Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za september 2017

 • 1. september 2017: začetek pouka za dijake 1., 2. in 3. letnika, ob 8. uri za 2. in 3. letnik in ob 9. uri za 1. letnik, dijaki so imeli uvodno uro z ravnateljem v predavalnici šole in uvodne razredne ure z razredniki;
 • 1. september 2017: splošna matura 2017, jesenski izpitni rok, ustni izpiti – angleščina, tajnica ŠMK, Anica Šaljaj, prof.;
 • 1. – 3. september 2017: nadaljuje se maturantska ekskurzija za dijake 4. a in 4. c, ki se je začela že 28. avgusta, dijaki so s TA Jereb spoznavali lepote Dalmacije in Balkana, spremstvo: Mojca Tolar, prof. in Nevenka Bogataj, prof.;
 • 2. september 2017: 29 dijakov Gimnazije Škofja Loka se je vrnilo z  mednarodne izmenjave s Himmelev gimnazijo na Danskem, koordinatorici izmenjave Ivica Krek, prof. in Alenka Kolenc Krajnik, prof.;
 • 2. – 5. september 2017: športni tabor v Pakoštanih na Hrvaškem, za dijake 2. š in 3. š, koordinacija: Matej Albreht, prof., spremstvo: Tanja Melihen, prof., Anže Rebič, prof. in Rok Bernik, zunanji sodelavec;
 • 4. september 2017: splošna matura 2017, jesenski izpitni rok, ustni izpiti – matematika, tajnica ŠMK, Anica Šaljaj, prof.;
 • 5. september 2017: uvodna pedagoška konferenca za celotni učiteljski zbor, ob 15. uri v učilnici 341; Jože Bogataj, ravnatelj
 • 5. september 2017: nagradna ekskurzija za dijake 3. e, ki so v šolskem letu 2016/17 v okviru prireditve Dijak dijaku najuspešnejši pri zbiranju prispevkov za sklad Gaudeamus. Dijaki so si ogledali znamenitosti mesta Ptuj in se zabavali v Termah Ptuj. Spremstvo: Irena Florjančič, prof. in Tanja Gartner, prof.;
 • 7. september 2017: krst prvošolcev, dijaki 1. letnikov so imeli redni pouk do 5. šolske ure, 6. in 7. uro so imeli razredne ure in pripravo na krst, krst se je začel ob 13. uri v predavalnici, razredi 1. letnika so morali na čimbolj izviren način predstaviti zgodbo zamorca v škofjeloškem grbu, poleg tega pa so jih dijaki 4. letnikov preskusili z različnimi nalogami, najbolje se je odrezal 1. a razred, organizacija: predsednik DŠS Sergej Novak in predstavniki 4. letnikov in mentorica DŠS Tanja Gartner, prof.;
 • 7. september 2017: roditeljski sestanek s starši in dijaki pred odhodom na strokovno ekskurzijo v Tabor in Prago, ob 17. uri, mentorica izmenjave: Andreja Kolar, prof.;
 • 7. september 2017: roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović, 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 8. – 16. september 2017: MEPI odprava – zlata stopnja, 29 dijakov Gimnazije Škofja Loka MEPI zlato odpravo opravlja v sodelovanju s Truro School v Cornwallu v Veliki Britaniji, mentorici: Mateja Prevodnik Mayland, prof. in Alenka Kolenc Krajnik, prof.;
 • 8. september 2017: izredni rok popravnih in diferencialnih izpitov, ob 7.15 v učilnici 159;
 • 11. september 2017: uvodni sestanek predstavnika plesne šole Urška Pro s predstavniki dijakov 4. letnika; ob 11. uri, knjižnica.
 • 12. september 2017: roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović, 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 13. september 2017: roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović, in tajnico ŠMK Anico Šaljaj, 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 13. september 2017: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnika, 1. del - ob 17.30 v predavalnici šole skupaj z ravnateljem Jožetom Bogatajem in svetovalno delavko Sašo Bogataj Suljanović, 2. del roditeljskega sestanka so vodili razredniki;
 • 13. – 16. september 2017: nagradna ekskurzija v Nemčijo z ogledom multinacionalke Bayer, v organizaciji ZOTKS, ekskurzije sta se udeležila Vid Kermelj iz 4.a in Luka Kreč iz 1.a ter mentorica Mojca Tolar, prof.;
 • 14. september 2017: roditeljski sestanek za starše in dijake, ki odhajajo na mednarodno izmenjavo na Zemunsko gimnazijo v Srbiji, koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj, Milena Dolenec, prof., Aljoša Erman, prof.;
 • 14. – 18. september 2017: strokovna ekskurzija v Tabor in Prago in mednarodna izmenjava dijakov s Taborsko Soukrome Gymnasium v mestu Tabor, ki je pobrateno z občino Škofja Loka, ki je pobrateno s Škofjo Loko, izmenjave in ekskurzije v se je udeležilo 30 škofjeloških dijakov, v izmenjavo so bili vključeni tudi učenci OŠ Ivana Groharja, dijaki so se skupaj z občinsko delegacijo udeležili prireditve ob slovenski lipi v Taboru in znamenite povorke v historičnih oblačilih v okviru Taborskih setkanj, koordinacija: Andreja Kolar, prof. in ravnatelj Jože Bogataj, spremstvo: Marija Gogala, prof.;
 • 16. september 2017: mednarodni dan zaščite ozonske plasti, mednarodni dan so dijaki 3. a obeležili pri pouku kemije z ekperimentalnim delom in izdelavo plakatov, mentorica: Mojca Tolar, prof.;
 • 16. september 2017: na dvomesečno izmenjavo sta prišli danski dijakinji: Josephine Schou Mønnike in Lea Blicher Wildenradt, ki ju gostita dijakinji 3. a (Ana Evelyn Davis) in 3. d   (Maja Gruden); dijakinji ostajata na izmenjavi do 11. 11. 2017; koordinacija programa: Jože Bogataj, ravnatelj
