Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za januar 2010

 • 4. januar 2010: začetek pouka za vse razrede po božično-novoletnih praznikih. 
 • 5. januar 2010: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. a :iz programa Preventiva 2010, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 13.00); dijaki nimajo rednega pouka 
 • 6. januar 2010: poklicno usposabljanje za  prijavljene dijake  3. in 4. letnikov: predstavitev Univerze na Primorskem, Famnit, predavanje: dr. Andraža Uleta: Izleti v matematično vesolje, Teorija iger;  3. šolsko uro, predavalnica; organizacija: Mateja Košnik, ŠSS;  
 • 6. januar 2010: projektni dan za dijake 2. č iz programa Zdrav duh v zdravem telesu: Prehrana od 5. do 8. šolske ure; koordinatorici: Nevenka Bertoncelj, prof. in Mojca Mravlja, prof., laborantska: Nataša Šolar, 
 • 7. januar 2010: projektni dan za dijake 2. c iz programa Zdrav duh v zdravem telesu: Prehrana od 5. do 8. šolske ure; koordinatorici: Nevenka Bertoncelj, prof. in Mojca Mravlja, prof., laborantska: Nataša Šolar, 
 • 7. januar 2010: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. b :iz programa Preventiva 2010, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 13.00); dijaki nimajo rednega pouka
 • 7. januar 2010: sestanek ŠRT, ob 9.45 v 338; za vodje pilotnih projektov;  sklicateljica: Ivica Krek, prof. 
 • 7. januar 2010: : inventarni popis osnovnih sredstev za leto 2009inventura 2009 (člani inventurne komisije: Jožica Grohar, prof., Milena Kordež, prof.  Iris Dumenčič, Aleš Križnar, Peter Ziherl)
 • 7. januar 2010: sestanek z dijaki 1. letnikov za pripravo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku; ob 89.45; mentorica: Ana Prevc Megušar, prof.
 • 8. januar 2010: iz programa dejavnosti: šolsko tekmovanje iz logike za dijake Gimnazije Škofja Loka, ob 13.00 uri v predavalnici; za aktiv prof.matematike: Marko Špolad, prof., Vesna Krvina, prof.   
 • 8. januar 2010: iz programa obveznih vsebin: program KIZ v šolski knjižnici, za dijake 1. e, 7. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj, prof. 
 • 8. januar 2010: iz programa dejavnosti: šolsko tekmovanje Mladih zgodovinarjev na temo Slovenci v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku; ob 13.00 uri; za aktiv prof. zgodovine: sonja Gartner, prof.
 • 12. januar 2010: ob 14.00 uri: pedagoška konferenca za EO; za razrednike v EO; sklicateljica: koordinatorica EO: Mojca Tolar, prof.,Jože Bogataj, prof. 
 • 12. januar 2010: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. c :iz programa Preventiva 2010, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 13.00); dijaki nimajo rednega pouka
 • 12. januar 2010: predavanje za starše dijakov Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra: Matjaž Gnezda, ob 17.00 uri v učilnici 341; organizacija: LAS Škofja Loka:
 • 13.  januar 2010: šolsko tekmovanje iz angleščine za dijake 3. letnikov; ob 9.45; mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 13. januar 2010: iz programa obveznih vsebin: program KIZ v šolski knjižnici, za dijake 1. b, 3. in 5. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj, prof. 
 • 14. januar 2010: ob 14.00 uri: pedagoška konferenca za klasične oddelke; v učilnici 336; sklicateljica: koordinatorica klasičnih oddelkov: Maja Gril Juvan;
 • 14. januar 2010: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. č :iz programa Preventiva 2010, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 13.00); dijaki nimajo rednega pouka
 • 14. januar 2010: iz programa Preventiva 2010 za dijake 1. letnikov: gledališka predstava Bodi frajer brez drog, Društvo za boljši svet, 6. šolska ura, predavalnica; org. Mateja Košnik, ŠSS
 • 14. januar 2010: redna pedagoška in ocenjevalna  konferenca učiteljskega zbora, ob 15. uri v 341; ob 17.00 uri:  redni roditeljski sestanki za starše dijakov 12. letnikov ter redne govorilne ure za starše dijakov 2., 3. in 4. letnikov Gimnazije Škofja Loka; gl razpored učilnic;
 • 14. januar 2010: sestanek z dijaki za izdajo šolskega časopisa Pogledi; ob 10.00 uri v knjižnici; mentorica: Tadeja Plut, prof. 
 • 14. januar 2010: iz programa Preventiva 2010: za dijake 1. letnikov v predavalnici 6.. šolsko uro: gledališka predstava Bodi frajer brez droge; dijake na predstavo spremljajo razredniki;
 • 15. januar 2010: poklicno usposabljanje za  prijavljene dijake  3. in 4. letnikov: predstavitev Univerze na Primorskem, Famnit, predavanje: dr. Rada Pezdirja: Izleti v matematično vesolje, Matematika in finančne dileme;  3. šolsko uro, predavalnica; organizacija: Mateja Košnik, ŠSS; 
 • 15. januar 2010: iz programa obveznih vsebin: program KIZ v šolski knjižnici, za dijake 1. e, 7. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj, prof.
 • 15. januar 2010: iz programa obveznih vsebin: program KIZ v šolski knjižnici, za dijake 1. a, 3. in 6. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj, prof.
 • 15. januar 2010: sestanek s predstavniki Muzejskega društva Škofja Loka in Gimnazijo Škofja Loka: Jože Bogataj, ravnatelj, Ivica Krek, profesorica in članica uredniškega odbora LR; MD: Aleksander Igličar, predsednik, Helena Janežič, podpredsednica, Judita Šega, urednica LR; tema: sodelovanje v letu 2010; ob 14.00 uri;
 • 18. januar 2010: iz programa izbirnih vsebin za dijake Gimnazije Škofja Loka – program Ljubitelji gledališča: ogled gledališke predstave Zločin in kazen v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani; ob 15.00 uri; mentorica: Irena Florjančič, prof.
