Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za november 2012

 • 1. november 2012: praznik – dan mrtvih, pouka prosto;
 • 2. november 2012: jesenske počitnice;
 • 8. november 2012: pedagoška konferenca za celotni učiteljski zbor, ob 15. uri v učilnici 341, redne mesečne govorilne ure ob 17. uri (glej razpored), ob 18. uri sestanek s starši in dijaki 1. b pred odhodom na narodno izmenjavo v Novo mesto, mentorica: Helena Morisset, prof.;
 • 7. november 2012: v novembru se nadaljuje tečaj prve pomoči za 3. letnike (po razporedu);
 • 7. november 2012: uvodno srečanje dijakov, ki bodo sodelovali pri šolskem časopisu, ob 9.45 v knjižnici, mentorica Helena Morisset, prof.;
 • 10. november 2012: državno tekmovanje iz logike, ob 10.00 v Ljubljani, tekmovanja se je udeležila ekipa 13 dijakov Gimnazije Škofja Loka, (glej rezultate tekmovanj), mentorji: Jaka Kavčič, Klemen Stegu in Luka Šturm;
 • 12. november 2012: delo na terenu – Škofja Loka in njene zgodovinske in kulturne značilnosti, interni del mature pri izbirnem maturitetnem predmetu zgodovina, mentorici: Sonja Gartner, prof. in Andreja Kolar, prof.;
 • 12. november 2012: uvodno srečanje in podpis pisma o nameri za nadaljevanje akcije Pozor(!)ni za okolje, sestanka sta se udeležila Jože Bogataj, ravnatelj in Nataša Šolar, prof., Ljubljana, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor;
 • 13. november 2012: predstavitev Fakultete za računalništvo in informatiko, ob 10.30 v učilnici 337;
 • 14. november 2012: I. Cankar: Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, gledališka predstava v MGL Ljubljana, ob 15.45, za dijake 3. letnikov iz obveznega programa OIV, koordinacija: Irena Florjančič, prof.;
 • 15. november 2012: predstavitev kandidatov za predsednika DŠS, 4. šolsko uro za 3. in 4. letnike in 6. šolsko uro za 1. In 2. letnike v predavalnici, predstavila sta se dva kandidata; Katarina Marija Kmet 3. e in Peter Kovač, 3. a; ure spadajo v obvezni program OIV; koordinacija Tanja Gartner, prof.,;
 • 17. november 2012: dan odprtih vrat na Gimnaziji Škofja Loka, 1. – 3. učna ura pouk po ponedeljkovem urniku, 4. učno uro – malica, 5. in 6. učno uro odprt pouk po prilagojenem urniku in dejavnosti: mepi, pevski zbor, impro liga, simfonični orkester, gledališka skupina, naravoslovni projektni dan;
 • 17. november 2012: simpozij Obdobja 31, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Špela Oman, prof. je predstavila referat z naslovom: Duh baroka v Hiengovem Osvajalcu;
 • 20. november 2012: okrogla miza z danskima dijakoma Lauro Andersen in Kristofferjem Trap-Jensenom, ki sta v okviru projekta Commeniusovih individualnih izmenjav tri mesece obiskovala pouk na Gimnaziji Škofja Loka. Pogovor sta vodila njuna gostitelja Urša Demšar in Nejc Vodir iz 3. e razreda, ob 18. uri v učilnici 341, koordinacija: Nataš Zaplotnik, prof. in Saša Bogataj Suljanović;
 • 20. november 2012: strokovna ekskurzija - ogled reaktorja v Podgorici, v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, za dijake, ki imajo izbirni maturitetni predmet fiziko; spremstvo: Anica Hvala, prof. in Aleš Križnar;
 • 21. november 2012: volitve predsednika DŠS, med 8. in 12. uro v knjižnici Gimnazije Škofja Loka, za predsednika DŠS sta kandidirala dva dijaka: Katarina Marija Kmet, 3. e in Peter Kovač, 3. a;
 • 22. november 2012: šola za starše – predavanje Vesne Godina z naslovom: Ni pravljičnega starševstva, je le garanje, koordinacija: Saša Bogataj Suljanović; ob 18. uri v predavalnici;
 • 22. – 25. november 2012: strokovna ekskurzija v London, aktiv učiteljev za angleščino;
 • 23. november 2012: predstavitev študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, koordinacija: Saša Bogataj Suljanović;
 • 24. november 2012: državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni; (glej rezultate tekmovanj), mentorica: Marija Gogala, prof.;
 • 24. november 2012: Sozvočenja – regijsko tekmovanje izbranih pevskih zborov, nastopil je tudi Mešani pevski zbor Gimnazije Škofja Loka, ob 16.30 uri, mentorica: Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 24. november 2012: državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, Vipava, mentorica: Marija Gogala, prof.;
 • 26. november 2012: področno prvenstvo, košarka, dijaki, mentor: Tone Triler, prof.
 • 27. november 2012: področno prvenstvo, košarka, dijakinje, mentor: Tone Triler, prof.;
 • 27. november 2012: predstavitev Oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovno tehniške fakultete iz Ljubljane; koordinacija: Saša Bogataj Suljanović;
 • 28. november 2012: predstavitev študija edukacijske vede Pedagoške fakultete v Kopru, koordinacija: Saša Bogataj Suljanović, prof.;
 • 28. november 2012: državno prvenstvo – košarka – dijaki, mentor: Tone Triler, prof.;
 • 29. november 2012: ruski večer, ob 18. uri v knjižnici gimnazije, pripravili so ga dijaki, ki se kot drugi tuji jezik učijo ruščino, mentorica: Marjeta Petek Ahačič, prof.;
 • 29. november 2012: izobraževanje – predstavitev dela z elektronskimi tablami za naravoslovce, ob 15. uri v učilnici 338;
 • 30. november 2012: šolsko tekmovanje iz angleščine, koordinacija: mag. Nataša Zaplotnik, prof.;

za šolsko kroniko Gimnazije Škofja Loka:
Ana Prevc Megušar, prof.,
pomočnica ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...