodna izmenjava dijakov s Taborsko Soukrome Gymnasium v mestu Tabor, ki je pobrateno z občino Škofja Loka, v izmenjavo so bili vključeni tudi učenci OŠ Ivana Groharja. Dijaki so se skupaj z občinsko delegacijo udeležili prireditve ob slovenski lipi v Taboru in znamenite povorke v historičnih oblačilih v okviru Taborskih setkanj, koordinacija: Andreja Kolar, prof. in ravnatelj Jože Bogataj, spremstvo: Janez Ciperle, prof.;
 • 15. september 2018: prihod danskih dijakov Himmelev Gymnasium iz Roskilda na dvomesečno izmenjavo. V izmenjavi z danskima dijakoma Malou Sofie Juel Haslev in Magnusom  Perbøl Barken sodelujeta Anja Velikonj, 3. c in Rok Šarić, 3. e. Koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj;
 • 17. september 2018: rezultati splošne mature 2018, jesenski rok; ŠMK Gimnazije Škofja Loka
 • 18. september 2018: začetek tečaja prve pomoči za dijake 3. letnika – po razporedu. Tečaj je del obveznega programa OIV za 3. letnik in poteka v sodelovanju z Rdečim Križem Škofja Loka. Koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 19. september 2018: fotografiranje razredov, od 8.00 – 12. 00, v sodelovanju s foto studiem Prijatelj&Prijatelj, koordinacija in razpored: pomočnica ravnatelja Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 20. september 2018: predstavitev strokovne ekskurzije v London, ekskurzijo so predstavili predstavniki TA Orel iz Celja, ob 13. uri v predavalnici šole, iz izbirnega programa OIV za 2. letnik, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 20. september 2018: razglasitev rezultatov fotografskega natečaja Odsevi preteklosti in otvoritev razstave v avli šole. Strokovna komisija v sestavi: Aleksander Čufar, fotograf MF FZS, MPSA, EFIAP/d2, Matej Plestenjak. akad. kipar in Ana Prevc Megušar, pomočnica ravnatelja je izbrala 20 najboljših fotografij za razstavo v avli šole in podelila 3 nagrade. 1. nagrada - Nostalgija, Lovro Kavčič, 1. š, 2. nagrada - Zazrta v prihodnost, Katarina Omejc, 2. d, 3. nagrada - Zapuščena, Taša Križnar, 3. e. Natečaj in razstava sta potekala pod okriljem DEKD. Koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 21. september 2018: mednarodni dan miru, udeležba na srečanju Unesco ASP mreže šol na Cerju pri Novi Gorici, srečanje je organizirala Gimnazija Nova Gorica. Z Gimnazij e Škofja Loka so se dogodka udeležili: ravnatelj Jože Bogataj, koordinator Unesco ASP mreže šol, Ana Prevc Megušar, koordinatorica Unesco dejavnosti na šoli ter dijakinji Hana Bevk in Tina Papov iz 2. b;
 • 24. september 2018: sestanek za projekt Objem, ob 9.00 uri; koordinatorica Irena Florjančič, prof.
 • 25. september 2018: strokovna ekskurzija v Posočje, obvezni interni del splošne mature pri predmetu zgodovina, organizacija in koordinacija: Sonja Gartner, prof., spremstvo: Andreja Kolar, prof.;
 • 25. september 2018: udeležba dijakov 1. a na kemijskih delavnicah v organizaciji korporacije BASF na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, koordinacija: Mojca Tolar, prof. in Gašper Murn, prof.;
 • 25. september 2018: udeležba na projektu Noč raziskovalcev – BIOmolekuralec, dijaki 4. letnika, ki imajo izbirni predmet biologija so prisluhnili predavanju dr. Matije Tomšiča, koordinacija: Urša Petrič, prof.;
 • 26. september 2018: evropski dan jezikov, dijaki 2. b so se vključili v projekt Pogovori se z menoj, ki je potekal tako, da so se 2 šolski uri v mestnem jedru Škofje Loke z mimoidočimi pogovarjali v tujih jezikih in s tem ozaveščali ljudi o jezikovni in kulturni raznolikosti in o pomenu znanja tujih jezikov. Koordinacija: Nina Lavrenčič, prof.;
 • 27. september 2018: projekt Inženirke, inženirji bomo, za dijake 3. letnika iz izbirnega programa OIV, ob 12.15 v predavalnici šole. Na okrogli mizi so sodelovali Tomaž Lanišek, direktor podjetja Knauf Insulation, Leon Pajntar, direktor podjetja Kalmia, Anisa Faganelj, strokovna vodja akademije AMZS, Maja Lotrič iz podjetja Lotrič meroslovje in Jernej Kuhar iz podjetja Agromehanika. Dogodek je skupaj še za Šolski center Škofja Loka pripravilo podjetje Mediade. Koordinacija: Jože Bogataj, prof.;
 • 27. september 2018: Festival znanosti Ljubljana, festivala so se pod mentorstvom prof. Gašperja Kvartiča udeležili dijaki 1. b;
 • 27. september 2018: šolsko tekmovanje iz logike, ob 13. uri v predavalnici šole in učilnici 340, na državno tekmovanje se je uvrstilo 17 dijakov, mentorja: Aleksander Rajhard, Vid Megušar, zunanja sodelavca in Manca Čadež, prof.; 

