Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za april 2010

 • 1. april 2010: Marko Juhant, poklicno usmerjanje, razgovor in delavnica z dijaki 3. č, 8. in 9. šolsko uro; koordinacija: mateja Košnik, šolska svetovalna služba;
 • 5. april 2010: ni rednega pouka – velikonočni ponedeljek, praznik
 • 6. april 2010: projektna naravoslovna  in medpredmetna ekskurzija Velenje - Šoštanj 3. b, 3. c, 3. e, org. aktiv prof. geografije: Jožica Grohar, prof.; spremstvo: Maja Gril Juvan, prof., Sonja Gartner, prof., Aljoša Erman, prof., Tina Gradišar, prof., Ivica Krek, prof., in Nina Logonder, prof.
 • 6. april 2010: gledališka predstava gimnazijske skupine Ta Prstjen: Ervin Fritz: Krpanova kobila, za dijake 4. letnikov ob 9.15 in za dijake 3. a, 3. č, 3. d in 2. a, 2. c in 2. č ob 12.30 na Loškem odru na Spodnjem trgu; režija: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 6. april 2010: ponavljane maturantske plesne vaje za dijake 4. letnikov; ob 15.00 uri ; plesna šola Bolero; v šolski jedilnici;
 • 6. – 10. april 2010: iz cikla prireditev ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka: razstava starih učbenikov v knjižnici s področja družboslovja; koordinatorica: Majda Kokalj Auguštiner, knjižničarka;
 • 7. april 2010: projektna naravoslovna in projektna ekskurzija Velenje – Šoštanj 3. a, 3. č in 3. d; org. strokovni aktiv prof. geografije: Jožica Grohar, spremstvo: Aleš Križnar, asistent, Milica Krajnik, prof., Andreja Dobrovoljc, prof., Janja Čenčič Gartner, prof., Ivica Krek, prof., Jožica Grohar, prof.
 • 7. april 2010: sestanek z dijaki prostovoljci, ob 10.10 v učilnici 337; mentorica: mateja Košnik, šolska svetovalna služba
 • 7. april 2010: gledališka predstava gimnazijske skupine Ta Prstjen: Ervin Fritz: Krpanova kobila za dijake 3. b, 3. c, 3. e in 2. d, 2. e ob 8.20 ter za dijake 1. letnikov ob 12.30 na Loškem odru na Spodnjem trgu; režija: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 7. april 2010: šolsko tekmovanje iz francoščine; ob 13. uri; za aktiv prof. francoščine: Barbara Osolnik Rajšek, prof.
 • 7. april 2010: Predavanje za starše dijakov Gimnazije in Šolskega centra Škofja Loka: Droge, LAS in Društvo Žarek, Jesenice (predavateljica Ivanka Berčan); ob 18. uri v učilnici 253.
 • 8. april 2010: ruski večer (dijaki evropskih oddelkov z ruščino kot poudarjenim tujim jezikom) ob 18. uri na Gimnaziji Škofja Loka); organizacija: dijaki evropskih oddelkov in aktiv prof. ruščine: Žuža Spindler, prof., Mladen Uhlik, prof.
 • 8. april 2010: ponavljane maturantske plesne vaje za dijake 4. letnikov; ob 15.00 uri ; plesna šola Bolero; v šolski jedilnici;
 • 8. april 2010: sodelovanje dijakov Gimnazije Škofja Loka v oddaji Kulturni kotičku na radiu Sora, ob 9.30. (predstavitev kulturnih dejavnosti šole).
 • 9. april 20103. športni dan (za dijake1., 2., 3. in 4. letnikov) gl. razpored dejavnosti; za aktiv prof. športne vzgoje: Matej Albreht, prof.  Za dijake Gimnazije Škofja Loka ni rednega pouka, razen izbirnih maturitetnih predmetov v času od dopoldanske malice do 14. ure;
 • 9. april 2010: antični večer (dijaki klasičnih oddelkov), ob 18. uri na Gimnaziji Škofja Loka; organizacija: dijaki klasičnih oddelkov ter mentorica: Maja Gril Juvan; prof.
 • 9. april 2010: gledališka skupina Ta Prstjen: Ervin Fritz: Krpanova kobila; gledališka predstava za izven, ob 19.30, Loški oder, Škofja Loka