 • 19. januar 2010: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. d :iz programa Preventiva 2010, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 13.00); dijaki nimajo rednega pouka
 • 19. januar 2010: sestanek s predstavniki dijakov 4. letnikov (Gimnazija in Šolski center) s predstavnikom plesne šole Bolero za pripravo na maturantski ples 2010; ob 10.30 v 076;
 • 20 .januar 2010: iz programa obveznih vsebin za dijake Gimnazije: 2. (zimski) športni dan: alpsko smučanje in deskanje (Stari vrh); drsanje in sankanje (Jezersko) ter v Radovljici in zimski pohod (Škofja Loka - Križna gora Škofja Loka); organizacija: za aktiv prof. športne vzgoje Nevenka Bertoncelj; za dijake ni rednega pouka;
 • 20. januar 2010: šolski tekmovanje iz geografije za dijake 2. in 3. letnikov; ob 14.00 uri; org. Jožica Grohar, prof., Ivica Krak, prof., Irena Bogataj, prof.,
 • 21. januar 2010: poklicno usposabljanje za  prijavljene dijake  3. in 4. letnikov: predstavitev Univerze na Primorskem, Famnit, predavanje: dr. Dragana Marušiča: Izleti v matematično vesolje, Matematika od simbolne zapletenosti do vsakdanje preprostosti;  3. šolsko uro, predavalnica; organizacija: Mateja Košnik, ŠSS; 
 • 21. januar 2010: predavanje g. Škobalja Izbira pravega poklica – razlog za zadovoljstvo (poklic opredeli naše življenje v odrasli dobi, od pravilne izbire poklica je odvisna delovna uspešnost, občutek izpolnjenosti in sreče;) ob 17.00 uri v učilnici 341; organizacija: Društvo za boljši svet in Mateja Košnik, šolska svetovalna služba; za starše dijakov Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra Škofja Loka
 • 21. januar 2010: v okviru dneva izobraževanja za delavce Gimnazije Škofja Loka; word 2007; predavateljica: Alenka Kolenc Krajnik, ob 15.00 uri v 148;
 • 23. januar 2010: dan izobraževanja za delavce Gimnazije Škofja Loka: Marko Juhant: Odgovornost; predavanje; Rok Pogačniki: vnos podatkov na spletno stran, e-učenje: uporaba interaktivnih table: za strokovne aktive geografije in zgodovine, tujih jezikov ter kemije in fizike;; ORG. Gimnazija Škofja Loka;
 • 25. januar 2010: sestanke dijaškega parlamenta: predstavnikov razrednih skupnosti vseh razredov na Gimnaziji Škofja Loka v okviru DŠS; ob 11.25; razgovor z ravnateljem; mentorica: Tanja Gartner, prof.
 • 25. januar 2010: sestanek upravnega odbora za organizacijo zaključnih maturitetnih slovesnosti; ob 12.10; sklicatelj: Anže Nunar, 4. c;
 • 25. januar 2010: skupaj z akcijo v organizaciji Unicefa: Pomagajmo otrokom Haitija (ob katastrofalnem potresu); s pomočjo sms prispevamo 1 EUR ; akcija traja 1 dan; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 26. januar 2010: zdravniški in laboratorijski pregled za dijake 1. letnikov (ZD Škofja Loka); za dijake 1. a; dijaki ta dan nimajo rednega pouka; 
 • 27. januar 2010: iz programa obveznih vsebin: program KIZ v šolski knjižnici, za dijake 1. č, 7. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj, prof. 
 • 27. januar 2010: šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado; ob 13.00 uri; mentorici: Vesna Žakelj, prof., Mojca Mravlja, prof.
 • 28. januar 2010: v okviru dneva izobraževanja za delavce Gimnazije Škofja Loka; power point 2007; predavateljica: Alenka Kolenc Krajnik, ob 15.00 uri v 148;  zaradi bolezni prestavljeno na 4. februar 2010. 
 • 28. januar 2010: iz projekta: Obiski na Gimnaziji in iz cikla prireditve ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka: Škofjeloški gimnazijci pesnijo, gost večera Zvone Hribar, SNG DAMA Ljubljana; ob 18.00 uri v knjižnici; organizacija: Majda Kokalj Auguštiner, prof. več...
 • 28. januar 2010: iz programa projektnih dni za dijake 1. letnikov: medpredmetni projektni dan (KEM/BIO): Hrana, za dijake 1. a (5 šolskih ur); mentorji: Mojca Mravlja, prof., Mojca Tolar prof., Nataša Šolar, asistentka,
 • 28. januar 2010: zdravniški in laboratorijski pregled za dijake 1. letnikov (ZD Škofja Loka); za dijake 1. b; dijaki ta dan nimajo rednega pouka;
 • 29. januar 2010: iz programa obveznih vsebin: program KIZ v šolski knjižnici, za dijake 1. e, 6. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj, prof. 
 • 29. januar 2010:: iz programa projektnih dni za dijake 1. letnikov: medpredmetni projektni dan (kemija – fizika – biologija): Hrana, za dijake 1.d (5 šolskih ur); mentorji: Mojca Mravlja, prof., Mojca Tolar prof., Nataša Šolar, asistentka, Aljoša Ermna, prof.
 • 29. januar 2010: iz programa obveznih vsebin: Ustava RS in EU inštitucije, človekove pravice; iz programa Vzgoja za dom, družino in nenasilje; za dijake 2. c, mentorica: Tanja Gartner, prof.
 • 29. – 30. januar 2010: Gospodarsko razstavišče Ljubljana: Informativa 2009: predstavitev vseh študijskih programov, informacije o štipendijah in dijaških domovih; vabljeni dijaki 3. in 4. letnikov srednjih šol; šolska svetovalna služba;
 • 29. januar 2010: slavnostna podelitev Zotkinih zmagovalcev leta 2009, Steklena dvorana, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, ob 16.30; Zveza za tehnično kulturo Slovenije; dobitnica Tina Šubic, dijakinja 4. letnika v šolskem letu 2008/2009, udeleženka biološke olimpijade na Japonskem, julija 2009; mentorica: Mojca Mravlja, prof.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
ravnatelj

