Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za april 2009

 • 1. april 2009: izbirno tekmovanje iz matematike za dijake gimnazije (DMFA); organizacija: aktiv prof. matematike; ob 13.05 v učilnici 341; za aktiv prof. matematike: Marko Špolad, prof.
 • 2. april 2009: ekskurzija za dijake, ki so šolsko leto 2007/2008 zaključili z odličnim učnim uspehom; iz programa izbirnih vsebin: Škofja Loka – krajinski park Kozjansko z ogledom gradu v Podsredi – Terme Olimije (Podčetrtek) organizirano kopanje do 17.00 ure – Krško – Škofja Loka; org. Jože Bogataj, prof., spremstvo: Milena Kordež, prof., Sonja Gartner, prof.
 • 3. april 2009: iz programa obveznih vsebin: ogled predstave Škofjeloški pasijon, ob 18.00 uri na vseh prizoriščih  (A, B; C in D); dijake na predstavo spremljajo razredniki; Gimnazija Škofja Loka je na ogled povabila tudi dijake (in šole), s katerimi smo sodelovali v nacionalnih izmenjavah v evropskih oddelkih: 2.Gimnazija Maribor in Gimnazija Brežice;
 • 3. – 4. april 2009: nacionalna izmenjava dijakov 1. e Gimnazije Škofja Loka in dijakov 1. letnika evropskega oddelka Gimnazije Ptuj: program: kulturna dediščina (škofjeloški /dražgoški kruhki in Škofjeloški pasijon; gostje si ogledajo predstavo v petek, 3. aprila 2009, ob 18.00 uri; sobotni program: delo v štirih delavnicah (zgodovinski, jezikovni, glasbeni in likovni); predstavitev dela v delavnicah in evalvacija projekta: ob 13.30 v 341;  koordinator EO: Jože Bogataj, prof., koordinatorica nacionalne izmenjave: Mateja Prevodnik Mayland, prof.; 
 • 4. april 2009: strokovna ekskurzija dijakov 4. letnikov (zgodovina umetnosti – izbirni maturitetni predmet) v Čedad, Oglej in Gradež; organizacija: Ivan Golob; prof.,  
 • 6. april 2009: projektni dan Ekologija in energija:  mednarodni dan voda (UNESCO); strokovna ekskurzija dijakov 3. letnikov (3. e, 3. č in 3. c) v Velenje in velenjsko kotlino; program GEO za 3. letnik;  vodja ekskurzije: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Milena Kordež, prof., Mojca Tolar, prof., Ivica Krek, prof., Tadeja Plut, prof., Aleš Križnar, asistent;
 • 6. april 2008: sestanek za projekt Darwin; Maja Šubic, zunanja mentorica projekta skupaj z mentorji Gimnazije Škofja Loka; ob 14.00 uri v 342;
 • 7. april 2009: projektni dan Ekologija in energija:  mednarodni dan voda (UNESCO); strokovna ekskurzija dijakov 3. letnikov (3. b, 3. d in 3. a) v Velenje in velenjsko kotlino; program GEO za 3. letnik;  vodja ekskurzije: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Mojca Mravlja, prof., Nataša Šolar, asistentka, Tina Silič, prof., Anica Hvala, prof., Matej Plestenjak, prof., za dijake 3. b: podaljšana ekskurzija v slovensko nekropolo Šempeter pri Celju;
 • 8. april 2009: izobraževanje za profesorski zbor Gimnazije Škofja Loka: uporaba elektronske table; predavateljici: Romana Kožlakar in Bernarda Trstenjak; Gimnazija Kamnik; ob 15.00 uri v učilnici 081. Org. Gimnazija Škofja Loka
 • 8. april 2009: iz programa filmska vzgoja: Glejmo dobre filme; ob 17.00 uri v337 projekcija filma Darwinova nočna mora (Darwin's Nightmare); za dijake Gimnazije; mentorica: Tanja Gartner, prof.
 • 8. april 2009: seja Sveta šole Gimnazije Škofja Loka, ob 17.30 v zbornici (3. nadstropje); sklicateljica: predsednica SŠ Sonja Gartner, prof.
 • 9. april 2009: 3. športni dan za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov: orientacija, aerobika in igre z žogo; odbojka, košarka, gorsko kolesarjenje in veslanje v Bohinju, adrenalinski park Bohinj; :  za dijake 4. letnika je pouk organiziran po posebnem urniku  po končanem športnem dnevu, to je od 10.35 dalje; v nadaljevanju sledijo izbirni maturitetni predmeti; organizacija, aktiv prof. športne vzgoje: Matej Albreht, prof.
 • 13. april 2009: velikonočni ponedeljke, državni praznik
 • 14. april 2009: iz programa obveznih vsebin in glasbene vzgoje za dijake 1. letnikov v sodelovanju z Glasbeno mladino ljubljansko in Cankarjevim domom Ljubljana: Najlepši operni zbori; ob 16.00 uri v Cankarjevem domu v Ljubljani; (3 ure iz programa OIV); dijake spremljajo razredniki 1. letnikov; pouk je prekinjen po 8. šolski uri; prevoz: Alpetour Škofja Loka. 
 • 15. april 2009: sestanek z dijaki za strokovno ekskurzijo v London, ob 9.45 v učilnici 350. Mentorica. Nataša Veber, prof.
 • 15. – 19. april 2009: iz programa EO: mednarodna izmenjava dijakov 2. e in Soukrome gymnasium iz mesta Tabor, Češka republika; češki dijaki na obisku v Škofji Loki; koordinatorja programa: Jože Bogataj, prof. Irena Florjančič, prof., Andreja Kolar, prof.
