Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za marec 2010

 • 1. – 5. marec 2010: vpis dijakov 4. letnikov na posamezne univerze (organizacija: Mateja Košnik, šolska svetovalna delavka);
 • 2. marec 2010: iz priprav na nacionalno izmenjavo za dijake 1. e: vodeni ogled Škofje Loke; org. Gimnazija Škofja Loka (projektni tim EO) in Turistično društvo Škofja Loka; (org. Ana Prevc Meguašr, prof.)
 • 2. marec 2010: državno tekmovanje iz nemščine za dijake 2. in 3. letnikov; z Gimnazije Škofja Loka 2 dijaka; mentorica: Barbara Gorjanc, prof.
 • 2. marec 2010: seja sveta šole, ob 18.00 uri;
 • 3. marec 2010: projektni dan za dijake 1. e: branje skozi kurikulum Romeo in Julija; medpredmetno povezovanje in projektno delo: slovenščina, kemija, glasba, zgodovina in angleščina; ; delo poteka po posebnem urniku; vodja projekta; Ana Prevc Megušar, prof.
 • 5. marec 2010: državno tekmovanje iz logike, Ljubljana; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka; mentorja: Marko Špolad, prof. in Klavdija Mlinške, prof. (zunanja sodelavka)
 • 6. marec 2010: državno prvenstvo iz logike v Ljubljani (FRI); udeležba 7 dijakov Gimnazije Škofja Loka, mentorja: Klavdija Mlinšek, prof. (zunanja sodelavka), Marko Špolad, prof.
 • 8. marec 2010: iz programa SVS za dijake 2. e razreda: obisk Filozofske fakultet v Ljubljani, oddelka za rusistiko; org. Mladen Uhlik, prof. in Žuža Spindler, prof., ob 13.30;
 • 9. marec 2010: krajša pedagoška konferenca za razrednike 1. letnikov: ob 9.55 (med odmorom) in krajša pedagoška konferenca za razrednike 2. letnikov, 7. šolska ura (ob 12.15;) učilnica kasneje.
 • 9. marec 2010: sestanek z dijaki za začetek programa (izbirni del) aerobika; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 11. marec 2010: krajša pedagoška konferenca za razrednike 3. letnikov (4. šolska ura, med odmorom, ob 9.55);
 • 11. marec 2010: sestanek članov šolskega razvojnega tima; ob 13.15 v 342; sklicateljica: Ivica Krek, prof., vodja ŠRT;
 • 11. marec 2010: sestanek celotnega tima EO, ob 14.00 uri; (sestanek je sicer na povedan za 18. 3., vendar smo učitelj zaradi drugih obveznosti odsotni). ; sklicateljica: Mojcoa Tolar prof., koordinatorica EO,
 • 12. – 14. marec 2010 : pevski tabor v Bohinju, za člane gimnazijskega pevskega zbora,; mentorja: Ana Prevc Megušar, prof., Pavel Dolenc, Žan Mahnič, zunanja sodelavca;
 • 12. – 17. marec 2010: v šolski knjižnici razstava gradiv za pripravo na maturo 2010; pripravila Majda Kokalj Auguštiner, knjižničarka;
 • 13. marec 2010: za dijake 4. letnikov: redni predmaturitetni preizkus: angleščina, ob 9.00 (gl. sedežni red); organizacija: Milena Kordež, prof., ŠMK);
 • 13. marec 2010: obletnica smrti Petra Hafnerja;
 • 15. marec 2010: za dijake 4. letnikov: predamturitetni preizkus iz slovenščine (esej), po malici (glej sedežni red), organizacija Milena Kordež, prof., ŠMK in aktiv prof. slovenščine;
 • 16. marec 2010: za dijake 4. letnikov: predmaturitetni preizkus iz matematike, ob 7.15 (glej sedežni red!), organizacija: Milena Kordež , prof., ŠMK in aktiv prof. matematike;
 • 16. marec 2010: iz programa obveznih vsebin za dijake 1., 2. , 3. in 4. letnikov: koncert klasične glasbe v Gallusovi dvorani CD: popoldne s simfoniki RTV: Uverture k operam, ob 16.00 uri; spremstvo: učiteljski zbor Gimnazije Škofja Loka;
 • 17. – 25. marec 2010: za dijake 4. letnikov: predmaturitetni preizkusi iz izbirnih maturtetnih predmetov (v rednih urah po urniku), gl. razpored na oglasni deski za splošno maturo; organizacija: posamezni profesorji izbirnih maturitetnih predmetov;
 • 18. marec 2010: 8. pedagoška konferenca, ob 14.45 uri; sledijo redni roditeljski sestanki za starše dijakov 1., 2. in 3. letnikov, ob 17.00 uri, gl. razpored učilnic; za starše dijakov: skupni del v predavalnici; ob 17. uri;
 • 18. marec 2010: sestanek za starše dijakov v projektu mednarodne izmenjave ob 16.15 v učilnici 148; mentorici: Alenka Kolenc Krajnik, prof., Bernarda Pavlovec Žumer, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 18. marec 2010: šolsko tekmovanje iz matematike: Šolski kenguru, za dijake 1., 2. 3. in 4. letnikov; ob 13. uri; za aktiv prof. matematike: Marko Špolad, prof.
