Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za maj 2009

 • 1. in 2. maj 2009 - državni praznik
 • 5. maj 2009: Splošna matura 2009: maturitetni izpit iz slovenščine: 1. izpitna pola –  šolski esej. (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 5. maj 2009: 3. kulturni dan za dijake 1. letnikov: Škofja Loka kot kulturno-umetniški spomenik: loški muzej, staro mestno jedro, galerija Franca Miheliča v Kašči; organizacija: Ivan Golob, prof., spremljevalci: razredniki 1. letnikov Gimnazije Škofja Loka; iz programa obveznih vsebin, predmetni področji: zgodovina in zgodovina umetnosti;
 • 5. maj 2009: pouk za dijake 2. in 3. letnikov po posebnem urniku;
 • 6. maj 2009: iz programa mednarodne izmenjave z dijaki iz Trsta, iz Licea Scientifico Statale G. Oberdan na obisku v Škofji Loki 44 dijakov; dopoldanski ogled Ljubljane, popoldne: ogled škofje Loke, športne igre in zaključek programa ob 17.00 uri; koordinacija: Jože Bogataj, prof., Andreja Kolar, prof., Vesna Krvina, prof., Teja Plut, prof., Daniela Galopin, prof.in Elisabetta Gioseffi (skupni program obeh šol od 9.00 do 11.00 ure); prevoznik: Jereb, Škofja Loka
 • 6. – 11. maj 2009: iz programa mednarodne izmenjave dijakov: na obisku dijaki gimnazije Blaubeuren iz Nemčije (Ulm) na obisku pri dijaki 2. č Gimnazije Škofja Loka; koordinatorji: Ivica Krek, prof., Elsa Louis, Jochen Strehle in Katarina
 • 7.- 9. maj 2009: priprava na odpravo v programu MEPI za srebrno priznanje; (gl program odprave) org. Gimnazije Škofja Loka, mentorica: Nataša Veber, prof. Center za usposabljane SV Vipava;
 • 7. maj 2009: iz programa mednarodne izmenjave dijakov: na obisku v Škocjanski jami in v Piranu (iz programa Kras in srednji vek); dijaki 2. č nimajo rednega pouka;
 • 7. maj2009: iz programa ŠV za dijake 4. letnikov: pohod na Lubnik; mentorica Tanja Melihen, prof.
 • 8. maj 2009: iz programa mednarodne izmenjave dijakov: delo na projektu v šoli; dijaki 2. č delajo po posebnem urniku v delavnicah;
 • 8. maj 2009: koordinacijski sestanek za pripravo mednarodne izmenjave za dijake 1. e v šolskem letu 2009 – 2010 z Gimnazijo Blaubeuren v Nemčiji: Jože Bogataj, prof., koordinator EO, Mateja Prevodnik Mayland, razredničarka 1. e in Jochen Strhle, prof. gimnazije Blaubeuren.; ob 10.30 v zbornici;
 • 8. maj 2009: udeležba na nacionalnem Unesco ASP projektu JEZERO JE – JEZERA NI; Z Gimnazije Škofja Loka mentorica Nataša Šolar, asistentka, Rebeka Avguštin, 2. e in Rebeka Reven, 3. č, Nika Arsovski, 3. e;
 • 9. maj 2009: iz programa mednarodne izmenjave dijakov: vodeni ogled Ljubljane;
 • 9. maj 2009: državno tekmovanje iz kemije za Preglove plakete; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka; mentorja: Mojca Tolar, prof., Janez Šušteršič, prof.