 • 18. – 19. 2017: mednarodna konferenca o prosto dostopnih izobraževalnih virih, CD Ljubljana, organizacija: UNESCO, Urad za UNESCO pri MIZŠ, inštitut Jožef Štefan Ljubljana; udeležba: Jože Bogataj, ravnatelj
 • 19. september 2017: skupaj s ŠC smo v predavalnici šole 7. in 8. šolsko uro ponovno gostili projekt Inženirji, inženirke bomo, ki je letos potekal pod naslovom »Ne teslo. Tesla bom!« Projekta se je udeležilo po 6 dijakov iz razredov 3.letnika. Koordinacija: Jože Bogataj, prof.;
 • 20. september 2017: fotografiranje razredov, v knjižnici po razporedu, od 8. - 12. ure; v sodelovanju s foto studiem Prijatelj&Prijatelj, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 21. september 2017: sprejem za diamantne maturante in maturantke splošne in poklicne mature 2017 pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju in  ministrici za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Maji Makovec Brenčič, Brdo pri Kranju, sprejema sta se udeležila tudi diamantni maturant Gimnazije  Škofja Loka Miha Katrašnik in ravnatelj Jože Bogataj;
 • 21. september 2017: ob mednarodnem dnevu miru smo se na Gimnaziji Škofja Loka vključili v mednarodni Unescov projekt ENO Tree Planting Day in pred šolo posadili drevo, avtohtono slovensko drevo tiso so skupaj z otroki iz Vrtca Najdihojca posadili dijaki 3. a, mentorica: Mojca Mravlja, prof.;
 • 21. – 29. september 2017: razstava fotografij pod skupnim naslovom »Voda«, v avli šole, fotografije so nastale v okviru natečaja ASP mreže Unescovih šol; koordinacija: Jože Bogataj, prof. in Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 21. – 24. september 2017: mednarodna učiteljska izmenjava s Himmelev Gymnasium, Roskilde, ob 20 letnici izmenjav z smo v Škofji Loki gostili 11 danskih učiteljev, program izmenjave je vključeval hospitacije ali poučevanje danskih učiteljev, okroglo mizo o zgodovini izmenjava in načrtih za prihodnje izmenjave, ter strokovno ekskurzijo na Bled in v Bohinj, koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 25. september 2017: dijaški parlament, ob 13. uri v učilnici 157, sklicatelj parlamenta je bil predsednik DŠS Sergej Novak, parlamenta sta se udeležila še po dva predstavnika posameznih razredov. Na parlamentu so bili prisotni še ravnatelj Jože Bogataj, in mentorica DŠS Tanja Gartner;
 • 26. september 2017: ob evropskem dnevu jezikov so se dijaki 2. b in 2. e vključili v mednarodni projekt »Pogovori se z menoj«, ki je potekal v sodelovanju z Europe Direct in Razvojno agencijo Sora, v okviru projekta so dijaki odšli na ulice Škofje Loke in se z mimoidočimi pogovarjali v tujih jezikih, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 26. september 2017: sestanek sveta staršev, ob 18. uri v 338; sklicatelj ravnatelj Jože Bogataj, na sestanku je ravnatelj Jože Bogataj predstavil predvsem Letni delovni načrt za novo šolsko leto, pomočnica ravnatelja Ana Prevc Megušar program OIV, na sestanku je bila za predsednico sveta staršev izvoljena Hiacinta Klemenčič;
 • 28. september 2017: Slovo generacije, ob 19. uri v predavalnici šole, maturante so nagovorili in jim čestitali ravnatelj Jože Bogataj, župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe in član ŠMK dr. Roman Šturm, posebno priznanje so prejeli zlati maturantje in udeleženki biološke olimpijade Lucija Bogataj ter Anja Brdnik, kulturni program sta oblikovala Gregor Rihtaršič, 4. a in Žiga Kert, organizacija prireditev: Anica Šaljaj, prof., tajnica ŠMK;
 • 28. september 2017: šolsko tekmovanje iz logike, ob 13. uri v predavalnici šole in učilnici 157, na državno tekmovanje se je uvrstilo 17 dijakov, mentorja: Aleksander Rajhard in Vid Megušar, zunanja sodelavca;
 • 28. september 2017. sestanek s predstavnikom Zavoda »O«, Škofja Loka g. Matjaž Vouk o sodelovanju na področju mednarodnih prostovoljcev; Jože Bogataj, ravnatelj
 • 29. september 2017: zaključna prireditev ob Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD), ob 9. in 11. uri v Sokolskem domu, na prireditvi je nastopila skupina impro gledališča Gimnazije Škofja Loka O.sti J.arej pod mentorstvom Tatjane Žagar, prof.; prireditev sta moderirala Janez Justin, 4. d in Petra Štibelj, 3. a;
 • 29. september 2017: otvoritev razstave fotografij Vanese Bezlaj z naslovom »Ptice naših voda«, ob 18. uri v Sokolskem domu, mentorica: Mojca Mravlja, prof., v okviru DEKD, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 29. september – 1.oktober 2017: spoznavni vikend za 1. c in 1. d v CŠOD Cerkno. Program sta pripravila razrednika Melita Perković, prof. in Matic Močnik, prof.; spremstvo: Janez Ciperle, prof. in Anže Rebič, prof.;

Datum: 5. oktober 2017

za šolsko kroniko Gimnazije Škofja Loka:
Ana Prevc Megušar, prof.

pomočnica ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...