Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za april 2018

 • 1. april 2018: velika noč, državni praznik
 • 2. april 2018: velikonočni ponedeljek, državni praznik;
 • 3. april 2018: rezultati natečaja za najboljši haiku,organizacija Gimnazija Vič, nagrado za haiku v španskem jeziku so prejeli Bor Krajnik, 3. a, Gabrijela Lara Zlatnar, 3. d, Nina Strel, 4. a in Jerca Kavčič, 4. e, mentorica: Jasna M. Batagelj, prof.;
 • 3. april 2018: zdravniški pregled za dijake 1. c, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 4. april 2018: regijsko tekmovanje Znanost mladini, BC Naklo, dijaka Miha Pogačnik in Žiga Brezavšček iz 1. a sta se uvrstila na državno tekmovanje, mentor: Matic Močnik, prof.;
 • 4. april 2018: udeležba na Jesenkovih dnevih, ki so potekali v Sokolskem domu, organizacija za dijake 3. a iz obveznega programa OIV, koordinacija: Mojca Mravlja, prof.,
 • 5. april 2018: pedagoška konferenca za celotni učiteljski zbor, ob 15, uri v učilnici 341, sklicatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 5. april 2018: roditeljski sestanki za starše dijakov 1. in 2. letnika, ob 17.30, 2. letnik je začel u skupnim uvodnim delom v predavalnici šole z ravnateljem Jožetom Bogatajem in nadaljeval sestanek z razredniki posameznih razredov; 1.letnik je imel sestanek z razredniki po učilnicah;
 • 5. april 2018: strokovna geografska ekskurzija v Velenjsko kotlino za dijake 3. c, 3. e, 3. š, organizacija: aktiv učiteljev za geografijo, spremstvo: Albreht Matej, prof:; Florjančič Irena, prof., Murn Gašper, prof.;  
 • 6. april 2018: strokovna geografska ekskurzija v Velenjsko kotlino za dijake 3. a, 3. a, 3. d, organizacija: aktiv učiteljev za geografijo, spremstvo: Dobrovoljc Andreja, prof., Gartner Tanja, prof., Kokalj Janez, prof., Luževič Marko, prof.;
 • 6. – 7. april 2018: MEPI predodprava na bronasti stopnji, pot jih je vodila od Podnanosa do Dutovelj, mentorja: Nataša Veber, prof. in Matic Močnik, prof.;
 • 6. – 8. april 2017: razredni vikend za dijake 2. c, v CŠOD Cerkno, organizacija:razredničarka Mateja Prevodnik Mayland, prof. in Janez Ciperle, prof.;
 • 6. april 2018: generalka za maturantski ples, ob 15. uri na Gospodarskem razstavišču, v sodelovanju s plesno šolo Urška Pro, koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 7. april 2018: državno tekmovanje iz zgodovine, Gimnazija Ptuj, Rebeka Klemenčič, 4. e je prejela zlato priznanje, mentorica: Andreja Kolar, prof.;
 • 7. april 2018: državno tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje, Klemen Bogataj, dijak 3. a je postal državni prvak in prejel zlato priznanje, mentor: Aljoša Erman, prof.;
 • 7. april 2018: maturantski ples generacije 2018, ob 20. uri na Gospodarskem razstavišču, v sodelovanju s plesno šolo Urška Pro, na maturantskem plesu je navzoče nagovoril ravnatelj Jože Bogataj, v imenu maturantov pa se je profesorskemu zboru in staršem zahvalil Martina Rihtaršič iz 4. c, koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 12. april 2018: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnika, ob 17.30, ob 17.30, 3. letnik je začel u skupnim uvodnim delom v predavalnici šole z ravnateljem Jožetom Bogatajem, tajnico ŠMK Anico Šaljaj in nadaljeval sestanek z razredniki posameznih razredov; 4. letnik je imel sestanek z razredniki po učilnicah;