 • 9. maj 2009: v tednu vseživljenjskega učenja in v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka: orientacijski pohod v okviru programa MEPI; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 11. maj 2009: odhod nemških dijakov domov;  dijaki 2. č nima rednega pouka 1. in 2. uro;
 • 12. maj 2009: gledališka predstava Polona Tratnik: Čakalnica gimnazijske skupine Ta Prstjeni za dijake 3. letnikov (premierna uprizoritev); ob 8.30 na Loškem odru. (Dijaki 3. letnikov imajo prvo uro redni pouk, s poukom nadaljujejo po malici.); mentorica: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 12. maj 2009: gledališka predstava Polona Tratnik: Čakalnica gimnazijske skupine Ta Prstjeni za dijake 1. letnikov ob 12.00  na Loškem odru. (Dijaki 1. letnikov zaključijo z rednim poukom po malici.); mentorica: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 13. maj 2009: gledališka predstava Polona Tratnik: Čakalnica gimnazijske skupine Ta Prstjeni za dijake 4. letnikov; ob 8.30 na Loškem odru. (Dijaki 4. letnikov imajo prvo uro redni pouk in  4. šolsko uro po predstavi;  z rednim poukom nadaljujejo po malici.); mentorica: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 13. maj 2009: gledališka predstava Polona Tratnik: Čakalnica gimnazijske skupine Ta Prstjeni za dijake 2. letnikov ob 12.00  na Loškem odru. (Dijaki 2. letnikov zaključijo z rednim poukom po malici.); mentorica: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 14. maj 2009: iz projekta ŠRT: Zdrav duh v zdravem telesu: medpredmetni projektni dan za dijake 1. c in 1. č: Antične olimpijske igre; (dijaki končajo z rednim poukom po malici; atletski stadion v Škofji Loki; mentorice: Sonja Gartner, prof., Nevenka Bertoncelj, prof.  Andreja Kolar, prof. (iz programa zgodovina 2 uri in športna vzgoja 2 uri);
 • 14. maj 2009: redna pedagoška konferenca in redovalna konferenca za zaključne letnike  ob 15.00 uri v učilnici 341; ob 17.00 uri zadnje popoldanske govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnikov; gl. razpored učilnic;
 • 15. – 16. maj 2009: priprava na odpravo v programu MEPI – bronasto priznanje; dijaki Gimnazije Škofja Loka; mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 15. maj 2009: Maturantska parada 2009: plesanje četvorke na Mestnem trgu v Škofji Loki za maturante srednjih šol Škofje Loke; org. plesna šola Urška; ob 12.00 uri; popoldne sledi Dijaški živ žav; dijaki 4. letnikov zaradi zaključnih slovesnosti nimajo rednega pouka; dijaki 3. letnikov zaključijo pouk ob 11.45, to je v sredini 6. šolske ure;
 • 16. maj 2009: v tednu vseživljenskega učenja v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka: predstavitev programa MEPI na Mestnem trgu; 6 dijakov Gimnazije Škofja Loka in mentorica programa MEPI: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 18. maj 2009: Dawrinovo leto 2009: v okviru obeležitve Dawrinovega leta je Gimnazija Škofja Loka z dijaki in mentorji pripravila priložnostno prireditev in razstavo v Galeriji Fara v Škofji Loki; mentorji: prof. posameznih področij; otvoritev razstave: ob 18.00 uri;  koordinatorji projekta: Marjan Luževič, prof., Maja Šubic, (zunanja sodelavka); Mojca Mravlja, prof.,
 • 19. maj 2009: zadnji dan pouka za dijake 4. letnikov; ob 14.00 uri pedagoška konferenca za učiteljski zbor 4. letnikov; učilnica 341;
 • 19. maj 2009: letni koncert mešanega pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka, zborovodkinja: Ana Prevc Megušar, prof.; (za dijake 1. letnikov in dijake 2. b: program OIV in program glasbena vzgoja);  telovadnica OŠ jela Janežiča v Škofji Loki;
 • 19. – 20. maj 2009: iz programa mednarodnih izmenjav dijakov: dijaki gimnazije BORG iz Špitala (Spittal/Drau) iz Avstrije na obisku pri dijakih, članih gimnazijskega pevskega  zbora; ob 17.00 uri: skupna generalka, ob 19.00 uri; letni koncert Gimnazijskega pevskega zbora (skupaj z gosti) v telovadnici OŠ Jela Janežič v Škofji Loki; gl. program; zborovodja: Ana Prevc Megušar, prof.; koordinacija programa : Lili Mravlja, prof., Jože Bogataj, prof., Ana Prevc Megušar, prof.
 • 20. maj 2009: podelitev spričeval dijakom 4. letnikov; 6. šolska ura v predavalnici; 7. šolska ura: razredna ura; gl razpored;
 • 20. maj 2009: predstavitev izbirnega predmeta na SM: informatika, za dijake 3. letnikov;., ob 10.15 v 148; Rok Pogačnik, prof in zgodovine umetnosti, ob 9.25 v učilnici 159; Ivan Golob, prof.
