Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za oktober 2008

 • 1. oktober 2008: najava programov iz izbirnega dela OIV: filmsko gledališče; org. Kino SORA Škofja Loka, jesenski ciklus (12 ur);
 • 1. oktober 2008: informativni sestanek  z dijaki za program izbirnih vsebin: nadaljevalni tečaj francoščine; mentorica Elsa Louis; prof., ob 10.15 v knjižnici;
 • 1. oktober 2008: uvodni sestanek iz programa  MEPI – bronasto priznanje; za dijake Gimnazije; ob 14.00 uri v učilnici 349; mentorici: Nataša Veber, prof., Ana Prevc Megušar, prof.
 • 2. oktober 2007: sestanek koordinatorja v programu MEPI in mentorjev v programu MEPI za šolsko leto 2007/2008; ob 9.00 uri: koordinacija: Jože Bogataj, prof.
 • 2. oktober 2008: iz programa izbirnih vsebin za dijake Gimnazije: športna vzgoja: aerobika; mentorica: Nevenka Bertoncelj , prof.
 • 2. oktober 2008: najava filmskega krožka: mentorici Tanja Gartner, prof., Mateja Prevodnik Mayland, prof.; uvodni sestanek ob 10.01 v knjižnici;
 • 2. oktober 2008: informativni sestanek za dijake iz programa OIV: izbirni del: sladkorna bolezen; ob 9.45 v učilnici 081: mentorica: Marija Gogala, prof.
 • 2. oktober 2008: uvodni sestanek iz programa Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, za dijake 1., in 2. letnikov; ob 13.00 uri v učilnici 342; mentorica: Irena Florjančič, prof.
 • 2. oktober 2008: informativni sestanek za začetek  tečaja za spoznavanje računalniških omrežij Cisco, org. Fakulteta za elektroniko in Telekom Slovenije; ob 13.50 v učilnici 150; 
 • 2. oktober 2008: uvajalni sestanek s člani gimnazijske gledališke skupine Nepredvideni; ob 13.00 uri v knjižnici; org. Anže Nunar; dijak.
 • 3. oktober 2008: po šolskem koledarju : dan šole in pouka prosto. (strokovna ekskurzija kolektiva Gimnazije Škofja Loka ob mednarodnem dnevu učiteljev, 5. oktobru);
 • 3. – 5. oktober 2008: strokovna ekskurzija kolektiva Gimnazije Škofja Loka v Osijek (Hrvaška) – Novi Sad (Srbija)  in Pecs (Madžarska); org. TA Alpetour, pouka prost dan petek, 5. oktobra za vse dijake Gimnazije; (5. oktober: mednarodni dan učiteljev)
 • 6. oktober 2008: iz programa izbirnih vsebin za dijake Gimnazije: športna vzgoja: šolska plesna skupina, liga miga: rekreacija za mlade in pilates; mentorji: Nevenka Bertoncelj, prof., Mateja Tuta, prof.,  zunanja sodelavka in ostali zunanji sodelavci;
 • 7. oktober 2008: evalvacijski sestanek za maturantsko ekskurzijo 2008 skupaj s predstavnikom TA Oskar, Kranj; ob 9.45 v 338; org,. Jože Bogataj, prof.
 • 7. oktober 2008: uvodni sestanek za začetni in nadaljevalni tečaj španščine v šolskem letu 2008/2009; mentorica. Tina Veselinovič, zunanja sodelavka; ob 9.34 v 349;
 • 7. – 11. oktober 2008: mednarodna izmenjava dijakov 3. letnikov z dijaki Dom Gymnasium iz Freisinga v Nemčiji; mentorici in spremljevalki: Mojca Mravlja, prof. in Milica Krajnik, prof. tematika: ekologija;
 • 8. oktober 2008: sestanek za vse prostovoljce na Gimnaziji Škofa Loka; ob 13.30 v učilnici 3346; mentorica: Mateja  Košnik, šolska svetovalna služba;
 • 9. oktober 2008: začetek nadaljevalnega tečaja iz francoščine, iz programa izbirnih vsebin; mentorica: Elsa Louis, prof. 
