Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za november 2008

 • 1. november 2008: državni praznik – dan spomina na mrtve;
 • 4. november 2008: sestanek članov ŠRT; ob 13.00 uri zbornica; sklicateljica: Ivica Krek, prof., vodja ŠRT; 
 • 4. november 2008: sestanek s starši in dijaki, ki odhajajo na strokovno ekskurzijo v Rim in Pompeje, ob 18.00 uri v 149; vodji projekta: Ana Prevc Megušar, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 6. november 2008: pedagoška konferenca, ob 15.00 uri, ob 17.00 uri redne govorilne ure za starše dijakov Gimnazije Škofja Loka; glej razpored;
 • 6. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. d, 1. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 7. november 2008: iz programa obveznih vsebin: za dijake 3. in 4. letnikov: SNG DRAMA Ljubljana: William Shakespeare: Kralj Lear, ob 16.00 uri: dijake na predstavo spremljajo razredniki;  -zaradi bolezni v ansamblu ODPADLO!
 • 7. – 10. november 2008: iz izbirnega programa OIV: strokovna ekskurzija v Rim in Pompeje, za dijake 2. b in druge dijake 2. letnikov; prevoznik Pečelin, d. o. o., vodji ekskurzije: Ana Prevc Megušar, prof., Tina Silič, prof; spremstvo: Jože Bogataj, prof.  in Teja Plut, prof.;  dijaki 2. b v petek,7. novembra 2008 in v ponedeljek, 10. novembra 2008 nimajo rednega pouka;
 • 9. – 14. november 2008: strokovna ekskurzija dijakov 3. e v Strasbourg in Bruselj, evro-atlantske organizacije (Evropski parlament, Evropsko sodišče za človekove pravice, Svet Evrope); iz programa predmeta Evropske študije; organizacija: Evro-atlantski svet Slovenije, Ljubljana in Gimnazija Škofja Loka; spremstvo: Nada Beguš, prof., Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 10. november 2008: začetek tečaja CPP za dijake 4. letnikov;  organizacija in izvedba: avtošola Praktikum Gorenja vas; ob 14.00 uri v 350;
 • 10. november 2008: iz programa Preventiva 2009: za dijake 1. letnikov: 1. č, 3. šolska ura, učilnica 337; Droge, problem 21. stoletja; Društvo Oaza, Drago Sukič, sponzor Ministrstvo za delo in družino ter Ministrstvo za zdravje; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 11. november 2008: iz programa obveznih vsebin: začetek tečaja prve pomoči za dijake 3. letnikov (za 3. a) ; org. Gimnazija Škofja Loka v sodelovanju z OE Rdečega križa Škofja Loka; gl. razpored po razredih: predavanje na temo Prva pomoč v prometu, vaje iz obvezovanja in oživljanja; koordinacija : Jože Bogataj, prof.
 • 11. november 2008: iz programa Preventiva 2009: za dijake 1. letnikov: 1. a, 8. šolska ura, učilnica 350; Droge, problem 21. stoletja; Društvo Oaza, Drago Sukič, sponzor Ministrstvo za delo in družino ter Ministrstvo za zdravje; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 12. november 2008: Prva pomoč za dijake 3. letnika (3. c); Rdeči križ Škofja Loka; ob 14.00 uri v učilnici 081.
 • 12. november 2008:sestanek z dijaki za pripravo na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; za dijake 1. in 2. letnikov; ob 13.00 uri v 342: mentorica: Irena Florjančič, prof.
 • 12. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. a); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 12. november 2008:  iz izbirnega programa OIV in dejavnosti v okviru ŠRT: pričetek programa Glejmo dobre filme; ob 17.30 v 349 projekcija filma CRASH, in razgovor o filmu;: mentorica: Mateja Prevodnik Mayland prof.
 • 13. november 2008: sestanek Sveta staršev na Gimnaziji Škofja Loka; ob 18.00 uri;
 • 13. november 2008: Prva pomoč za dijake 3. letnika (3. b); Rdeči križ Škofja Loka; ob 14.00 uri v učilnici 081.
 • 13. november 2008: projekt UNESCO ŠC Naklo Strahinj: izdelava novoletnih voščilnic, do 24. novembra 2008; dijaki Gimnazije Škofja Loka; mentorica. Teja Plut, prof.
 • 13. november 2008: iz programa Preventiva 2009: za dijake 1. letnikov: 1. d, 1. šolska ura, učilnica 343; Droge, problem 21. stoletja; Društvo Oaza, Drago Sukič, sponzor Ministrstvo za delo in družino ter Ministrstvo za zdravje; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 13. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. č, 7. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 14. november 2008: iz programa Preventiva 2009: za dijake 1. letnikov: 1. e , 9 . šolska ura, učilnica 350; Droge, problem 21. stoletja; Društvo Oaza, Drago Sukič, sponzor Ministrstvo za delo in družino ter Ministrstvo za zdravje; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 14. november 2008: iz programa Preventiva 2009: za dijake 1. letnikov: 1. c, 7. šolska ura, učilnica 343; Droge, problem 21. stoletja; Društvo Oaza, Drago Sukič, sponzor Ministrstvo za delo in družino ter Ministrstvo za zdravje; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 14. november 2008: sestanek s prostovoljci; ob 13.05 v 341; Mateja Košnik, ŠSS;
 • 14. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 2. letnikov: ogled razstave v Narodni galeriji Ljubljana: Slovenski impresionisti in njihov čas; ogled razstave po razporedu;  (pričetek ob 14.00 uri); zaradi ogleda dijaki 2. a. in 2. b prekinejo pouk po 6. šolski uri, 2. c in 2. č po 7. šolski uri in dijaki 2. d in 2. e po 8. šolski uri; dijake spremljajo razredniki;