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

16. 1. Škofja Loka: področno prvenstvo v streljanju z zračno puško.

Našo šolo so zastopali:

 • Lucija Jezeršek 4.d,
 • Eva Žun 4.a,
 • Oblak Gašper 4.a,
 • Oblak Lenart 4.a,
 • Benedičič Anže 4.e;

Dekleta so dosegla ekipno prvo mesto in so se uvrstila na državno prvenstvo, ki bo 6. februarja v Ljubljani. Prav tako se je naprej z 2. mestom posamično uvrstil Gašper Oblak.

25. 1. Ljubljana: DP v plezanju za nekategorizirane tekmovalce:

 • Simon Koblar 4.č  - 2.mesto
 • Eva Berčič 4.č - 3.mesto

25. 1. Ljubljana: DP v plezanju za kategorizirane tekmovalce:

 • Ajda Rojc 3.č – 2.mesto
 • Urban Primožič 3.č – 3.mesto
 • Gašper Pintar 2. – 3.mesto

20. 1. ŠPORTNI DAN

Dejavnosti: smučanje in deskanje na snegu – Stari vrh, drsanje Jezersko, Radovljica, sankanje – Jezersko in  pohod Škofja Loka – Križna Gora – Planica.

Tanja Melihen, prof.
vodja strokovnega aktiva prof. športne vzgoje

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...