 • 9. oktober 2008: sestanek z dijaki za začetek astronomskega krožka na Gimnaziji Škofja Loak; ob 8.00 uri v knjižnici; mentorja: bivša dijaka Gimnazije: Jan Girše, Alčjoša Hafner;
 • 9. oktober 2009: sestanek učitelje za projektni dan: Shakespeare in renesančno gledališče; koordinatorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof., ob 9.45 v 349;
 • 10. oktober 2008: sestanek z dijaki za začetek fizikalnega krožka, ob 9.45 v 151; (priprava na tekmovanja); mentor: Jože Polajnar, prof.; iz izbirnega programa  OIV;
 • 10. oktober 2008: sestanek z dijaki 4. letnika za tekmovanje za Cankarjevo priznanje; mentorica: Teja Plut, prof., ob 11.00 uri v knjižnici;
 • 10. – 11. oktober 2008: nacionalna izmenjava v okviru evropskih oddelkov: 1. e Gimnazije Škofja Loka na obisku na Gimnaziji Ptuj; spremstvo: Mateja Prevodnik Mayland, prof., Irena Bogataj, prof.; iz rednega programa EO; koordinacija: Jože Bogataj, prof.   
 • (9) - 10. – 11. oktober 2008: redno srečanje koordinatorjev ASP UNESCO šol ter regijskih središč na Ptuju; seminar Zavoda RSŠ; koordinacija: Gimnazija Ptuj; udeležba s strani Gimnazije Škofja Loka: Nika Marenk, prof., koordinatorica nacionalnega projekta Jezik, kultura in tradicija;
 • 11. oktober 2008: začetek vaj iz matematike za višji nivo na SM 2009; za aktiv prof. matematike Marko Špolad, prof., ob 9.00 uri;
 • 14. oktober 2008: iz dejavnosti EO in ŠRT: na obisku na Gimnaziji Škofja Loka : Tatjana Vec Rupnik, Zavod RS za šolstvo: anketa o kritičnem mišljenju; , ob 13.00 uri;
 • 14. – 16. oktober 2008: mednarodna izobraževalno-sejemska prireditev: Študentska arena; urnik, kataloge vsebin in predstavitev na voljo pri šolski svetovalni službi;
 • 15. oktober 2008: sestanek z dijaki 4. letnikov za začetek tečaja CPP, ob 11.00 uri v knjižnici; izvajalec: avtošola Praktikum, Gorenja vas; iz programa izbirnih vsebin za dijake 4. letnikov;
 • 15. oktober 2008: iz programa GEO za dijake 4. letnikov (izbirni maturitetni predmet): strokovna ekskurzija v Slovensko Primorje; organizacija in izvedba: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Nataša Šolar, asistentka;
 • 15. oktober 2008: 1. športni (jesenski) dan: iz programa obveznih vsebin za dijake 1., 2. in 3. letnikov: 1. letniki in 2. e (Ožbolt), 2. letniki: Lubnik, 3. letniki: Osolnik, dodatna ponudba: kolesarjenje; organizacija: profesorji športne vzgoje; ni rednega pouka za dijake 1., 2. in 3. letnikov; dijaki 4. letnikov imajo pouk po posebnem urniku.
 • 16. oktober 2008: predavanje za učiteljski zbor ter starše dijakov Gimnazije Škofja Loka: Platiša (Inštitut Krog): Starševstvo; ob 17.00 uri v predavalnici šolskega centra;
 • 17. – 19. oktober 2008: strokovna ekskurzija dijakov, članov pevskega zbora, na Dunaj (ogled znamenitosti, razstava in opera); program: Gimnazija Škofja Loka in TA Appia, Ljubljana; spremstvo: Ana Prevc Megušar, prog., zborovodkinja; Nada Beguš, prof., Franc Megušar, zunanji sodelavec;
 • 17. oktober 2008:  tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni; za dijake 1. in 2. letnikov; ob 13.00 uri v učilnici 081; mentoric. Marija Gogala, prof. (program dejavnosti na Gimnaziji Škofja Loka);
 • 18. oktober 2008: delovna sobota po šolskem koledarju; pouk poteka po sredinem urniku (prilagojen urnik); za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov; gl. urnik; organizirani posebni prevozi za dijake iz Selške in Poljanske doline; gl. okrožnico;
 • 18. oktober 2008: iz programa GEO za dijake 4. letnikov (izbirni maturitetni predmet): strokovna ekskurzija v Slovensko Primorje; organizacija in izvedba: Ivica Krek, prof., spremstvo: Elsa Louis, prof.