 • 15. november 2008: državo tekmovanje iz znanja logike; udeležba  13 dijakov Gimnazije Škofja Loka; Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana, mentorica Klavdija Mlinšek, prof. zunanja sodelavka; spremljevalec: Marko Špolad, prof.
 • 15. november 2008: iz programa izbirnih vsebin za dijake 3. (in 4.) letnikov: strokovna ekskurzija v tehnični muzej v München; organizacija in izvedba: Gimnazija Škofja Loka in TA Pečelin; vodja ekskurzije: Jožica Grohar, prof.  – zaradi premajhnega števila prijavljenih dijakov odpovedano.
 • 17. november 2008: Prva pomoč za dijake 3. letnika (3. č); Rdeči križ Škofja Loka; ob 14.00 uri v učilnici 081.
 • 17. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. a); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 18. november 2008: Prva pomoč za dijake 3. letnika (3. d in 3. e); Rdeči križ Škofja Loka; ob 14.00 uri v učilnici 341.
 • 18. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. a, 8. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 18. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. č); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 19. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. č); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 19. november 2008: iz programa obveznih vsebin:  kulturni dan za dijake 1. in 2.. letnikov: Jean B. Moliere: Scapinove zvijače; predstava v SNG DRAMA v Ljubljani, ob 11.30; spremstvo: razredniki 1. in 2.. letnikov; istega dne tudi iz  programa  likovna vzgoja: ogled razstave v Narodni galeriji Ljubljana: Slovenski impresionisti in njihov čas; ogled razstave po razporedu;  (pričetek ob 14.00 uri); dijake na razstavi spremljajo razredniki; pouk prekinjen po 3. šolski uri za dijake 1. in 2. letnikov; organiziran  posebni avtobusni prevoz;
 • 19. november 2008: podelitev bronastih in srebrnih priznanj MEPI za leto 2008 dijakom slovenskih šol na OŠ Škofja Loka – Mesto ter poslovitev od angleškega veleposlanika Tima Simmonsa; udeležba: dijaki Gimnazije Škofa Loka, Mateja Prevodnik Mayland, prof., Nataša Veber, prof.
 • 20. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. c); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 20. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. č, 6. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 20. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. d, 1. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 21. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. c); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 21. november 2008: od 9.00 do 11.00 ure: Preventiva 2008: stojnice na temo alkohol v mescu preprečevanja odvisnosti; sodelovanje z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj; koordinatorica: Mateja Košnik, ŠSS; (UNESCO);
 • 21. november 2008 Predstavitev študijskih programov (za dijake 3. in 4. letnikov): ob 14.00 uri v 341: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko;
 • 24. november 2008: iz programa Preventiva 2009: za dijake 3. letnikov: 3. b, 5. in 6.  šolska ura, učilnica 343; Projekt Virus, vodja projekta Petra Strašek, Društvo študentov medicine Slovenije; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 25. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. e); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 25. november 2008: Predstavitev študijskih programov (za dijake 3. in 4. letnikov): ob 13.00 uri v 346: Filozofska fakulteta v Ljubljani;
 • 25. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. a, 8. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 26. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. e); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 28. november 2008: vaje iz prve pomoči, iz programa Prva pomoč za dijake 3. letnikov (3. d); ob 14.00 uri; izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka;
 • 28. november 2008: iz programa izbirnih vsebin za dijake 4. letnikov: nadomestna predstava v SNG DRAMA Ljubljana: Kralj Lear; (zaradi bolezni v ansamblu odpovedan predstava 7. novembra; tokrat ponudba abonmajske predstave (prijavljeno 19 dijakov 4. letnika);
 • 28. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. c, 7. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof.
 • 28. november 2008: iz projekta »Obiski na Gimnaziji Škofja Loka«: predstavitev pesniške zbirke »Sekunde«, avtorice Zale Slapar, dijakinje 2. letnika; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, knjižničarka; ob 18.00 uri v knjižnici Gimnazije;
 • 28. november 2008: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnikov: KIZ (knjižnično-informacijska znanja) -  enourni program (uvod); za dijake 1. e, 6. šolska ura; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, prof

 Opomba:

 • poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.
 • rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...