Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za januar 2009

 • 5. januar 2009: začetek pouka za vse razrede po božično-novoletnih praznikih.
 • 6. januar 2009: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. a :iz programa Preventiva 2009, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 9.30); dijaki nimajo rednega pouka
 • 6. januar 2009: sestanek z dijaki 2. letnikov, ki so prijavljeni na strokovno ekskurzijo v London, ob 10. uri v 350; koordinatorica: Nataša Veber, prof.
 • 8. januar 2009: redna pedagoška konferenca učiteljskega zbora, ob 15. uri v 341;  ob 17.00 uri: redne govorilne ure za starše dijakov Gimnazije Škofja Loka; gl razpored učilnic; ob 14.30 uri: pedagoška konferenca za razrednike evropskih oddelkov : priprava programov  projektnih dni; 
 • 8. januar 2009: sestanek s predstavniki dijakov 1. letnikov za pripravo projektnega dne v okviru državnega praznika 8. februarja: mednarodno leto ustvarjalnosti in inovativnosti na področju učenja ; mentorica: Teja Plut, prof., koordinacija: Jože  Bogataj, prof. 
 • 8. januar 2009: iz obveznega programa OIV: Ustava Republike Slovenije in inštitucije EU; predavanje in delavnice za dijake 3. č, ob 15.00 uri; mentorica programa Tanja Gartner, prof.
 •  8. – 28.  januar 2009: inventarni popis osnovnih sredstev za leto 2008inventura 2008 (člani inventurne komisije: Jože Bogataj, Milena Kordež, Iris Dumenčič, Aleš Križnar)
 • 9. januar 2009: iz obveznega programa OIV: Ustava Republike Slovenije in inštitucije EU; predavanje in delavnice za dijake 2. a, ob 14.00 uri; mentorica programa Tanja Gartner, prof.
 • 12. januar 2009: sestanek z gospo Majo Šubic za organizacijo letnega projekta: Charles Darwin, 200 letnica rojstva; prisotni vodje aktivov za slovenščino, geografijo, zgodovino, biologijo in latinščino; koordinacija: ravnatelj Marjan Luževič, prof.
 • 13. januar 2009: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. c :iz programa Preventiva 2009, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 9.30); dijaki nimajo rednega pouka
 • 13. januar 2009: sestanek ožjega upravnega odbora DŠS; ob 13.50 v 337: mentorica: Tanja Gartner, prof.
 • 14. januar 2009: šolsko tekmovanje iz angleščine za dijake 3. letnikov; ob 9.45; mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 15. januar 2009: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. č :iz programa Preventiva 2009, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 9.30); dijaki nimajo rednega pouka
 • 15. januar 2009: sestanek s predstavniki dijakov 1. letnikov za pripravo projektnega dne v okviru državnega praznika 8. februarja:, ob 10.00 uri v učilnici 349; mentorica: Teja Plut, prof., koordinacija: Jože  Bogataj, prof. 
 • 16. januar 2009: volitve predsednika DŠS na Gimnaziji Škofja Loka (med 4. in 5. šolsko uro); mentorica DŠS: Tanja Gartner, prof.
 • 16. januar 2009: predstavitev študija mikrobiologije, biologije in krajinske arhitekture na Biotehnični fakulteti UL; ob 10.35 v 337; koordinatorica: Mateja Košnik, šolska svetovalna služba  
 • 16. januar 2009: iz obveznega programa OIV: Ustava Republike Slovenije in inštitucije EU; predavanje in delavnice za dijake 2. č, ob 14.00 uri; mentorica programa Tanja Gartner, prof.
 • 20. januar 2009: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. d :iz programa Preventiva 2009, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 9.30); dijaki nimajo rednega pouka
 • 20. januar 2009: iz programa obveznih vsebin za dijake 4. letnikov: 4. a, 4. b in 4. c: gledališka predstava v slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana: Somrak bogov ob 17.00 uri;  dijake na predstavo spremljajo razredniki 4.letnikov;
 • 20. januar 2008: predstavitev študija prava na Pravni fakulteti UL; ob 12.15 v 337; koordinatorica: Mateja Košnik, šolska svetovalna služba  
 • 21. januar 2009: šolsko tekmovanje iz zgodovine: Razsvetljenstvo in francoska revolucija; ob 14.00 uri v 336; mentorica: Sonja Gartner, prof.
 • 21. januar 2009: iz programa obveznih vsebin za dijake 4. letnikov: 4. č, 4. d in 4. e; gledališka predstava v slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana: Somrak bogov, ob 17.00 uri; dijake na predstavo spremljajo razredniki 4.letnikov;
 • 22. januar 2009: zdravniški sistematski pregled in cepljenje prosti tetanusu za dijake 3. e :iz programa Preventiva 2009, pogovor o telesni teži; (ZD Škofja Loka, ob 7.20 in 9.30); dijaki nimajo rednega pouka
 • 22. januar 2009: iz programa obveznih vsebin za dijake 2. letnikov: gledališka predstava v slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana: Mark Ravenhill: Kok ti zdej men dol visiš, ob 17.00 uri M dijake na predstavo spremljajo razredniki 2.letnikov;
 • 23. januar 2009: iz obveznega programa OIV: Ustava Republike Slovenije in inštitucije EU; predavanje in delavnice za dijake 2. c, ob 14.00 uri; mentorica programa Tanja Gartner, prof.
