Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za april 2008

 • 1. april 2008: iz programa obveznih vsebin: koncert simfonikov RTV Slovenija in Glasbene mladine ljubljanske: Glasbene šale in laži z gostom Jurijem Godlerjem v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani; ob 18.00 uri; za vse dijake Gimnazije Škofja  Loka,
 • 1. april 2008:  iz projekta mednarodne izmenjave: ogled Ljubljane, obisk na danski ambasadi; ogled razstave Slovenska meščanska družina 1848 – 1948 v Muzeju sodobne zgodovine v Ljubljani ter koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
 • 2. april 2008: iz projekta mednarodne izmenjave: rafting na Soči (Top Extreme); vodji poti: Matej Albreht, prof., Tone Triler, prof.
 • 2. april 2008: izbirno tekmovanje iz matematike za dijake gimnazije (DMFA); organizacija: aktiv prof. matematike; Marko Špolad, prof.
 • 2. april 2008: Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in dijakov PISA, izvedba raziskave na Gimnaziji Škofja Loka, 27 dijakov; Pedagoški inštitut in Nacionalni center PISA; koordinator raziskave na Gimnaziji: Peter Hafner, prof.
 • 2. april 2008: priprava na Rusijado 2008: vaja za nastop; mentorica in koordinatorica: Marjeta Petek Ahačič, prof.
 • 3. april 2008: iz projekta mednarodne izmenjave: Alpe: Vrba na Gorenjskem, Bled in Bohinj (Vogel); vodji poti: Irena Florjančič, prof., Tanja Gartner, prof.
 • 3. april 2008: regijsko tekmovanje iz geografije na gimnaziji Idrija; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka, mentorica: Jožica Grohar, prof. Ekipa dijakov se je uvrstila na državno tekmovanje;
 • 4. april 2008:  mednarodni dan voda (UNESCO); strokovna ekskurzija dijakov 3. letnikov (3. c, 3. e in 3. a) v Velenje in velenjsko kotlino; program GEO za 3. letnik;  vodja ekskurzije: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Lili Mravlja, prof., Marija Gogala, prof.,  Janez Galzinja, prof.  Bojana Dolinar, prof., Nada Triller, prof. organizacija: Gimnazija Škofja Loka;
 • 4. april 2008: iz projekta mednarodne izmenjave: slovenski Kras; Škocjanska jama in Piran; vodja poti: Jože Bogataj; prof.
 • 4. april 2008: Rusijada 2008 na Gimnaziji Škofja Loka; organizacija: Gimnazija Škofja Loka in pokrovitelji:, Občina Škofja Loka, Ministrstvo za šolstvo in šport, Mercator Gorenjska ,Sklad Društva Slovenija Rusija , program: delavnice v dopoldanskem času, ob 16.00 Loški oder, nastop dijakov in učencev slovenskih srednjih in osnovnih šol, ki poučujejo ruščino; častna gosta: dr. Milan Zver, minister za šolstvo RS in veleposlanik Rusije v Sloveniji: dr. Mikhail Valentinovič Vanin; in gospa Barbara Miklič Türk;  umetniška gostja klovnesa Eva Škofič Maurer;  koordinatorica: Marjeta Petek Ahačič, prof
 • 5. april 2008: iz projekta mednarodne izmenjave: odhod danskih dijakov (Adria Airways)
 • 5. april 2008: državno tekmovanje iz angleščine (FF Ljubljana); iz Gimnazije Škofja Loka 3 dijaki iz 3. letnikov: Dijana Ćorković, Taja Gorjan, 3 .d   in Veronika Arčon Peklaj 3. č ;  mentorica: Nika Marenk, prof.;
 • 5. april 2008: državno tekmovanje iz zgodovine v Ljutomeru; udeležba 3 dijakov Gimnazije Škofja Loka: Vid Eržen, 3. b, Kristina Nastran, 1. b in Matic Zakotnik, 3. a; mentorica Sonja Gartner, prof.
