Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za junij 2011

 • 1. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz psihologije in sociologije, ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 1. junij 2011: sestanek dijaškega parlamenta, ob 13. uri v učilnici 341, sklicatelj Laura Žavbi, predsednica DŠS, polega dijakov prisotni še: ravnatelj Jože Bogataj, prof., Ana Prevc Megušar, prof., Saša Bogataj Suljanović, svetovalna delavka in Tanja Gartner, prof., mentorica DŠS; 
 • 2. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz kemije, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 2. junij 2011: otvoritev razstave Podarjeno srcu- ustvarjalno srečanje z Aleksandrom Mežkom, v Pionirskem domu v Ljubljani; otvoritve so se udeležile nekatere dijakinje, ki so sodelovale v projektu: Daša Štalc, Katja Lotrič, in Ana Repnik, ter pomočnica ravnatelja Ana Prevc Megušar, prof; in koordinator projekta na Gimnaziji Škofja Loka Ivan Kokalj, prof.;
 • 2. junij - 3. junij 2011: narodna izmenjava dijakov 1. e z Gimnazijo Nova Gorica, Hruševica pri Štanjelu, strokovna ekskurzija v Devin, spremstvo Nada Beguš, prof. in Marjeta Petek Ahačič, prof.;
 • 2. junij 2011: sestanek Sveta staršev Gimnazije Škofja Loka, sklicatelj Igor Drakulič, predsednik Sveta staršev, poleg staršev prisotni še: ravnatelj Jože Bogataj, prof., svetovalna delavka Saša Bogataj Suljanović in Irena Florjančič, prof., koordinatorica OIV na Gimnaziji Škofja Loka; 
 • 3. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz umetnostne zgodovine in zgodovine, ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 3. junij 2011: francoski večer, Loški oder ob 19. uri, sodelujejo dijaki, ki se na gimnaziji učijo francoski jezik, gostje večera so bili dijaki Umetniške gimnazije Ljubljana, mentorji: Tadeja Dermastja, prof., Cedric Klein, prof. in Barbara Osolnik Rajšek, prof., Marjeta Petek Ahačič, prof;
 • 3. junij – 4. junij 2011: MEPI odprava, bronasta stopnja, v sodelovanju s Slovensko vojsko, Vipava, mentorica: Nataša Veber, prof.;
 • 4. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz psihologije in sociologije, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 4. in 5. junij 2011: Mary Poppins, družinski muzikal na Loškem odru, ob 19.30 in ob 17.00, v organizaciji KD Sotočje, sodelujejo 20 članov Mešanega pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka pod vodstvom Ane Prevc Megušar; 
 • 5. junij 2011: Zotkini talenti - slovesna razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev v šolskem letu 2010/2011 v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije, Ljubljana, Gallusova dvorana Cankarjevega doma; podelitve so se udeležili dijaki Gimnazije Škofja Loka, ki so bili na tekmovanjih ZOTKS uvrščeni do 10. mesta in njihovi mentorji: Marko Špolad, prof., Mojca Mravlja, prof., Janez Šuštaršič, prof., Tina Gradišar, prof., Mojca Mravlja, prof.;
 • 6. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz geografije, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 6. junij 2011: podelitev nagrad najboljšim na državnem tekmovanju iz ruščine v Ruskem centru kulture in znanosti v Ljubljani, dijaki Gimnazije Škofja Loka so prejeli nagrade za 1. mesto na osnovni ravni in 2. in 3. mesto na višji ravni; mentorica: Marjeta Petek Ahačič, prof.; 
 • 7. junij 2011: sestanek predstavnikov 3. letnikov za pripravo krsta prvošolcev v septembru 2011, sklicatelj DŠS, prisotni: predstavniki dijakov, ravnatelj Jože Bogataj, prof., Tanja Gartner, prof., pomočnica ravnatelja Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 7. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz biologije, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 8. junij 2011: športni dan za dijake 1. 2. In 3. letnikov, dijaki so lahko izbirali med različnimi športnimi dejavnostmi: košarka, odbojka na mivki, orientacijski pohod, adrenalinski park Luša, kolesarjenje in veslanje v Bohinju, squash, tenis; organizacija aktiv športne vzgoje;
 • 8. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz nemščine, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 8. junij – 9. junij 2011: izmenjava z dijaki gimnazije Borg Spittal, avstrijski dijaki na obisku v Sloveniji, koordinacija Lili Mravlja, prof., ravnatelj Jože Bogataj, prof.; 
 • 9. junij – 10. junij 2011 in 13. junij – 17. junij 2011: vračanje učbenikov v učbeniški sklad, (glej razpored), skrbnica šolskega učbeniškega sklada Majda Kokalj Avguštiner, prof.; 
 • 9. junij – 11. junij 2011: MEPI odprava, srebrna stopnja, Vipava, v sodelovanju s Slovensko vojsko mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.;
 • 9. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz fizike, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 10. junij 2011: slovesna razglasitev »naj-dijaka (-inje)« Slovenije, zaključek projekta, ki ga je na pobudo MŠŠ pripravila Dijaška skupnost Slovenije, med nominiranci je bila tudi dijakinja Gimnazije Škofja Loka Katarina Trdin, koordinacija Tanja Gartner, prof.;