 • 15. april 2009: sestanek s starši in dijaki pred strokovno ekskurzijo v Pariz in Strasbourg; ob 18. uri v učilnici 348; org. Barbara Osolnik Rajšek, prof., Elsa Louis, prof.  
 • 16. april 2009: iz programa mednarodne izmenjave: delavnice na temo Romantika, ogled Škofje Loke, obisk pri županu Občine Škofja Loka in  popoldanske delavnice: srednji vek na Slovenskem, Postojnska jama; (Sonja Gartner, prof., Andreja Kolar, prof., Irena Bogataj, prof., Jožica Grohar, prof. in drugi); dijaki 2. e
 • 16. april 2009: ob mednarodnem dnevu poezije (Unesco): tujejzični recital dijakov Gimnazije Škofja Loka in gimnazijski pevski zbor (An Prevc Megušar, prof.); sodelujejo dijaki 2. e, 2. a in 3. d; mentorici projekta: Nika Marenk, prof. in  Barbara Gorjanc, prof.
 • 16. april 2009: zaradi generalke za maturantski ples je za dijake 4. letnikov pouk prekinjen po 5. šolski uri (ob 11.25);
 • 16. april 2009: pedagoška konferenca; ob 15.00 uri (redne govorilne ure za starše dijakov Gimnazije Škofja Loka, ob 17.00 uri;), ob 14.00 uri: redna pedagoška konferenca za 1. e in 2. e; 
 • 16. april 2009: sestanek s starši in dijaki 2. letnikov pred strokovno ekskurzijo v London; ob 18. 30 uri v 349 in 350; org. Nataša Veber, prof.; Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 17. april 2009: maturantski ples generacije 2009; Gospodarsko razstavišče in plesna šola Urška, ob 19.30;
 • 17. april 2009: iz programa mednarodne izmenjave: strokovna ekskurzija v Postojnsko jamo in v Slovensko Primorje; dijaki 2. e
 • 18. april 2009: iz programa mednarodne izmenjave: vodeni ogled Ljubljane; dijaki 2. e;
 • 18. april 2009: državno tekmovanje iz ruščine za dijake 2. in 3. letnikov; Škofijska gimnazija Ljubljana, udeležba 8 dijakov 2. in 3. letnikov Gimnazije Škofja Loka; mentorica Marjeta Petek Ahačič, prof.
 • 19. april 2009: odhod čeških dijakov domov; ob 8.00 uri izpred šole; zaključek izmenjave;  
 • 21. april 2009: redna seja ŠRT; ob 10.35; vodja Ivica Krek, prof.
 • 21. april 2009: projektno delo v naravoslovju:dijaki 3. a : Prehrana – maščobe; mentorice: Mojca Tolar, prof., Anica Hvala, prof., Mojca Mravlja, prof., ob 14.00 uri; (nadomeščanje rednega pouka 28. maja 2009);
 • 21. april 2009: regijsko srečanje UNESCO ASP šol Gorenjske: organizator: OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem; sodeluje Gimnazija Škofja Loka Matej Plestenjak, prof., Špela Galjot, 2. e in Tina Jerič, 3. e; koordinator: Jože Bogataj, prof.
 • 21. april 2009: državno tekmovanje iz geografije v Šempetru pri Celju; mentorica: Jožica Grohar, prof., dijaki: Janez Polak, 4. b ,Vid Eržen, 4. b  in Rok Potočnik, 3. č;
 • 22. april 2009: projektno delo v naravoslovju:dijaki 3. č : Prehrana – maščobe; mentorice: Mojca Tolar, prof., Janez Galzinja, prof., Vesna Žakelj, prof., ob 14.00 uri; (nadomeščanje rednega pouka 28. maja 2009);
 • 22. april 2009: zaključna prireditev projekta Zemljo so nam posodili otroci v organizaciji ARSO (Agencija RS za okolje); ljubljanski grad; z Gimnazije Škofja Loka: koordinatorica projekta: Ivica Krek, prof., dijakinji 3. č Tjaša Lušina in Alja Kavčič; ob 14.00 uri; 
 • 23. april 2009: projektno delo v naravoslovju:dijaki 3. b in 3. d : Prehrana – maščobe; mentorice: Mojca Tolar, prof., Anica Hvala, prof., Marija Gogala;  prof., ob 14.00 uri; (nadomeščanje rednega pouka 28. maja 2009);
 • 23. april 2009: iz programa Glejmo dobre filme: Let nad kukavičjim gnezdom; ob 17.30 v 337; mentorica: Tanja Gartner, prof. – prestavljeno na maj 2009.
 • 22. april  - 26. april 2009: projektna strokovna ekskurzija dijakov Gimnazije Škofja Loka v Strasbourg in Pariz; za dijake 2. in 3. letnikov; organizacija Gimnazija Škofja Loka in Pečelin, d.o.o.; vodja: Barbara Osolnik Rajšek, prof. in Elsa Louis, prof.; iz programa izbirnih vsebin;
 • 20. – 24. april 2009: svetovni dan knjige in 14. dnevni slovenske knjige: ( obeležitev UNESCO mednarodnega dne ASPnet; : mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, knjižničarka;
 • 24. – 29. april 2009: strokovna projektna ekskurzija dijakov 2. letnikov v London (organizacija Gimnazija Škofja Lokaj ter TA Jereb, d.o.o. Škofja Loka: znamenitosti Londona, Windsor, ) ; iz programa izbirnih vsebin za dijake 2. letnikov; vodja ekskurzije: Nataša Veber, prof. in zunanji sodelavec Stephen Mayland;  spremljevalci na ekskurziji: Mateja Prevodnik Mayland, prof., Teja Plut, prof., Sonja Gartner, prof.
 • 27. april 2009: državni praznik – dan boja proti okupatorju
 • 28. – 30. april 2009: prvomajske počitnice – pouka prosto

Opomba:

 • poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.
 • rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...