 • 13. april 2018: festival mlade literature – Urška 2018, ob 19. uri v Kašči v Škofji Loki, organizacija JSKD Škofja Loka, na festivalu so sodelovali tudi dijaki Gimnazije Škofja Loka, mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.;
 • 13. april 2018: državno tekmovanje iz geografije, OŠ Janka Glazerja Ruše, Martin Mlinšek, 1. a, Julij Mlinšek, 3. a in Miha Švarc, 4. a so prejeli zlato priznanje, Miha Švarc se je uvrstil tudi na geografsko olimpijado JV Evrope, mentorja: Jožica Grohar, prof. in Matic Močnik , prof.,
 • 14. april 2018: načrtovanje odprave na zlati MEPI stopnji – orientacija, teoretični del, ob 8. uri, mentorica: Nataša Veber, prof.;
 • 14. april 2018: državno tekmovanje iz španščine, Gimnazija Novo mesto, mentorica: Jasna Miriam Batagelj, prof.;
 • 14. – 18. april 2018: mednarodna izmenjava z dijaki Zemunske gimnazije iz Srbije, v izmenjavo je bil vključen 3. a razred in del dijakov iz 3. c, koordinacija: Aljoša Erman, prof., Milena Dolenec, prof., Marko Špolad, prof.;
 • 16. april 2018: mednarodno tekmovanje European EChemTest Competition (ECTN), Sodelovali so dijaki iz Poljske, Madžarske, Češke in Slovenije. Tekmovanje je potekalo v glavnih mestih sodelujočih držav. Vsako državo je  zastopalo pet dijakov. Z naše šole sta se v ekipo na predhodnem tekmovanju uvrstila Vid Kermelj, 4. a in Luka Kavčič, 3. a. in osvojila 1. in 2. mesto. Mentorja: Janez Šuštaršič. Prof. in Mojca Tolar, prof.;
 • 16. – 18. april 2018: letna skupščina društva Ravnatelj, Radenci,udeležba Jože Bogataj, ravnatelj:
 • 17. april 2018: zdravniški pregled za dijake 1. e, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 17. april 2018: rok za oddajo seminarskih nalog in poročil o vajah za splošno maturo 2018, spomladanski rok, tajnica ŠMK Anica Šaljaj, prof.;
 • 17. april 2018: zaključna prireditev projekta Obrazi prihodnosti, projekt je potekal v sodelovanju s časopisno hišo Dnevnik in pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, prireditve so se udeležili dijaki, ki so bili vključeni v projekt ter mentorica Bernarda Pavlovec Žumer, prof. in Ivan Golob, prof.;
 • 17. april 2018: sestanek z dijaki in njihovimi starši pred odhodom na strokovno ekskurzijo v Pariz, sestanek je vodila koordinatorica strokovne ekskurzije Barbara Osolnik Rajšek, prof.;
 • 18. april 2018: obisk pisateljic, članic PEN kluba, dijaki 3. e in 3. a so gostili kitajsko pisateljico Sheng Xue, dr. Regulo Venske iz Nemčije ter Sarah Lawson iz Anglije. V pogovoru so predstavile poklic pisateljice,  načine pisanja, povedale so, kako izbirajo tematiko in obliko svojih umetniških del, kako se soočajo z literarno kritiko in cenzuro, koordinacija dogodka: mag. Nataša Zaplotnik, prof. in ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 19. april 2018: udeležba na nacionalnem likovnem projektu Ex Tempore »Strmol2018«, v okviru nacionalne Unescove mreže ASP šol, projekta so se udeležile Ajda Lampreht, 1. c, Mina Mica Hribar in Gaja Basaj iz 3. b, ki je prejela nagrado za svojo sliko; mentor: Matej Plestenjak, prof.;