 • 26. januar 2009: iz programa obveznih vsebin za dijake 2. letnikov: Tomo Križnar in Maja Weiss: Dar fur – vojna za vodo; 2. in 3. šolska ura), v kinu SORA v Škofji Loki; po ogledu filma razgovor s Tomom Križnarjem; medpredmetna povezava z geografijo; malica za dijake prestavljena s 4. na 5. šolsko uro; org. Jožica Grohar, prof.
 • 26. januar 2009: z današnjim dnem nastopi novo vodstvo DŠS: predsednik Marko Jenko, 2. c, UO Laura Žavbi, 1. e, Žan Mahnič, 4. b, Luka Krajnik, 3. e; poslanci: Gašper Doljak, 4. c, Peter Kristl,  2. č, Laura Benedičič, 2. c, Domen Ambrož, 2. d; mentorica: Tanja Gartner, prof.
 • 27. januar 2009: sestanek ŠRT na Gimnaziji Škofja Loka; sklicateljica: vodja ŠRT Ivica Krek, prof., ob 10.00 uri;
 • 27. januar 2009: 27. januar 2008: predstavitev študija na Elektrotehnični fakulteti v UL; ob 12.15 v 149; koordinatorica: Mateja Košnik, šolska svetovalna služba  
 • 27. januar 2009: iz programa Obiski na Gimnaziji: režiser Škofjeloškega pasijona 2009: Borut Gartner, ob 14.00 uri v učilnici 341; pogovor z dijaki o nastajanju letošnjega Pasijona;   
 • 27. januar 2009: iz programa Preventiva 2009: zdravniški pregled za dijake 1. a (ZD Škofja Loka), za dijake ta dan ni rednega pouka;
 • 27. januar 2009: sestanke z dijaki v programu MEPI – zlato priznanje; ob 14.00 uri v učilnici 342; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 27. januar 2009: sestanek Sveta šole Gimnazije Škofja Loka, ob 17.30 v zbornici; predsednica Sveta: Sonja Gartner, prof.  
 • 28. januar 2009: iz programa biologija za dijake 4. letnika (izbirni predmet na maturi): predavanje: Jernej Jakše, Biotehnična fakulteta Ljubljana: Gensko spremenjene rastline; 3. šolsko uro v predavalnici; obenem informacija o študiju agronomije; koordinacija: šolska svetovalna služba;
 • 29. januar 2009: iz obveznega programa OIV: Ustava Republike Slovenije in inštitucije EU; predavanje in delavnice za dijake 2. d, ob 14.00 uri; mentorica programa Tanja Gartner, prof.
 • 29. januar 2009: iz programa »Obiski na Gimnaziji Škofja Loka«: doc. dr. Kozma Ahačič: Trubar.  – Kateri Bar?, ob 500-letnici Trubarjevega rojstva; predavanje; sodeluje mladinski pevski zbor AUDITUS pod vodstvom Aleksandra Ranta in Žana Mahniča, dijaka 4. b; ob 18.00 uri v knjižnici; organizacija: Majda Kokalj Auguštiner, knjižničarka;
 • 29. januar 2009: zaključene prijave dijakov 3. letnikov na maturantsko ekskurzijo 2009 v organizaciji Gimnazije Škofja Loka; koordinator: Jože Bogataj, prof.;
 • 29. januar 2009: iz programa Preventiva 2009: zdravniški pregled za dijake 1. c (ZD Škofja Loka), za dijake ta dan ni rednega pouka;
 • 30. januar 2009:  iz programa obveznih vsebin za dijake Gimnazije: 2. (zimski) športni dan: alpsko smučanje in deskanje (Stari vrh); drsanje in sankanje (Jezersko) ter Ledeni dvorani na Zlatem polju v Kranju in zimski pohod (Škofja Loka - Križna gora – Planica – Škofja Loka); organizacija: aktiv prof. športne vzgoje; za dijake ni rednega pouka;
 • 30. januar 2009: iz obveznega programa OIV: Ustava Republike Slovenije in inštitucije EU; predavanje in delavnice za dijake 2. b, ob 14.00 uri; mentorica programa Tanja Gartner, prof.
 • 30. – 31. januar 2009: Gospodarsko razstavišče Ljubljana: Informativa 2009: predstavitev vseh študijskih programov, informacije o štipendijah in dijaških domovih; vabljeni dijaki 3. in 4. letnikov srednjih šol; šolska svetovalna služba;

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...