Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za junij 2010

 • 1. junij 2010: Splošna matura 2010: biologija; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka);
 • 2. junij 2010: Splošna matura 2010: psihologija in sociologija; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka);
 • 2. – 3. junij 2010: iz programa mednarodnih izmenjav dijakov: obisk gimnazijskega pevskega zbora v BORG v Špitalu v Avstriji; zvečer 2. junija: koncert za starše dijakov avstrijske gimnazije; zborovodkinja: Ana Prevc Megušar, prof., spremstvo: Lili Mravlja, prof., Teja Plut, prof.
 • 3. – 5. junij 2010: odprava iz programa MEPI – srebrno priznanje; 17. dijakov Gimnazije Škofa Loka, mentorica: Ana Prevc Megušar, prof., Mateja Prevodnik Mayland, prof. org. SV, CU Vipava;
 • 3. junij 2010: Splošna matura 2010: geografija, (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 4. junij 2010: Splošna matura 2010: kemija (ŠMK)
 • 5. junij 2010: Splošna matura 2010: matematika (ŠMK)
 • 5. junij 2010: Zarjin festival 2010 , org. športno in kulturno društvo Ritem, Škofja Loka; : predstava gimnazijske gledališke skupine Ta Prstjen: E. Fritz: Krpanova kobila, ob 19. uri na Loškem odru; Spodnji trg, Škofja Loka; mentorica: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 7. junij 2010: Splošna matura 2010: zgodovina/zgodovina umetnosti (ŠMK Gimnazija Škofja Loka);
 • 7. – 11. junij 2010: vračanje gradiv v učbeniški sklad; dijaki 1., 2. 3. in 4. letnikov; org. Majda Kokalj Auguštiner, skrbnica učbeniškega sklada;
 • 8. junij 2010: sestanek dijaškega parlamenta ob koncu pouka v šolskem letu; sklicatelj predsednik SDS; ob 13.00 uri: mentorica: Tanja Gartner, prof.
 • 9. junij 2010: Splošna matura 2010: nemščina (ŠMK)
 • 9. junij 2010: strokovna medpredmetna ekskurzija dijakov naravoslovnih oddelkov 2. letnika v slovensko Primorje (dijaki 2. a in 2. č)  (Mojca Tolar, prof., Vesna Žakelj, prof., Mojca Mravlja, Nataša Šolar, asist.)
 • 10. junij 2010; iz programa: Francoski večer (Barbara Osolnik Rajšek, prof., Elsa Louis, prof, Tadeja Dermastija), prof., ob 18.00 uri v predavalnici;
 • 10. junij 2010: zaključek projekta Zdrav duh v zdravem telesu; za dijake 1. c in 1. č; koordinatorica; Nevenka Bertoncelj, prof., Sonja Gartner, prof. in drugi;
 • 11. - 12. junij 2010: MEPI – odprava za bronasto priznanje (MEPI), mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 11. junij 2010: sestanek z dijaki 1., 2. in 3. letnikov za oblikovanje uredniškega odbora radijske oddaje Tretji štuk Podna na radiu Sora; sklicatelj: Jože Bogataj; prof., ob 9.45 v knjižnici;
 • 11. junij 2010: sestanek upravnega odbora ŠDS; ob 12.10; mentorica Tanja Gartner, prof.
 • 11. junij 2010: sestanek s predstavniki dijakov 3. letnikov ter razredniki3. letnikov: maturantki ples in druge zaključne slovesnosti za naslednje šolsko leto; maturantska ekskurzija, ob 10. uri; sklicatelj: Jože Bogataj, ravnatelj;
 • 12. junij 2010: ustni izpiti na splošni maturi 2010 na Gimnaziji Škofja Loka (gl razpored); ŠMK Gimnazije Škofja Loka
 • 14. - 17. junij 2010: MEPI priprava na odpravo za zlato priznanje (MEPI štiridnevna priprava na odpravo, Center za usposabljaje SV, Vipava; skupaj z dijaki srednje šole iz Velike Britanije iz Truroja (mednarodna odprava za MEPI  - zlato); koordinatorica: mateja Prevodnik Mayland, prof., mentorica: Nataša Veber, prof.  org. SV CU Vipava;
 • 14. – 15. junij 2010: vračanje gradiv v učbeniški sklad; dijaki 1., 2. 3. in 4. letnikov; org. Majda Kokalj Auguštiner, skrbnica učbeniškega sklada;
