Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za oktober 2011

 • 1. oktober 2011: Gimnazijski mozaik – kulturni utrinki z Gimnazije Škofja Loka, javna prireditev v Sokolskem domu v Škofji Loki, ob 19. uri, prireditev spada v sklop dobrodelnih prireditev za solidarnostni sklad Gaudeamus; koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof.; Marko Špolad, prof.; Jože Bogataj, prof.;
 • 3. oktober 2011: sestanek dijaškega parlamenta, ob 13. uri v učilnici 157, prisotna sta bila po dva predstavnika iz vsakega oddelka, sklicateljica Laura Žavbi, predsednica DŠŠ, prisotni še: ravnatelj Jože Bogataj, prof., pomočnica ravnatelj Ana Prevc Megušar, prof., svetovalna delavka Saša Bogataj Suljanović;
 • 3. oktober 2011: gledališka predstava C. Dickensa Oliver Twist, za dijake 2. letnikov, ob 16.30 v Mladinskem gledališču v Ljubljani, iz obveznega programa OIV, spremstvo: razredniki 2. letnikov in drugi spremljevalci;
 • 3. oktober 2011: sestanek s starši n dijaki 1. b pred odhodom na narodno izmenjavo v Novo mesto, ob 18. uri v učilnici 336, Helena Morisset, prof.;
 • 4. oktober 2011: obeležitev dneva ozonske plasti, v 2. a, 1. a in 1. č, dijaki 2. a so pripravili predstavitev o problematiki ozonske plasti, mentorica: Mojca Tolar, prof.
 • 4. oktober 2011: sestanek sveta staršev Gimnazije Škofja Loka, ob 18. uri v učilnici 336, poleg članov sveta staršev prisotni: ravnatelj Jože Bogataj, prof., Vesna Žakelj, prof., skrbnica šolskega sklada, Saša Bogataj Suljanović, svetovalna delavka in Irena Florjančič, prof., koordinatorica OIV;
 • 5. oktober 2011: strokovna ekskurzija na Primorsko, za dijake 4. letnikov, ki imajo izbirni maturitetni predmet geografijo, mentorici: Ivica Krek, prof. in Jožica Grohar, prof.;
 • 5. oktober 2011: uvodni sestanek za MEPI – srebrna stopnja, ob 9.45 v učilnici 350, mentorica: Nataša Veber, prof.;
 • 6. – 7. oktober 2011: narodna izmenjava dijakov 1. b z Gimnazijo Novo mesto, koordinacija in spremstvo: Helena Morisset, prof. in Sonja Gartner, prof.;
 • 6. oktober 2011: srečanje starih in novih prostovoljcev, dijakom so zunanje mentorice predstavile delo prostovoljcev v Škrlovcu - dnevnem centru za mlade in družine v Kranju, v Vrtcu Škofja Loka in v Stanovanjski skupini Škofja Loka, predstavili so se tudi Rdeči noski, mednarodna organizacija klovnov zdravnikov, ki s pomočjo humorja poskuša izboljšati počutje otrok v procesu zdravljenja, dijaki so se seznanili tudi z etiko v prostovoljstvu ter z vsemi ostalimi možnostmi opravljanja prostovoljnega dela v tem šolskem letu, , ob 13. uri v učilnici 341, koordinacija Saša Bogataj Suljanović, šolska svetovalna služba;
 • 7. oktober 2011: sestanek za maturantsko ekskurzijo 2011 z razredniki 3. in 4. letnikov; ob 10.35 v učilnici 342, sklicatelj: Jože Bogataj, ravnatelj;
 • 7. oktober 2011: otvoritev razstave akademske slikarke Agate Pavlovec v galeriji Muzeja v Železnikih, kulturni program so oblikovali dijaki Gimnazije Škofja Loka: Domen Košir, harmonika, Martin Misson, kitara, in Nina Misson, avtorska poezija, mentorici: Ana Prevc Megušar, prof. in Majda Kokalj Avguštiner, prof;
 • 7. oktober 2011: začetek plesnih vaj za maturante Gimnazija Škofja Loka in ŠC, ob 15. uri v jedilnici ŠC, organizacija: Plesna šola Urška;
 • 8. – 15. oktober 2011: mednarodna izmenjava z I.E.S. Antonio Machado, Alcala de Henares, Španija, za dijake 2. B, ki imajo kot 2. tuji jezik španščino, koordinacija in spremstvo: Špela Oman, prof., Alenka kolenc Krajnik, prof;
