Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za februar 2008

 • 1. februar 2008: sestanek z dijaki, ki se bodo udeležili športnega tabora Golte 2008 (od 5. – 8. februarja 2008) iz programa izbirnih vsebin; ob 9.00 knjižnica; prof. športne vzgoje;
 • 1. februar 2008: sestanek predstavnikov dijakov 4. letnikov zaradi organizacije maturantskega plesa 2008, ob 10.10 v knjižnici;
 • 1. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: NFT: Metalurške tehnologije in materiali, v učilnici 341, ob 11.50; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 1. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: NFT: FERI: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; v učilnici 341, ob 12.40; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 1. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: NFT: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, v učilnici 341, ob 12.40; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 2. februar 2008: usposabljanje prostovoljcev Gimnazije Škofja Loka  (6 dijakov) na AI (Amnesty International Slovenija)  - Identiteta spola; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 2. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Srednja ekonomska šola Kranj: Informativni dan: predstavitev vseh študijskih poklicev, ob 10.00 uri;
 • 2. februar 2008: mednarodni dan mokrišč; obeležitev in informacije v vitrini; prof. biologije in EKO klub na gimnaziji Škofja Loka;
 • 4. februar 2008: informativni sestanek z dijaki za trening asertivnosti (trening za učinkovitejšo komunikacijo z drugimi in boljše samospoštovanje); ob 9.00 uri v knjižnici; org. Darja Potočnik šolska svetovalna služba;
 • 4. februar 2008: sestanek z dijaki 1. letnikov za organizacijo prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku; ob 13.30; Koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 4. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: NFT: Ekonomska fakulteta, v učilnici 347, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 5. februar 2008: pustni torek: organizacija maškarade na Gimnaziji Škofja Loka; UO DŠS Gimnazije Škofja Loka;
 • 5. februar 2008: sestanek z dijaki za začetek tečaja španščine; ob 9.00 uri v knjižnici; org. Darja Potočnik, prof.
 • 5. februar 2008: kolegij;
 • 5. – 8 februar 2008: športni tabor Golte 2008; (iz izbirnega programa); mentorja: Nevenka Bertoncelj, prof., Mateja Albreht, prof.
 • 6. februar 2008: sestanek z dijaki za pokal LOKA 2007; ob 9.00 uri v knjižnici;
 • 6. februar 2008: sestanek z dijaki za organizacijo maturantske ekskurzije 2008 s predstavnikom agencije Oskar, Kranj; ob 13.30; koordinacija Jože Bogataj, prof.
 • 6. februar 2008 sestanek z zainteresiranimi dijaki 2. letnika za vključitev v program mednarodne mature (Ljubljana Bežigrad, II. Gimnazija Maribor) org. Darja Potočnik, prof.
 • 7. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: NFT: Visoka šola za zdravstvo, v učilnici 347, ob 13.30 org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 7. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Fakulteta za veterino, v učilnici 348, ob 11.50; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 7. februar 2008: regijsko tekmovanje iz angleščine; 15 dijakov Gimnazije Škofja Loka na tekmovanju na Gimnaziji v Kranju; mentorica: Nika Marenk, prof.
 • 7. februar 2008: ob 11.00 uri (5. in 6.. šolska ura): prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo pripravljajo dijaki 1. letnikov; za dijake 1. letnikov – predavalnica šolskega centra; dijakom 1. letnikov  pouk prekinjen po redni 4. šolski uri;  vodji projekta: Ana Prevc Megušar, prof. ter Jože Bogataj, prof., koordinacija: ob evropskem letu medkulturnega dialoga .
 •  7. februar 2008: sestanek z dijaki za sodelovanje v literarnem krožku; ob 13.30 v knjižnici;  sklicatelj: Miha Kordiš , 4. letnik;
 • 8. februar 2008: slovenski kulturni praznik, državni praznik, pouka prosto.
 • 11. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Medicinska fakulteta, v učilnici 337, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 11. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Strojna fakulteta UL, v učilnici 350, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 11. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Fakulteta za organizacijske vede v Kranju, v učilnici 336, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 11. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: FF: Zgodovina, hrvaški, makedonski in srbski jezik ter književnosti;  v učilnici 340, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 11. februar 2008: Iz programa Preventiva 2008: PREVENTIVNE DELAVNICE VIRUS ( o varni in zdravi spolnosti); za dijake 3. letnikov po posebnem razporedu preko celega dne; gl. razpored; (iz obveznega programa OIV ) ; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 12. februar 2008: preventivna vaja ZAPUSTITEV ŠOLSKE ZGRADBE  V PRIMERU POŽARA;  ob 08.45 za vse dijake šolskega centra; združena vaja Gimnazije  Škofja Loka, Strojne šole Škofja loka in Srednje lesarske šole Škofja Loka,
 • 12. februar 2008: kolegij ; ob 8.00 uri;
 • 12. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Matematika ter računalništvo in informatika na FMNI in FRI, v učilnici 350, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 13. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Fakulteta za šport, v učilnici 350, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 14. februar 3008: izšla 2. številka gimnazijskega časopisa POGLEDI, mentor: Marjeta Petek Ahačič, prof.
