Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za september 2016

 • 1. september 2016: začetek pouka za dijake 1., 2. in 3. letnika, ob 8.00 za 2. in 3. letnik, ob 9.00 za 1. letnik. b Prvi dan so vsi razredi po razporedu imeli uvodno uro z ravnateljem v predavalnici in uvodne razredne ure;
 • 1. - 2. september 2016: splošna matura, jesenski rok, ustni izpiti po razporedu, koordinacija ŠMK, tajnica Anica Šaljaj, prof.;
 • 1. - 4. september 2016: nadaljuje se maturantska ekskurzija po Balkanu za 4. d in
  4. a, v sodelovanju s TA Jereb, razredničarki: Nataša Veber, prof. in Sonja Gartner, prof.;
 • 1. - 3. september: gostovanje pevskega zbora na Danskem, skupaj s pevskim zborom gimnazije Himmelev iz Roskildeja je zbor pripravil  dva koncerta, pevski zbor je gostovanje začel že 28. avgusta 2016, zborovodja Žiga Kert, organizacija: Ana Prevc Megušar, prof. in Nevenka Bertoncelj, prof.;
 • 1. - 3. september 2016: mednarodna izmenjava gimnazijo Himmelev iz Roskildeja, Danskem, škofjeloški dijaki na obisku na Danskem, izmenjava se je začela že 28. avgusta 2016, koordinacija: Alenka Kolenc Krajnik, prof., Ivica Krek, prof.;
 • 2. september 2016: začetek pouka za dijake 4. letnikov, (za razrede, ki se niso udeležili maturantske ekskurzije);
 • 2. september 2016: delavnice poklicne orientacije, za 4. e, 4. c, v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, koordinacija Jože Bogataj
 • 3. - 6. september 2016: mednarodna izmenjava dijakov iz Tabora na Češkem (Taborske Soukrome Gymnazium), češki dijaki na obisku v Škofji Loki, koordinacija izmenjave: ravnatelj Jože Bogataj, prof. in Andreja Kolar, prof.;
 • 5. september 2016: uvodna konferenca učiteljskega zbora Gimnazije Škofja loka za novo šolsko leto; vodi ravnatelj Jože Bogataj, ob 13. uri.
 • 6. september 2016: začetek pouka za dijake 4. d in 4. a, z vsemi 4. letniki je ob 7.15 v predavalnici šole potekala uvodna ura z ravnateljem;
 • 6. september 2016: delavnice poklicne orientacije, za 4. a, 4. d, v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, koordinacija Jože Bogataj
 • 7. september 2016: roditeljski sestanek za 1. e (razredničarka Nataša Zaplotnik),ob 16.30 v predavalnici šole, 3. e (razredničarka Andreja Kolar) in 3. c (razredničarka 3. c), uvodni del ob 18.00 v predavalnici šole; uvodni del Jože Bogataj, ravnatelj
 • 8. september 2016: področno prvenstvo odbojke na mivki za dijake in dijakinje, ob 8. uri v Preddvoru, mentorica: Tanja Melihen, prof.;
 • 8. september 2016: uvodni sestanek in avdicija za nove pevce MMePZ Gimnazije Škofja Loka, ob 14. uri v učilnici 149, prav tako je bil ob isti uri sestanek z novimi člani Simfoničnega orkestra Crescendo, zborovodja in dirigent: Žiga Kert, prof.;
 • 8. september 2016: nagradna ekskurzija v Hrastovlje in Portorož z dijaki 3. c, razredničarka: Nevenka Bertoncelj, prof.;
 • 9. september 2016: uvodni sestanek za MEPI – srebrna stopnja, za dijake 1. in 2. letnikov, ob 9.45 v učilnici 338, mentorica: Nataša Veber, prof.;
 • 9. september 2016: krst prvošolcev, krst je pripravila ekipa 4. letnikov. Dijaki 1. letnikov so imeli 6. in 7. uro pripravo na krst, 8. šolsko uro pa je bil slavnostni sprejem med gimnazijce v predavalnici. Vsak razred 1. letnika je najprej predstavil svojega »zamorca« z loškega grba, v nadaljevanju pa so morali rešiti nalogo, ki jim je bila dodeljena. Vsaka opravljena naloga je bila tudi točkovna. Največ točk je zbral 1.e razred. Po slavnostni zaprisegi so dijaki 1. letnikov simbolično, po kolenih in koruzi vstopili skozi gimnazijska vrata. Koordinacija: Tanja Gartner, prof. in Tatjana Žagar, prof.;