 • 11. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz francoščine, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 13. junij 2011: evalvacijski sestanek ob zaključku pouka za PT evropskih oddelkov, ob 14.30 v učilnici 337, koordinatorica: Mojca Tolar, prof.;
 • 13. junij 2011: sestanek s predstavniki dijakov 3. letnikov in razrednikov 3. letnikov glede maturantske ekskurzije in maturantskega plesa, ob 10.50 v učilnici 342; sklicatelj ravnatelj Jože Bogataj, prof.;
 • 13. junij 2011: koncert glasbene skupine Glasbene šole Škofja Loka Jazz je kul band, ki jo vodi nekdanji dijak gimnazije Jaka Strajnar, predavalnica ob 13. uri, v sklopu ur predmeta glasba, koordinacija Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 13. junij – 16. junij 2011: priprava na MEPI odpravo – zlata stopnja, priprava je potekale skupaj z dijaki iz srednje šole iz Velike Britanije iz Truroja, in v sodelovanju s Slovensko vojsko, mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.; 
 • 14. junij 2011: strokovna medpredmetna ekskurzija v slovensko Primorje, dijaki 2. č in 2. d, spremstvo: Mojca Mravlja, prof., Nataša Šolar, prof., Tina Gradišar, prof. Marija Gogala, prof, Aleš Križnar,;
  • 14. junij 2011: priprava osnutka prireditve ob sprejemu prvošolcev v 1. tednu septembra, predstavniki dijakov 3. letnikov, Tanja Gartner, prof. in Ana Prevc Megušar, prof.; 
 • 15. junij 2011: strokovna medpredmetna ekskurzija v slovensko Primorje, dijaki 2. a in 2. c, spremstvo: Nataša Šolar, Marija Gogala, prof., , Aleš Križnar, Mojca Tolar, prof., Vesna Žakelj, prof.; 
 • 15. junij 2011: splošna matura 2011: maturitetni izpit iz latinščine in ruščine, ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 15. junij 2011: evalvacijski sestanek ob zaključku pouka za PT klasične gimnazije, ob 14.30 v učilnici 337, koordinatorici: Andreja Kolar, prof., Helena Morisset, prof.; 
 • 15. junij 2011: sestanek z dijaki 3. letnikov, ki odhajajo na športni tabor v Kranjsko Goro, ob 10.30 v predavalnici, aktiv športne vzgoje; 
 • 16. in 17. junij 2011: vpis dijakov 1. letnikov Gimnazije Škofja Loka, šolska svetovalna služba; 
 • 16. junij 2011: Dogodek v mestu Gogi, predstava gimnazijske gledališke skupine »Ta prstjeni«, Rdeča Ostriga, ob 20.00, mentorica: Agata Pavlovec; 
 • 16. junij – 18. junij 2011: splošna matura 2011, ustni izpiti po razporedu, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 20. junij – 24. junij 2011- splošna matura 2011, ustni izpiti po razporedu, ŠMK Gimnazije Škofja Loka; 
 • 17. junij – 18. junij 2011: športni tabor v Kranjski gori za dijake 3. letnikov, tabor spada v okvir 3. ure športne vzgoje v 4. letniku, spremstvo: Tanja Melihen prof., Nevenka Bertoncelj, prof., Tone Triler, prof., Matej Albreht, prof.;
 • 19. junij – 25. junij 2011: mednarodna izmenjava s špansko gimnazijo I.E.S. Antonio Machado, Alcala de Henares, španski dijaki na obisku v Škofji Loki, v izmenjavo so vključeni dijaki 2. b, ki se učijo španščino kot 2. tuj jezik, koordinacija; Špela Oman, prof. in Alenka Kolenc Krajnik, prof.; 
 • 20. junij – 23. junij 2011: dijaki 1. 2. in 3. letnikov nimajo rednega pouka, na gimnaziji potekajo ustni zagovori na splošni maturi. (Op.: pouk je bil realiziran že v tekočem šolskem letu v obliki projektni dni ali iz dejavnosti obveznih vsebin za šolsko leto 2010/11.); 
 • 22. junij 2011: redna pedagoška konferenca ob zaključku pouka v šolskem letu 2010/11, za celotni učiteljski zbor, ob 8.00 v učilnici 341.; 
 • 24. junij 2011: podelitev spričeval dijakom1., 2. In 3. letnikov, ob 8. uri za dijake 3. letnikov (v predavalnici z vodstvom šole), ob 9. uri za dijake 2. letnikov (v predavalnici z vodstvom šole) in ob 10. uri za dijake 1. Letnikov (v predavalnici z vodstvom šole), nato po razredih z razredniki; 
 • 24. junij 2011: svečana podelitev priznanj najboljšim gimnazijcem in podelitev bronastih in srebrnih MEPI priznanj, predavalnica šolskega centra ob 19. uri, (celotni učiteljski zbor, predstavniki sveta šole in sveta staršev, župan občine Škofja Loka, predstavniki Slovenske vojske, dijaki in njihovi starši); 
 • 24. junij 2011: rok za prijavo na popravne izpite (in druge) v spomladanskem roku, v tajništvu šole; 
 • 27. junij 2011: objava razporeda popravnih izpitov v spomladanskem roku, oglasna tabla pred zbornico; 
 • 27. junij – 30. junij 2011: načrtovanje del v posameznih aktivih, skupaj s pedagoško konferenco, (od 8. – 13. ure); 
 • 28. junij 2011: strokovna ekskurzija kolektiva Gimnazije Škofja Loka v Strunjan; TA Pečelin, koordinacija ravnatelj Jože Bogataj, prof.;

Datum: 2. 7. 2011

za šolsko kroniko Gimnazije Škofja Loka:
Ana Prevc Megušar, prof.
pomočnica ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...