 • 9. april 2010: dijaki Gimnazije Škofja Loka - francosko gledališče: Jean de la Fonatine: Quatre petites Histories de Ranard le Rusé,(dijaki 2. c in 2. e) ter Eugene Ionesco: La Leçon (dijaki 3. e, 4. e) gledališču Glej v Ljubljani; mentorica: Tadeja Dermastija;
 • 10. april 2010: delovna sobota (nadomeščanje ponedeljka 26. aprila 2010)
 • 10. april 2010: državno tekmovanje iz fizike v Idriji; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka; mentorja: Janez Galzinja, prof., Erman Aljoša, prof.
 • 10. april 2010: dijaki Gimnazije Škofja LokaGostje na Radiu Slovenija – Val 202, oddaja o Škofji Loki; ob 17.00 uri;
 • 10. april 2010: maturantski ples generacija 2010; Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, ob 19. uri; Organizacija: plesna šola Bolero, Ljubljana:
 • 10. april 2010: šolsko tekmovanje za srednje šole v ritmični gimnastiki; udeležba dijakinj Gimnazije Škofja Loka: Lia Tomat in Maja Krvina, 1. e; aktiv prof. športne vzgoje;
 • 12. – 16. april 2010: iz cikla prireditev ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka: razstava starih učbenikov in učil v knjižnici s področje naravoslovja in projekt OBISKI
 • 13. april 2010: projektni dan: Organske molekule, od 14. do 18. ure, za dijake 3. č (strokovni aktivi kemije, biologije in fizike)
 • 13. april 2010:Iz cikla prireditev ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka in programa Obiski na Gimnaziji ob 18. uri v učilnici 080 (biologija) Danilo Bevk:, mladi raziskovalec na nacionalnem inštitutu za biologijo: Biodiverziteta; koordinatorica: Mojca Mravlja, prof.
 • 13. - 14. april 2010: mednarodna izmenjava: dijaki BORG Spittal na obisku v Škofji Loki (gostijo dijaki 3. b), koordinacija: Lili Mravlja, prof.
 • 14. april 2010: Marko Juhant, poklicno usmerjanje, razgovor in delavnica z dijaki 3. d, 3. in 4. šolsko uro; koordinacija: mateja Košnik, šolska svetovalna služba;
 • 14. april 2010: finale ŠKL, nastopila je tudi navijaška ekipa Gimnazije Škofja Loka in dosegla prvo mesto;
 • 15. april 2010: pedagoška konferenca, ob 15.00 uri; ob 17.00 uri: redne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnikov; glej razpored učilnic;
 • 15. april 2010: tujejezični recital ob Unescovem svetovnem dnevu poezije: JAZ IN TI; za dijake 2. letnikov v predavalnici; gost: pesnik Janez Ramoveš, 3. šolsko uro; mentorici in koordinatorici: Nika Marenk, prof., Barbara Gorjanc, prof.;
 • 15. april 2010: ob svetovnem dnevu poezije: izid pesniške zbirke PESMI PETIH dijakov Gimnazije Škofja Loka; urednici: Irena Florjančič, Teja Plut; (400 kom.)
 • 15. april 2010:; v sodelovanju z Muzejskim društvom Škofja Loka: večer v kašči: Portret Lojzeta Malovrha, ob 19.00 uri, nastopajo člani gimnazijskega pevskega zbora pod vodstvom Ane Prevc Megušar; udeležba članov pedagoškega zbora Gimnazije Škofja Loka; prireditev ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka;
 • 16. april 2010: državno tekmovanje iz ruščine; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka; mentorja: Žuža Spindelr, prof., Mladen Uhlik, prof.
 • 16. april 2010: sodelovanje Gimnazije Škofja Loka v očiščevalni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu (od 7.30 do 13. ure) na področju Škofje Loke, (opomba: 17. aprila 2010 dijaki Gimnazije sodelujejo v čistilni akciji v njihovih prostovoljnih organizacijah in društvih na domačem terenu.)