 • 10. september 2016: obisk športnega parka Krvavec, ob 8. 00, za dijake 4. letnika iz programa 3. ura športne vzgoje, spremstvo: aktiv učiteljev športne vzgoje;
 • 10. - 17. september 2016: izmenjava dijakov s Truro School, Cornwall, Velika Britanija, škofjeloški dijaki na obisku v Veliki Britaniji, izmenjave se je udeležilo 12 dijakov, koordinacija in spremstvo: mag. Nataša Zaplotnik, prof. in Saša Bogataj Suljanović, univ. dipl. psih.;
 • 10. - 17. september 2016: MEPI odprava – zlata stopnja, odprava je potekala v sodelovanju s Truro School Velika Britanija, 24 dijakov je prehodilo več kot 80 km dolgo pot po angleški  pokrajini Cornwall, mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.; spremstvo: Alenka Kolenc Krajnik, prof.;
 • 12. in 13. september 2016: uvodni sestanek za dijake, ki bodo sodelovali pri šolskem glasilu »Tret štuk«, 4. oz. 5. šolsko uro v učilnici 342, mentorica šolskega časopisa: Bernarda Pavlovec Žumer, prof.;
 • 12. september 2016: uvodni sestanek za MEPI - bronasta stopnja, 4. šolsko uro v učilnici 350, mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.;
 • 12. september 2016: uvodna vaja in sprejem novih članov v impro gledališče Gimnazije Škofja Loka O.sti j.arej, ob 14. uri v učilnici 347, mentorica: Tatjana Žagar, prof.;
 • 12. september 2016: projekt Vode, za dijake 2. a, ob 14. uri, izvedba projekta: Jožica Grohar, prof., Mojca Mravlja, prof. Aljoša Erman, prof., Nataša Šolar in Aleš Križnar;
 • 14. september 2016: uvodni sestanek za člane mladinskega odseka Planinskega društva Škofja Loka, 4. oz. 5. šolsko uro v učilnici 340, mladinski odsek bo deloval v okviru izbirnega programa OIV; koordinacija: Jože Bogataj, ravnatelj;
 • 15. september 2016: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. a in 3. d, ob 16.30, ter roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika, ob 18. uri, prvi del roditeljski sestankov je potekal v predavalnici šole z ravnateljem Jožetom Bogatajem, drugi del pa po učilnicah z razredniki posameznih razredov;
 • 15. - 19. september 2016: mednarodna izmenjava dijakov s Taborsko Soukrome Gymnasium, Tabor, Češka republika, škofjeloški dijaki na obisku v Taboru, mestu, ki je pobrateno s Škofjo Loko, izmenjave in ekskurzije v se je udeležilo več kot 40 škofjeloških dijakov, v izmenjavo so bili vključeni tudi učenci OŠ Ivana Groharja, dijaki so se skupaj z občinsko delegacijo udeležili prireditve ob slovenski lipi v Taboru in znamenite povorke v historičnih oblačilih v okviru Taborskih setkanj, koordinacija: Andreja Kolar, prof. in ravnatelj Jože Bogataj, spremstvo: Aljoša Erman, prof., Tatjana Žagar, prof. in Tanja Melihen, prof.;
 • 16. september 2016: uvodni sestanek krožka Glejmo dobre filme, v učilnici 337, 4. oz. 5. šolsko uro, mentorici: Mateja Prevodnik Mayland, prof. in Tanja Gartner, prof.;
 • 16. september 2016: rezultati jesenskega roka splošne mature; ŠMK Gimnazije Škofja Loka.
 • 16. - 17. september 2016: pripravljalni sestanek za projekt Erasmus+, ki ga vodi Občina Škofja Loka skupaj s francoskim mestom Neuviller-la-Roche, Francija, Magherani, Romunija in mestom Panela na Portugalskem. Koordinatorica: Sabina Gabrijel in Maruša Levstek, dijakinja 3. letnika. Pripravljalni sestanek je bil v Neuviller-la-Roche, Francija.