 • 11. oktober 2011: seja sveta šole Gimnazije Škofja Loka, ob 18. uri v učilnici 336, sklicateljica: Sonja Gartner, prof., predsednica sveta šole, polega predstavnikov v svetu šole prisotni še: ravnatelj Jože Bogataj, prof., svetovalna delavka Saša Bogataj Suljanović;
 • 11. oktober 2011: začetek tečaja prve pomoči – teoretični del za dijake 3. letnikov, iz obveznega programa OIV, v sodelovanje z RK Škofja Loka, (tečaj se s 1. skupino začne 11. 10. in zaključi z zadnjo skupino 21. 10. 2011, glej razpored), koordinacija Irena Florjančič, prof.;
 • 12. oktober 2011: 1. koncert v sklopu Kristalnega abonmaja, Sokolski dom, ob 19.30, iz obveznega programa OIV za dijake 1. letnikov in 2. B, po razporedu, koordinacija Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 12. – 16. oktober 2011: strokovna ekskurzija v Berlin za dijake 3. letnikov, v sodelovanju s TA Ars Longa, spremstvo: Barbara Gorjanc, prof., Lili Mravlja, prof., Irena Bogataj, prof.;
 • 13. oktober 2011: ogled filma Na morje, v okviru Filmskega abonmaja, iz izbirnega programa OIV, mentorica: Tanja Gartner, prof. in Mateja Prevodnik Mayland, prof.;
 • 15. oktobra 2011: pohod Lubnik – Sv. Tomaž – Križna Gora - za dijake 4. letnikov v okviru 3. ure športne vzgoje ter športni dan za dijake, ki so bili na jesenskem športnem dnevu zaradi bolezni odsotni, spremstvo: aktiv športne vzgoje;
 • 16. oktober 2011: Musical Marry Poppins v izvedbi KD Sotočje, v musiklu sodelujejo tudi člani Mešanega zbora Gimnazije Škofja Loka, na Loškem odru ob 19. uri; koordinacija Ana Prevc Megušar;
 • 17. – 21. oktober 2011: na gimnaziji je potekal projekt Simbioz@-pismena Slovenija, največja slovenska prostovoljska akcija v letu 2011, ki je z brezplačnimi računalniškimi delavnicami vzpostavljala sožitje med dvema generacijama, mladi prostovoljci so starejše učili prvih korakov v svet računalništva, projekta se je na gimnaziji udeležilo 53 upokojencev in 20 prostovoljcev, od tega 12 prostovoljcev dijakov Gimnazije Škofja Loka; koordinacija: Saša Bogataj Suljanović, svetovalna delavka;
 • 18. – 22. oktober 2011: mednarodna izmenjava dijakov 2. a z Joachim Hahn Gymnasium Blaubeuren, Nemčija, dijaki 2. a, spremstvo: Mojca Tolar, prof. in Elza Louis, prof.;
 • 19. Oktober 2011: začetek krožka za nadarjene matematike – 3. letnik, ob 14. uri, v učilnici 341, mentor: Marko Špolad, prof.;
 • 20. oktober 2011: gledališka predstava Pohujšanje v dolini Šentflorjanski v Mladinskem gledališču v Ljubljani, ob 18. uri, za dijake 3. letnikov, iz obveznega programa OIV, spremstvo: razredniki in druge spremljevalci;
 • 21. oktober 2011: 11. Unescov Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija, ki ga za Unescovo ASP mrežo šol pripravlja Gimnazija Škofja Loka, tematika recitala: Drevo – simbol življenja, otvoritveni del se je začel ob 11. Uri na Gimnaziji Škofja Loka, tu so sodelovali tudi dijaki Srednje šole za lesarstvo in otroci iz Vrtca Škofja Loka, v okviru projekta ENO Tree planting smo tudi posadili drevo pred šolo, ob 13. uri generalka in ob 16. uri recital, gostje recitala: župan Občine Škofja Loka Miha Ješe in predstavnica MŠŠ Bronka Štraus, koordinatorici projekta: Nika Marenk, prof. in Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 21. oktober 2011: področno prvenstvo v rokometu za dijakinje, športna dvorana Poden, organizator Gimnazija Škofja Loka; koordinacija Tanja Melihen, prof., mentor: Tone Triler, prof.;