 • 20. maj 2009: naravoslovni projektni dan za dijake 1. e: Vode; org. Mojca Tolar, prof., Mojca Mravlja, prof., Marija Gogala, prof., Jožica Grohar, prof., Anica Hvala, prof.; Nataša Šolar, asistentka in Aleš Križnar, asistent; za dijake 1. e ni rednega pouka; (iz programa projektnih dni za dijake EO)
 • 20. maj 2009: priprava na strokovno ekskurzijo v Benetke za dijake 1. letnikov: mednapredmetna povezava z ZGU: Ivan Golob, prof.; Renesansa v Benetkah; po 1 šolsko uro v vsakem od 1. letnikov; koordinacija: Minka Rovtar, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 20. maj 2009: srečanje koordinatorjev UNESCO ASP mreže na Gimnaziji Ptuj ob dnevu kulturne raznolikosti Ob barvitem kultur; organizacija: nacionalna koordinatorica ASP in generalna sekretarka Slo0venske nacionalne komisije za UNESCO in varuhinja človekovih pravic; z Gimnazije Škofja Loka: Jože Bogataj, prof., Alenka Kolenc Krajnik, prof.
 • 20. maj 2009: iz programa mednarodne izmenjave dijakov: avstrijski dijaki v Postojnski jami; spremstvo: Ana Prevc Megušar, prof., Elsa Louis, prof.
 • 20. – 22. maj 2009: priprava na pisni  del mature za dijake 4. letnikov (upošteva se redni urnik)
 • 22. maj 2009: redna seja ŠMK ob pričetku pisnega dela splošne mature 2009; ob 14.00 uri v zbornici Gimnazije; ŠMK Gimnazije Škofja Loka
 • 22. maj 2009: Šolski plesni festival, Maribor; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka; koordinatorica: Nevenka Bertoncelj, prof,.
 • 23. maj 2009: iz programa izbirnih vsebin: strokovna ekskurzija za dijake 1. d v Benetke s katamaranom; prevoznik TA Alpetour, org. Kompas Portorož; spremstvo: Matej Plestenjak, prof., Nataša Šolar, asistentka;
 • 24. maj 2009: iz programa izbirnih vsebin: strokovna ekskurzija za dijake 1. a, 1. c, 1. č in 1. e v Benetke z avtobusom; prevoznik in org. TA Pečelin; spremstvo: Marko Špolad, prof., Nataša Veber, prof., Mateja Prevodnik Mayland, Milena Dolenec, Tatjana Murn, prof.,  Meri Bogataj, prof., Janez Galzinja, prof., Marija Gogala, prof.
 • 25. maj 2009: Splošna matura 2009: maturitetni izpit iz latinščine; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 25. maj 2009: zaradi pisnega maturitetnega izpita pouk za dijake 3. letnikov odpade, razen za dijake 3. e); nadomeščeno s projektnimi dnevi, ki si potekali v prvi polovici maja 2009; 
 •  26. maj 2009: Splošna matura 2009: maturitetni izpit iz francoščine; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 26. maj 2009: sestanek z razredniki 3. letnikov za organizacijo maturantske ekskurzije 2009; ob 10.00 uri v 349; koordinator: Jože Bogataj, prof.
 • 26. maj 2009: sestanek z učitelji v EO – ožji projektni tim v šolskem letu 2007/2008
 • 27. maj 2009: Splošna matura 2009: maturitetni izpit iz informatike; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 27. maj 2009: sestanek za začetek mednarodne izmenjave z Dansko za leto 2009/2010; ob 10.00 uri; Irena Florjančič, prof.., Jože Bogataj, prof.; Marjan Luževič, prof.
 • 28. maj 2009: Splošna matura 2009: maturitetni izpit iz slovenščine (2. izpitna pola; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 28. maj 2009; iz programa »Glejmo dobre filme« projekcija filma Let nad kukavičjim gnezdom, ob 17.30 v učilnici 349; mentorica: Tanja Gartner, prof.
 • 29. maj 2009: Splošna matura 2009: maturitetni izpit iz biologije; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 30. maj 2009: Splošna matura 2009: maturitetni izpit iz angleščine; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)

Opomba:

 • poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.
 • rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...