 • 5. april 2008; iz programa športna vzgoja 4. letnik: pohod  za dijake 4. letnikov v okviru 3. ure športne vzgoje: Škofja Loka – Križna gora – Lavtarski vrh – Planica – Čepulje – Jošt – Stražišče; za organizacijo: aktiv prof. športne vzgoje;
 • 7. – 11. april 2008: v okviru mednarodnega dneva zdravja: akcija Slovenko jabolko za dijake Gimnazije Škofja Loka, dijakom se v tem tednu razdeli 550 kg jabolk; koordinator projekta Jože Bogataj, prof.; EKO KLUB Gimnazije Škofja Loka;  »zbiranje odpadnih zdravil.  Po pretečenem roku uporabe so vsa zdravila neuporabna in ne smejo končati med ostalimi odpadki, ker je njihov učinek v okolju lahko zelo velik in nevaren. V avli Gimnazije bomov sredo, 9.  in v četrtek, 10. aprila 2008 od 9. do 13. ure zbirali zdravila s pretečenim  rokom uporabe. » iz okrožnice; vodja Ivica Krek, prof.
 • 8. april 2008: sestanek z dijaki in starši pred odhodom na strokovno ekskurzijo v Toskano, za dijake 3. č; organizacija Ars Longa, Ljubljana, Milica Krajnik, prof.
 • 8. in 9. april 2008: odpovedana predstava za dijake 4. letnikov Somrak bogov v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani;
 • 10. april 2008: sestanek s starši in dijaki zaradi organizacije strokovne ekskurzije v London; ob 17. in 18.0 uri; koordinatorica ekskurzije: Nataša Veber, prof.
 • 10. april 2008:  mednarodni dan voda (UNESCO); strokovna ekskurzija dijakov 3. letnikov (3. b, 3. č in 3. d) v Velenje in velenjsko kotlino; program GEO za 3. letnik;  vodja ekskurzije: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Elsa Louis, prof., Minka Rovtar, prof., Maja Gril Juvan, prof., Tanja Gartner, prof., Ivica Krek, prof.  organizacija: Gimnazija Škofja Loka; za dijake 3. b: podaljšana ekskurzija v slovensko nekropolo Šempeter pri Celju;
 • 10. april 2008: srečanje literarnega krožka; ob 18.00 uri v knjižnici; org. Miha Kordiš, 4. d;
 • 11. – 13. april 2008: strokovna ekskurzija dijakov 3. č v Toskano; org. Ars Longa, Ljubljana; Gimnazija Škofja Loka, Milica Krajnik, prof.,  spremstvo: Irena Bogataj, prof. (za dijake 3. č ni rednega pouka)
 • 11. april 2008: evalvacijski sestanek z dijaki v mednarodnem  projektu Danska 2008 (6. šolsko uro, učilnica 150; Tanja Gartner, prof., Sonja Gartner, prof., koordinacija: Jože Bogataj, prof.
 • 11. – 13. april 2008: vseslovenski aktivistični srednješolski tabor LJUBEZEN JE LJUBEZEN v organizaciji Gimnazije Škofja Loka in Amnesty International Slovenija; gl. program; koordinatorica: Darja Potočnik , šolska svetovalna služba;  udeleženci tudi dijaki Gimnazije Škofja Loka – prostovoljci;
 • 11. april 2008: delavnice aktivističnega tabora Ljubezen je ljubezen za dijake 2. a: 1 in 2. šolsko uro; ni rednega pouka; za dijake 2. c: 3 in 4. šolsko uro; ni rednega pouka; za dijake 2. b: 6 in 7. šolsko uro; ni rednega pouka;  za dijake 2. d: 1 in 2. šolsko uro; ni rednega pouka;  za dijake 2. e: 3 in 4. šolsko uro; ni rednega pouka; za dijake 2. č: 6 in 7. šolsko uro; ni rednega pouka;  za soboto in nedeljo glej program.
 • 12. april 2008: državno tekmovanje iz fizike, Ljubljana; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka;  aktiv prof. fizike;
 • 16. april 2008: 3. športni dan za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov: orientacija, aerobika in igre z žogo; odbojka, košarka, gorsko kolesarjenje in veslanje v Bohinju:  za dijake 4. letnika je pouk organiziran po posebnem urniku za 4. in 5. šolsko uro, v nadaljevanju sledijo izbirni maturitetni predmeti; organizacija, aktiv prof, športne vzgoje: Matej Albreht, prof.