 • 24. oktober 2011: začetek tečaja prve pomoči – praktični del, za dijake 3. letnikov iz obveznega program OIV (tečaj se s 1. skupino začne 24. 10. in zaključi z zadnjo skupino 18. 11. 2011, glej razpored za posamezne razrede), v sodelovanju z RK Škofja Loka, koordinacija: Irena Florjančič, prof.;
 • 25. oktober 2011: uvodni sestanek za tekmovanje za Cankarjevo priznanje, za dijake 3. in 4. letnikov, ob 10.55, v učilnici 342; mentorica: Bernarda Pavlovec Žumer, prof.;
 • 26. oktober 2011: uvodni sestanek za dijake, ki bodo sodelovali v programu MEPI – bronasta stopnja, ob 9.45 v učilnici 349, mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.;
 • 27. oktober 2011: gledališka predstava Romeo in Julija v MGL Ljubljana, ob 16. uri, za dijake 1. Letnikov iz obveznega programa OIV, spremstvo: razredniki in drugi spremljevalci;
 • 27. oktober 2011: projektni dan, branje skozi kurikulum: Romeo in Julija, za dijake 1. letnikov, v projekt so vključeni predmeti: slo, ang, zgo, gla, lum, pouk v 1. e poteka po posebnem urniku, v ostalih 1. letnikih projekt teče pri rednih urah, vodja projekta: Irena Florjančič, prof.;
 • 27. oktober 2011: uvodni sestanek za tekmovanje s področja zgodovine, za 1. in 2. letnike 4. šolsko uro in za 3. in 4. letnike 5. šolsko uro v učilnici 336, mentorica: Sonja Gartner, prof.;
 • 27. oktober 2011: uvodni sestanek za tekmovanje za Cankarjevo priznanje, za 1. in 2. letnike, ob 13. uri v učilnici 342, mentorica: Špela Oman, prof.;
 • 27. oktober 2011: področno prvenstvo v rokometu za dijake, športna dvorana Poden, sodeluje tudi ekipa Gimnazije Škofja Loka, mentor: Matej Albreht, prof.;
 • 27. oktober 2011: predstavitev kandidata Mihe Murna za predsednika DŠS, v predavalnici, 6. šolsko uro za 3. in 4. letnike, 7. šolsko uro za 1. in 2. letnike; predstavitev traja 20 minut;
 • 27. oktober 2011: odprtje razstave Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka: Mladinska Lokafila Gimnazija 2011, v sodelovanju z dijaki Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra Škofja Loka, predavalnica ŠC ob 9.15 in ob 10.15, svoje delo so predstavili dijaki in dijakinje filatelisti: Gašper Murn, Urban Murn, Domen Markovič, Špela Cerar, Haris Suljić, Katja Čadež in Katja Malenšek, kulturni program: Domen Košir, 2. č , Domen Žontar in Marina Čorković 3. c;
 • 28. oktober 2011: volitve predsednika DŠS v knjižnici Gimnazije Škofja Loka od 9.00 – 12. 00 ure; mentorica DŠS Tanja Gartner, prof.;
 • 28. oktober 2011: preventivne dejavnosti iz sklopa OIV za dijake 1., 2., 3., in 4. letnikov Gimnazije Škofja Loka, (glej razpored), teme in predavatelji: Janez Štalec, Loška komunala: Gospodarno ravnanje z odpadki, Simona Kemperle, Amnesty International: Splošna deklaracija človekovih pravic, za dijake 1. letnikov, Andraž Melanšek, UNIS: Milenijski razvojni cilji, Maja Korc, Ozara Slovenija: delavnica za krepitev duševnega zdravja dijakov, za dijake 2. letnikov, Peter Gabor, ZRSZ Mozirje: Samospoznavanje na nekoliko drugačen način, za dijake 3. letnikov, Razvojna agencija Sora: delavnice o podjetništvu, za dijake 4. letnikov, ; koordinacija: Saša Bogataj Suljanović, šolska svetovalna služba;
 • 31. oktober 2011: Dan reformacije, državni praznik, pouka prosto;

za šolsko kroniko Gimnazije Škofja Loka:
Ana Prevc Megušar, prof.
pomočnica ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...