 • 14. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: Predstavitev bolonjske reforme ter študijske smeri po novih programih, v učilnici 350, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 14. februar 2008: regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje;
 • 14. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: FDV: novinarstvo, v učilnici 337, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 12. in 13. februar 12008: zaradi bolezni v ansamblu SMG iz Ljubljane odpadeta obe predstavi SOMRAK BOGOV za dijake 4. letnikov;
 • 14. februar 2008:  v ZD Škofja Loka: zdravniški in laboratorijski pregled s predavanjem o telesni teži  za dijake 1. letnikov: 1. a; ni rednega pouka;
 • 14. februar 2008: redna pedagoška konferenca širše projektnega tima EO za 1. e; ob 14.00 uri;  redna pedagoška konferenca, ob 15.00 uri;  ob 17. redne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnikov;
 •  14. februar 2008: iz programa Predstavitev šol in poklicev 2008 za dijake 4. letnikov: TURISTICA , v učilnici 349, ob 13.30; org. Darja Potočnik šolska svetovala služba;
 • 15. – 18. februar 2008: Pokal Loka 2008; 9 dijakov/dijakinj 3. letnika  Gimnazije Škofja Loka sodeluje z organizatorjem Pokala;  iz izbirnega programa OIV;
 •  15. in  16.  februar 2008informativni dan za dijake 4. letnikov (15. februarja nimajo rednega pouka dijaki 4. letnikov, za dijake 3. letnikov je pouk prekinjen po 3. šolski uri ) na Univerzi v Ljubljani, Mariboru in Kopru;  - obenem informativni dan, ki ga prireja Gimnazija Škofja Loka za učence osmih (devetih) razredov OŠ v regiji; ob 11.00  uri v predavalnici šolskega centra in ob  15.00 uri v predavalnici; vsi člani kolektiva Gimnazije Škofja Loka; sprememba pouka: za dijake 4. letnikov ni pouka;
 • 16. februar 2008: informativni dan za učence OŠ regije: ob 9.00 uri v predavalnici; kolektiv Gimnazije Škofja Loka;
 • 18. februar 2008: sestanek s starši dijakov v mednarodni izmenjavi z dijaki  Gimnazije Blaubeuren iz Nemčije; v okviru evropskih oddelkov; ob 18.00 uri, v 346; koordinacija: Jože Bogataj, prof., Elsa Louis, prof. in Marjan Luževič, prof.
 • 18. februar 2008: sestanek s starši dijakov, članov gimnazijskega pevskega   zbora, ki odhaja na tridnevno izmenjavo v Freising v Nemčijo (21. – 23. februar 2008) s celovečernim koncertom; koordinacija: Ana Prevc Megušar, prof., Marjan Luževič, prof.
 • 19. februar 2008: kolegij;
 • 19. februar 2008: sestanek Sveta šole, ob 18.00 uri; sklicatelj Marko Špolad, prof. predsednik SŠ;
 •  19. februar2008: sestanek z dijaki s posebnimi potrebami za vpis na univerzo; ob 9.00 uri, Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 20. februar 2008: iz obveznega programa OIV za dijake 1., 2. in 3. letnikov: kulturni dan; ni rednega pouka; za dijake 4. letnikov je organiziran redni pouk po prilagojenem urniku; za dijake 1. letnikov; (1. č, 1. d in 1. e: Ogled stalne zbirke v Narodni galeriji v :Ljubljani; ob 13.30; - 2 uri OIV) za dijake 3. letnikov (3. a in 3. b: ogled slovenskega parlamenta in pogovor s slovenskim poslancem – 2 uri OIV); za dijake 3. č: obisk pisarne Evropske komisije v Ljubljani; za vse dijake: ob 11.00 uri ogled gledališke predstave v Slovenskem narodnem gledališču DRAMA v Ljubljani: J. B. Moliere: Tartuffe; (3 ure OIV); za dijake 3. c, 3. d in 3. e: popoldanski obisk pisarne Evropske komisije v Ljubljani; ob 19.30 ogled gledališke predstave v Slovenskem narodnem gledališču DRAMA v Ljubljani: J. B. Moliere: Tartuffe; (3 ure OIV); organizator: Jože Bogataj, prof.; prevoznik: Alpetour Škofja Loka,
 •  21. – 23. februar 2008: obisk članov 42 pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka na obisku v Dom Gymnasium v Freisingu (iz programa mednarodnih izmenjave); v petek, 22. februarja 2008 v Freisingu: koncert za dijake Dom Gymnasium; organizacija: Dom Gymnasium Freising; Ana Prevc Megušar, prof., spremstvo: Marko Ahčin, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 21. februar 2008: v ZD Škofja Loka: zdravniški in laboratorijski pregled s predavanjem o telesni teži  za dijake 1. letnikov: 1. b; ni rednega pouka;
 •  25.  – 29. februar 2008: zimske počitnice

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...