 • 19. – 22. april 2018: učiteljska izmenjava z Himmelev Gymnasium Roskilde, delovni obisk slovenskih učiteljev na Danskem, ob 20. letnici sodelovanja s to šolo, koordinacija: ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 19. april 2018: srečanje frankofonskih pisateljev v okviru konference PENv Groharjevi galeriji Škofja Loka: predsednica  PEN Tanja Tuma, Malicka Diarra, Francoz in Bruno Mercier, Švica; udeležba: dijaki Gimnazije Škofja Loka, Barbara Osolnik Rajšek, prof.; organizacija: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka;
 • 20. april 2018: državno tekmovanje iz ruščine, na Ruskem centru za znanost in kulturo v Ljubljani, Eva Kržišnik iz 2. a je dobitnica zlatega priznanja, mentorica: Marjeta Petek Ahačič, prof.;
 • 20. april 2018: obisk Moderne galerijev Ljubljani, v okviru izbirnega maturitetnega predmeta Zgodovina umetnosti, mentor: Ivan Golob, prof.;
 • 21. april 2018: načrtovanje odprave na zlati MEPI stopnji – orientacija na terenu, ob 8. uri, mentorica: Nataša Veber, prof.;
 • 21. april 2018: državno tekmovanje iz matematika,Šolski center Škofja Loka, 8 dijakov Gimnazije Škofja Loka Je prejelo zlata priznanja: Simon Bukovšek, 1. a, Eva Igličar, 1. a, - 1. mesto v državi, Martin Mlinšek, 1. a, Klemen Bogataj, 3.a, Julij Mlinšek, 3. a, Jan Kafol, 4. a, Vid Kermelj, 4. a, - 2. mesto v državi, Dejan Perić, 4. a, mentorji: Marko Špolad, prof., Andreja Dobrovoljc, prof., Manca Čadež, prof.;
 • 22. – 28. april 2018: udeležba 10 dijakov na srečanju v Paneli na Portugalskem, srečanje je potekalo v okviru projekta Erasmus+, poleg Slovenije sodelujejo še Francija, Romunija in Portugalska, tema projekta je Mladi, rasizem in različnost, koordinacija: Sabina Gabrijel, Občina Škofja Loka;
 • 23. april 2018: gledališka predstava Zločin in kazen, ob 18. uri v Mladinskem gledališču v Ljubljani, za dijake 2. in 3. letnika iz obveznega programa OIV, koordinacija: Irena Florjančič, prof.;
 • 24. april 2018: finale državnega prvenstva v rokometu za dijake, ekipa Gimnazije Škofja Loka je osvojila bronasto medaljo, prvenstva sta se udeležila tudi razreda 2. š in 3. š v okviru obveznega programa OIV; mentor: Anže Rebič, prof., spremstvo: Marko Špolad, prof., Matej Albreht, prof.;
 • 24. – 28. april 2018: strokovna ekskurzija v Pariz, v sodelovanju s TA Ars Longa, za dijake 1. in 3. letnika iz izbirnega programa OIV, koordinacija: Barbara Osolnik Rajšek, spremstvo: Tanja Gartner, prof. in Anne-Gaelle Laurent Savič;
 • 25. – 30. april 2018: strokovna ekskurzija v London, v sodelovanju s TA Jereb, za dijake 2. letnika iz izbirnega programa OIV, koordinacija: Nataša Veber, prof. in Mateja Prevodnik Mayland, spremstvo: Jasna Miriam Batagelj, prof., Tatjana Žagar, prof., Marija Gogala, prof.,  Melita Perkovič, prof., Steven Mayland;
 • 25. april 2018: delavnice za dijake 3. letnika, Prekomerna raba interneta,po razporedu, iz obveznega programa OIV za 3. letnik, koordinacija Saša Bogataj Suljanović; univ. dipl. psih.;
 • 27. april 2018: dan upora proti okupatorju, državni praznik;
 • 28. april – 5. maj 2018: naravoslovna olimpijada, Ljubljana, član slovenske ekipe je bil tudi Simon Bukovšek, ki je na olimpijadi osvojil bronasto medaljo, mentorji: Mojca Mravlja, prof., Mojca Tolar, prof., Anica Šaljaj, prof.;
 • 30. april 2018: prvomajske počitnice;

za šolsko kroniko Gimnazije Škofja Loka:

Ana Prevc Megušar, prof.
pomočnica  ravnatelja

in

Jože Bogataj, ravnatelj

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...