 • 20. oktober 2008: za dijake 2. letnikov: kulturni dan in medpredmetna povezava na temo: William Shakespeare in renesančno gledališče; projekt: od 10.35 do 13.00 ure (ni rednega pouka); sodelujoči profesorji: aktiv prof. angleščine in slovenščine ter zgodovine;   popoldne ob 15.00 uri: W. Shakespeare: Vihar, v Gallusovi dvorani CD v Ljubljani; organiziran prevoz za dijake 1. in 2. letnikov;(iz obveznega programa OIV); dijake spremljajo razredniki; za dijake je pouk prekinjen po 7. šolski uri (ob 13.00 uri)
 • 20. oktober 2008: kulturni dan za dijake 1. letnikov: W. Shakespeare: Vihar., ob 15.00 uri v Gallusovi dvorani CD; redni pouk prekinjen ob 13.00 uri (po končani 7. šolski uri); organiziran prevoz za dijake 1. letnikov;  (iz obveznega programa OIV); dijake spremljajo razredniki;
 • 20. oktober 2008: sestanek s prostovoljci Gimnazije Škofja Loka za delo v OŠ Jela Janežiča; ob 10.15 v kabinetu 335; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 21. oktober 2008: iz obveznega programa OIV za dijake 3. letnikov: ogled razstave v Narodni galeriji Ljubljana: Slovenski impresionisti in njihov čas; ogled razstave po razporedu; zaradi ogleda dijaki 3. in 3. b prekinejo pouk po 6. šolski uri, 3. c in 3. č po 7. šolski uri in dijaki 3. d in 3. e po 8. šolski uri; dijake spremljajo razredniki;
 • 21. oktober 2008: razpis volitev v Dijaško šolsko skupnost; Tilen Šubic Krpič, predsednik DŠS; (do vključno petka, 24. oktobra 2008)
 • 22. oktober 2008: ob obisku angleške kraljice Elizabete II v Sloveniji: sprejem za profesorje in dijake Gimnazije Škofja Loka, ki sodelujejo v programu MEPI, v dvorani Slovenske filharmonije; ob 16.30; v uradnem programu sodeluje tudi pevski zbor Gimnazije Škofja Loka, zborovodkinja Ana Prevc Megušar, prof.; spremstvo: Jože Bogataj, prof., pomočnik ravnatelja, koordinacija MEPI programov: Mateja Prevodnik Mayland, prof., mentorice: Nataša Veber, prof., Nevenka Bertoncelj, prof., Milena Kordež, prof. 
 • 22. oktober 2008: predstavitev tečaja arhitekturnega risanja za študij arhitekture; ob 14.00 uri v 336; koordinacija: Mateja Košnik, šolska svetovalna služba;
 • 22. oktober 2008: sestanek z dijaki 4. letnikov za začetek tečaja CPP; ob 11.00 uri v 350; avtošola Praktikum, Gorenja vas;
 • 23. oktober 2008: sestanek z dijaki 1. in 2. letnikov za pripravo na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; ob 13.00 uri v učilnici 342;  mentorica: Irena Florjančič, prof.
 • 25. – 30. oktober 2008: delegacija študentov in dijakov na mednarodnem srečanju v Belgiji; v loški delegaciji tudi dijakinja 4. b  razreda: Ema Pintar; vodja: Andreja Megušar, Občina Škofja Loka;
 • 27. - 30. oktober 2008  – jesenske počitnice, pouka prosto;
 • 31. oktober 2008: Dan reformacije – državni praznik;

Opombe:

 • poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.
 • rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...