 • 20. - 27. marec 2010: iz programa mednarodnih izmenjav dijakov: na obisku pri dijakih 2. letnika )in nekaterih dijakih 1. letnika) bodo dijaki Gimnazije Himemlev iz Roskilde, Danska; mentorji: Alenka Kolenc Krajnik, prof., Bernarda Pavlovec Žumer, prof. Marjan Luževič, prof. Leif Folke, prof. Birgitte Barndt, prof.
 • 22. marec 2010: iz programa mednarodne izmenjave z Danci: projekt Mladostnik v slovenskem/danskem filmu; okrogla miza; Bernarda Pavlovec Žumer, prof., Nataša Zaplotnik, prof.
 • 22. – 26. marec 2010: iz cikla projektov ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka. razstava v šolski knjižnici učbenikov in delovnih zvezkov od 60-ih let prejšnjega stoletja dalje s področja poučevanja slovenščine in tujih jezikov (nemščina, francoščina, ruščina, latinščina, angleščina); pripravili strokovni aktivi slovenščine in tujih jezikov; uredila: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 23. marec 2010: iz programa mednarodne izmenjave z Danci: enodnevna ekskurzija na Gorenjsko (Vrba, Bled, Bohinj) Alenka Kolenc Krajnik, prof., Marjan Luževič, prof.
 • 23. marec 2010: Sestanek uredniškega odbora šolskega časopisa Pogledi, ob 10. uri v knjižnici; mentorica: Teja Plut, prof.
 • do 24. marca 2010: do tega dne se učenci OŠ prijavljajo na Gimnaziji Škofja Loka v 1. letnik;
 • 24. marec 2010: iz programa mednarodne izmenjave z Danci: strokovna ekskurzija v Škocjanske jame, popoldne na obisku pri dijakih Liceja Scientifico Statale G: Oberdan v Trstu; Bernarda Pavlovec Žumer, prof., Nataša Zaplotnik, prof., Marjan Luževič, prof.
 • 25. marec 2010: iz programa mednarodne izmenjave z Danci: rafting na Soči (Bovec); spremljevalec: Marjan Luževič, prof.
 • 25. marec 2010: iz projekta Obiski na Gimnaziji Škofja Loka in cikla prireditev ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka: dr. Meta Grosman, oddelke za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani; razgovor na temo: branje in bralna kultur mladih; organizacija: Nika Marenk, prof. Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 26. marec 2010: zadnji dan za prijavo k splošni maturi 2010 (Milena Kordež, prof., ŠMK)
 • 26. marec 2010: iz programa mednarodne izmenjave z Danci: ogled Ljubljane; Alenka Kolenc Krajnik, prof.
 • 26. marec 2010: Frankofonija Celje; zbor dijakov srednjih šol s francoščino kot drugim tujim jezikom; udeležba 47 dijakov Gimnazije Škofja Loka; mentorici: Barbara Osolnik, prof., Elsa Louis, prof., spremstvo: Anja Notar Rihtaršič, prof.
 • 26. marec 2010: regijsko tekmovanje iz fizike na Gimnaziji Jesenice; udeležba 25 dijakov Gimnazije Škofja Loka, mentor: Janez Galzinja, prof., Aljoša Erman, prof.
 • 26. - 27. marec 2010: iz programa narodnih izmenjava za dijake 1. e oddelka: na obisku v Škofji Loki bodo dijaki 1. evropskega oddelka Gimnazije Ljutomer; koordinacija programa: Ana Prevc Megušar, prof.delavnice: Sonja Gartner, prof., Irena Florjančič, prof., Matej Plestenjak, prof. Žuža Spindler, prof., Teja Plut, prof.,
 • 27. marec 2010: odhod danskih dijakov domov; ob 6. zbor na letališču JP; koordinatorica programa: Alenka Kolenc Krajnik, prof.
 • 27. marec 2010: iz programa narodne izmenjave z dijaki evropskega oddelka iz Ljutomera: ekskurzija na Gorenjsko; Ana Prevc Megušar, prof., Jožica Grohar, prof., Janja Čenčič Gartner, prof.
 • 27. marec 2010: državno tekmovanje za Proteusovo nagrado (biologija); na Pedagoški fakulteti v Ljubljani; za aktiv prof. biologije: Nataša Šolar, asistentka;
 • 27. marec 2010: državno tekmovanje iz zgodovine za srednješolce; Celje; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka; mentorica: Sonja Gartner, prof.
 • 30. marec 2010: udeležba na posvetu Gimnazija včeraj, danes, jutri; organizacija II. Gimnazija Maribor, ob 18.00 uri; Marko Špolad, prof., Jože Bogataj, prof. Marjan Luževič, prof.
 • 30. marec 2010: občni zbor Društva Gaudeamus, sklicatelj: Marko Špolad, prof., predsednik društva; ob 14.00 uri v knjižnici;
 • 31. marec 2010: izbirno šolsko tekmovanje iz matematike za dijake 1., 2. 3, in 4. letnikov; za aktiv prof. matematike: Marko Špolad, prof., Minka Rovtar, prof., Andreja Dobrovoljc, prof.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj,
ravnatelj

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

MAREC 2010

 • Rogla, 18. marec DP v smučanju in deskanju na snegu (spremljevalec Matej Albreht).

Tanja Melihen prof.
za aktiv ŠV

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...