 • 27. september 2018: Slovo generacije 2018, po zaključku in rezultatih jesenskega roka splošne mature smo se v predavalnici šole na slovesni prireditvi še enkrat srečali z generacijo maturantov 2018. Na prireditvi je tajnica mature Anica Šaljaj predstavila rezultate, zlati maturanti so prejeli posebne plakete, vsem dijakom, ki so opravili maturo smo čestitali, jim zaželeli srečno in jim podarili nagelj kot simbol zrelosti. Čestitali smo udeležencem ter dobitnikom medalj na olimpijadah iz znanja: Vidu Kermelju, Martinu Rihtaršiču, Tini Logonder in Mihu Švarcu. Lucija Čufar in Jaka Kožuh pa sta predstavila svoj nagradni izlet na Dansko z društvom Slovensko dansko prijateljstvo, organizacija in priprava: Anica Šaljaj, tajnica ŠMK in Jože Bogataj, ravnatelj in predsednik ŠMK; 

 • 27. september 2018: uvodni sestanek za dijake, ki bi želeli sodelovati na konferencah MUN, kjer gre za simulacije zasedanja skupščin in komitejev Združenih narodov, mentor: Janez Ciperle, prof.;
 • 27. september 2018: predavanje o sladkorni bolezni, za dijake 2. c, 2. š in 1. d, predavanje je pripravil Jan Jezeršek, nekdanji dijak Gimnazije Škofja Loka in študent medicine, koordinacija: Saša Bogataj Suljanović;
 • 27. september 2018: roditeljski sestanek za dijake in starše 1.b/c in 2. b razreda pred odhodom na strokovno ekskurzijo klasikov v Pulo in Poreč, ob 17. uri v učilnici 336; sestanek je pripravila razredničarka 2. b: Sonja Gartner;
 • 28. – 30. september 2018: filozofski vikend za dijake 4. b, v okviru predmeta filozofija. CŠOD Bohinj, organizacija: Ivan Golob, prof. in Gašper Kvartič, prof.; 

 • 28. – 30. september 2018: razredni vikend za 3. a, v CŠOD Cerkno, program sta pripravili razredničarka Jožica Grohar, prof. in Tatjana Žagar, prof.; 

 • 29. september 2018: jesenski športni dan, dijaki so se povzpeli okoliške škofjeloške hribe: 1. letniki na Sv. Ožbolt, 2. letnik na Lubnik in 3. letnik na Osolnik, vzporedno je potekal tudi ravninski pohod v Crngrob, za 4. letnik pa skupinska vadba, squash, tenis in ekipni športi. Koordinacija: aktiv učiteljev športne vzgoje;
 • 29. september – 2. oktober 2018: mednarodna izmenjava z dijaki iz Tabora, češki dijaki na obisku v Škofji Loki, koordinacija: Andreja Kolar, prof. in ravnatelj Jože Bogataj, prof.;

Datum: 10. oktober 2018
za šolsko kroniko Gimnazije Škofja Loka:
Ana Prevc Megušar, prof.
pomočnica ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...