 • 20. september 2016: kulturni dan za dijake 1. letnika, dijaki so najprej v Cankarjev domu v Ljubljani poslušali koncert Slovenske filharmonije v povezavi z Lutkovnim gledališčem Ljubljana pod naslovom »Ljubezen je v zraku«, sledil je ogled stalne zbirke Narodne galerije in ogled pomembnejših spomenikov Ljubljane, koordinacija in priprava: Ivan Golob, prof., Matej Plestenjak, akad. kipar in Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 23. september 2016: fotografiranje razredov, v knjižnici po razporedu, od 8. - 12. ure; v sodelovanju s foto studiem Prijatelj&Prijatelj, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 23.- 24. september 2016: narodna izmenjava z Gimnazijo Ptuj, ptujski dijaki na obisku v Škofji Loki, v izmenjavo so bili vključeni dijaki 2. c, koordinacija: Marjeta Petek Ahačič, prof.;
 • 24. september 2016: pripravljalni pohod na Križno goro, za dijake na srebrni MEPI stopnji, mentorica: Nataša Veber, prof.;
 • 26. september 2016: dijaški parlament, ob 13. uri v učilnici 341, sklicatelj parlamenta je bil predsednik DŠS Jakob Zarnik, parlamenta sta se udeležila še po dva predstavnika posameznih razredov. Na parlamentu so bili prisotni še ravnatelj Jože Bogataj, pomočnica ravnatelja Ana Prevc Megušar in mentorica DŠS Tanja Gartner;
 • 27. september 2016: sestanek sveta staršev, sklicateljica predsednica sveta staršev Katarina Pipp, na sestanku je ravnatelj Jože Bogataj predstavil predvsem Letni delovni načrt za novo šolsko leto, pomočnica ravnatelja Ana Prevc Megušar pa program OIV;  
 • 27. - 30. september 2016: Memory Walk, projekt, ki je v sodelovanje z Muzejem Ane Frank in Muzejem novejše zgodovine potekal v avstrijskem Grazu, v projekt je bilo vključenih 8 dijakov Gimnazije Škofja Loka, dijaki s v dneh izvedbe projekta spoznavali spomenike iz časa novejše zgodovine v Grazu in jih potem predstavili s filmom, mentorica: Tanja Gartner, prof.;
 • 28. september 2016: strokovna ekskurzija s terenskim delom v Koprsko Primorje, ekskurzija je potekala v okviru izbirnega maturitetnega predmeta geografija, vodenje: Ivica Krek, prof. in Jožica Grohar, prof.;
 • 28. september 2016: sestanek z državno sekretarko in ravnatelji gimnazij s programom klasična gimnazija, ob 12. uri na I. gimnaziji v Celju (prisotni še ravnatelji I. Gimnazije Maribor, Gimnazije Poljane v Ljubljan in Gimnazije Škofja Loka): Kako naprej v klasični gimnaziji;
 • 28. september 2016: zaključna maturantska slovesnost Slovo generacije, maturantom smo čestitali za opravljeno maturo, še posebnih čestitk je bilo deležnih 8 zlatih maturantov, rezultate mature je predstavila tajnica mature Anica Šaljaj, prof., maturante je nagovoril ravnatelj Jože Bogataj. Razredniki so svojim varovancem simbolično za slovo izročili rdeč nagelj. Na prireditvi smo podelili nagrade udeležencem mednarodnih  olimpijad, Andreja Koblar, dijakinje lanskega 4. b je predstavila nagradno ekskurzijo na Dansko, koordinacija in organizacija prireditve: Anica Šaljaj, prof.,
 • 29. september 2016: šolsko tekmovanje iz logike, ob 13. uri, v predavalnici in učilnici 157, mentorji: Aleksander Rajhard, Matic Prevc in Vid Megušar, ter Marko Špolad, prof.;
 • 29. - 30.september 2016: strokovna ekskurzija dijakov klasičnih oddelkov 1. b in 2. b v Pulo in Poreč, koordinacija: Sonja Gartner, prof. , spremstvo: Nadja Janžekovič, prof., Jana Pogačnik, prof. in Andreja Dobrovoljc, prof.;
 • 30. september 2016: osrednja prireditev ob otvoritvi Tedna evropske kulturne dediščine, ob 12. uri v Sokolskem domu, prireditev sta moderirala Sergej Novak in Karin Planinšek iz 3. e;
 • 30. september 2016: Gimnazijski mozaik, dobrodelna prireditev Gimnazije Škofja Loka, ob 18. uri v Sokolskem domu, na prireditvi so nastopili dijaki Gimnazije Škofja Loka z raznovrstnimi kulturnimi točkami, kot gost je nastopil Mešani pevski zbor Crescendo pod vodstvom Žige Kerta, prireditev so povezovali člani impro gledlišča Gimnazije Škofja Loka pod mentorstvom Tatjane Žagar, prof.; za dijake 1. a, 1. c in 1. d je udeležba na mozaiku spadala v obvezni program OIV, koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.; uvodni pozdrav: Jože Bogataj, ravnatelj.
 • 30. september 2016: udeležba na Dnevih strojništva v muzeju Bistra, koordinacija: Janez Galzinija, prof. in Anica Šaljaj, prof.;

Datum: 4. oktober 2016

za šolsko kroniko Gimnazije Škofja Loka:

Ana Prevc Megušar, prof.
pomočnica ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...