 • 15. junij 2010: sestanek z dijaki 2. letnikov za mednarodno izmenjavo s Soukrome gymnasium it Tabora; predvidoma jeseni 2010; ob 10.10; koordinacija: Andreja Kolar, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 15. junij 2010: v prostorih Veleposlaništva Ruske federacije v Ljubljani: svečana podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem na državnem tekmovanju iz ruščine; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka ,mentorja: Žuža Spindler, prof., Mladen Uhlik, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 16. – 17. junij 20010: vpis dijakov 1. letnikov Gimnazije Škofja Loka; šolska svetovalna služba in vpisna služba;
 • 16. junij 2010: oddelčna evalvacijska konferenca za klasične oddelke na Gimnaziji Škofja Loka, ob 14. uri v 336; prisotni razredniki klasičnih oddelkov ter vodje projektov; sklicatelj: Jože Bogataj, ravnatelj in Maja Gril Juvan, prof., vodja pilotnega projekta;
 • 16. junij 2010: sestanek z dijaki 3. letnikov za športni tabor Kostanjevica na Krki; aktiv prof. športne vzgoje; ob 9.45 v knjižnici;
 • 17. junij 2010: evalvacijska konferenca za evropske oddelke na Gimnaziji Škofja Loka, ob 14. uri v zbornici; prisotni razredničarke evropskih oddelkov ter vodje projektov; sklicatelj: Jože Bogataj, ravnatelj in Mojca Tolar, koordinatorica EO na Gimnaziji Škofja Loka;
 • 18. junija ter v dneh od 21. do 23. junija 2010: dijaki 1., 2. in 3. letnikov nimajo rednega pouka (Op.: pouk že realiziran v tekočem šolskem letu v obliki projektnih dni oz. dejavnosti iz programa obveznih vsebin za šolsko leto 2009/2010. V tem času na šoli potekajo ustni zagovorom na splošni maturi.)
 • 18. junij 2010: ustni izpiti na splošni maturi 2010 na Gimnaziji Škofja Loka (gl razpored); ŠMK Gimnazije Škofja Loka
 • 18. junij 2010: ustni izpiti na splošni maturi 2010 na Gimnaziji Škofja Loka (gl razpored); ŠMK Gimnazije Škofja Loka
 • 21. junij – 24. junij 2010: ustni izpiti na splošni maturi 2010 na Gimnaziji Škofja Loka (gl razpored); ŠMK Gimnazije Škofja Loka
 • 22. junij 2010: redna pedagoška konferenca ob zaključku pouka v šolskem letu 2009/2010; učiteljski zbor Gimnazije Škofja Loka, ob 8.00 uri v 341;
 • 24. junij 2010: podelitev spričeval dijakom 1., 2. in 3. letnikov: ob 8.00 uri dijaki 3. letnikov (v predavalnici z vodstvom šole), ob 9.00 uri dijaki 2. letnikov ( v predavalnici z vodstvom šole), ob 10.30 uri dijaki 1. letnikov (v predavalnici z vodstvom šole), nato po razredih z razrednikom;
 • 24. junij 2010: svečana seja sveta šole in podelitev priznanj najboljšim gimnazijcem, predavalnica šolskega centra, ob 19. uri; (celotni učiteljski zbor, člani sveta šole in sveta staršev, povabljeni dijaki in njihovi starši);
 • 24. junij 2010: rok za prijavo na popravne (in druge) izpite v spomladanskem roku), v tajništvu,
 • 25. junij 2010: dan samostojnosti, državni praznik
 • 28. junij 2008: objava seznamov za popravne izpite – spomladanski rok;
 • 29. – 30. junij 2010: načrtovanje del v posameznih strokovnih aktivih skupaj s pedagoško konferenco; (od 8. do 13. ure);

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
ravnatelj

Opomba:

 • poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.
 • rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

18. in 19. junij Kostanjevica na Krki za 3.a, 3.b, 3.č in 4 dijakinje 3.e (veslanje, pohod, kolesarjenje, lokostrelstvo, orientacija). Spremljevalci: Tanja Melihen, Nevenka Bertoncelj, Tadej Platovšek;

Tanja Melihen, prof.
vodja strokovnega aktiva ŠV

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...