 • 16. april 2010: za dijake 3. letnikov: pogovor z ravnateljem o izbirnih maturitetnih predmetih v šolskem letu 2010/2011; ob 13. uri v predavalnici; (to uro ni bilo rednega pouka);
 • 16. april 2010 (popoldan): pohod za dijake 4. letnikov v okviru 3. ure ŠV
 • 19. – 23. april 2010: iz cikla prireditev ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka: predstavitev športa na Gimnaziji Škofja Loka in projekt OBISKI (povabljeni nekdanji dijaki – vrhunski športniki Gimnazije Škofja Loka)
 • 19. april 2010: iz programa izbirnih vsebin za dijake 3. letnikov: začetek tečaja cestnoprometnih predpisov;  ob 15. uri v 350; izvajalec B&B Kranj;
 • 20. april 2010: projektni dan: Organske molekule, od 14. do 18. ure za dijake 3. d (učitelji strokovnih aktivov fizike, biologije in kemije)
 • 21. april 2010: iz cikla prireditev ob 60-letnici Gimnazije Škofja Loka in programa OBISKI: večer s škofjeloškimi športniki; ob 18. uri v 341; gostje: Najka Tomat, 4. e, Andrej Miklavc ter Matic Skube; v programu sodelujejo tudi dijaki Gimnazije Škofja Loka; organizacija: aktiv prof. športne vzgoje
 • 21. – 25. april 2010: strokovna ekskurzija v Pariz za dijake 3. letnikov, vodja projekta: Barbara Osolnik Rajšek, prof.,  Tadeja Dermastija, prof.
 • 22. april 2010: občinska revija pevskih zborov v Železnikih; sodeluje tudi gimnazijski pevski zbor Gimnazije Škofja Loka, zborovodkinja Ana Prevc Megušar, ob 16. uri, športna dvorana Železniki;
 • 22. april 2010: iz programa e- šolstvo: regijski seminar za učitelje: i-table; ob 12. uri v 080 (udeležba učiteljev Gimnazije Škofja Loka);
 • 23. – 28. april 2010: strokovna ekskurzija v London za dijake 2. letnikov. koordinatorica: Nataša Veber, prof., spremstvo: Mateja Prevodnik Mayland, prof., Marko Špolad, prof., Milena Dolenec, prof., Aljoša Erman, prof., zunanji sodelavec: Stephen Mayland;
 • 23. april 2010: obeležitev mednarodnega dneva knjige (Unesco), Majda Kokalj Auguštiner, knjižničarka;
 • 23. april 2010: sestanek dijakov (odbor) 4. letnikov s predstavnikom plesne šole Bolero za analizo maturantskega plesa ter pripravo sprevoda v maju 2010; za: Anže Nunar, 4. c, ob 12.00 uri v 342;
 • 23. april 2010: državno tekmovanje iz francoščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka: Špela Bajželj in Živa Drakulič; za aktiv prof. francoščine: Barbara Osolnik Rajšek, prof.
 • 26. april 2010: pouka prosto (nadomeščeno 10. aprila);
 • 27. april 2010: dela prosto – državni praznik
 • 28. april 2010: na 1. programu Radia Slovenija v oddaji Gimnazium: sodelovanje dijakov Gimnazije Škofja Loka na temo Mladi in zgodovina nekdaj in danes: Kristina Nastran, 3. b, Rebeka Reven, 4. č in Luka Gartner, 2. c; mentorica: Sonja Gartner, prof.
 • 28. – 30. april 2010:  za dijake ni rednega pouka - prvomajske počitnice

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi vodja strokovnega aktiva profesorjev športne vzgoje Tanja Melihen.

 • V petek, 9. aprila je bil 3. športni dan za dijake vseh letnikov. (vodja Matej Albreht, učitelji ŠVZ)
 • V soboto, 10. aprila je bilo prvo državno šolsko tekmovanje za srednje šole v športno ritmični gimnastiki. (udeležili sta se ga 2 dijakinji iz 1. e – Maja Krvina, Lia Tomat -2. mesto v vaji z žogo.)
 • V petek, 16. aprila je bil 3. pohod na Osolnik v okviru 3. ure ŠVZ za 4. letnik. (spremljali Tanja Melihen, Nevenka Bertoncelj)

Opomba: rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
ravnatelj

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...