 • 17. april 2008: predstava šolske gledališke skupine Nepredvideni, ob 9.30 predstava za dijake 2. letnikov, ob 12.00 za dijake 1. letnikov; iz programa obveznih vsebin v šolskem letu 2007/2008
 • 17. april 2008: sestanek s starši in dijaki pred strokovno ekskurzijo v Pariz in Starsbourg; ob 18. uri v predavalnici; org. Marjeta Petek Ahačič, prof.
 • 17. april 2008: ob mednarodnem dnevu gledališča: gledališka predstava gimnazijske skupine Ta prstjen: Limonada, avtorja Iztoka Lovrića, ob 12.00 uri za dijake 3. letnikov; iz programa obveznih vsebin; Loški oder, Spodnji trg, Škofja Loka; mentorica: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka; 
 • 17. april 2008: pedagoška konferenca, ob 14.00 uri: redna pedagoška konferenca za e oddelek; ob 15.00 uri (redne govorilne ure za starše dijakov Gimnazije Škofja Loka, ob 17.00 uri;), ob 14.00 uri: redna pedagoška konferenca za 1. e in 2. e; 
 • 18. april 2008: šolsko tekmovanje iz francoščine; (za dijake 3. letnika); za aktiv prof. francoščine: Barbara Osolnik Rajšek, prof.
 • 18. april 2008: ob mednarodnem dnevu gledališča: gledališka predstava gimnazijske skupine Ta prstjen: Limonada, avtorja Iztoka Lovrića, ob 9. 30 uri za dijake 2. letnikov; ob 12.00 uri za dijake 1. letnikov; za dijake 4. letnikov 8po izbiri skupaj z dijaki 1. letnikov); iz programa obveznih vsebin; Loški oder, Spodnji trg, Škofja Loka; mentorica: Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 19. april 2008: državno tekmovanje iz matematike v Ivančni Gorici; (dijaki Gimnazije: Aljaž Gaber, Petra Triller in Metka Pirih;
 • 21. april 2008: ob mednarodnem dnevu knjige  (UNESCO) in Trubarjevem letu: skupna prireditev dijakov Gimnazije Škofja Loka in Gimnazije Šentvid: Podarimo si pesem, (pesmi dijakov in pesmi Neže Maurer, pevski zbor Gimnazije Škofja Loka; zborovodja: Ana Prevc Megušar, prof.;) Kašča na Spodnjem trgu v Škofji Loki, ob 19.00 uri; koordinatorica: Nada Beguš, prof.
 • 21. april 2008: krvodajalska akcija za polnoletne dijake Gimnazije Škofja Loka (za dijake 4. letnikov;) gl. seznam; org. RK Škofja Loka; Center za transfuzijo krvi, Ljubljana;
 • 21. april 2008: državno tekmovanje iz geografije na OŠ Blanca; udeležba ekipe dijakov Gimnazije Škofa Loka: Tjaša Jenko, 2. c, Jure Lapajne, 2. a, Vid Eržen, 3. b, mentorica Jožica Grohar, prof.; Dijaki so dosegli zlato priznanje, med posamezniki se je na tretje mesto uvrstil Vid Eržen, 3. b in se s tem uvrstil na olimpijado v Tuniziji, avgusta 2008; 
 • 21. april 2008: testiranje TIMMS, za dijake 4. letnikov; vodja projekta Jože Polajnar, prof.
 • 22. april 2008: iz programa mednarodnih izmenjave: dijaki Liceja Scientifico  G. Oberdan iz Trsta na obisku pri dijakih v 1. b Gimnazije Škofja Loka (program: dopoldanski ogled Ljubljane, popoldne v Škofji Loki in na gimnaziji Škofja Loka); Mateja Prevodnik Mayland, prof., vodja projekta: Maja Gril Juvan, prof., koordinacija: Jože Bogataj, prof.
 • 22. april 2008: sestanek z dijaki v programi MEPI – srebrno priznanje za pripravo na odpravo, ki bo v maju v Vipavi; ob 13.30 v 341; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 23. april 2008: antični večer, prireditev  v organizaciji 2. b (klasični oddelek); knjižnica, ob 18.00 uri; mentorica: Maja Gril Juvan, prof.
 • 23. april 2008: predavanje predstavnice študentske posvetovalnice: Informativne urice za dijake, namenjeno dijakom 4. letnikov; ob 14.00 uri v 341; org. Mateja Košnik, šolska svetovalna služba;
 • 23. april  - 29. april 2008: projektna strokovna ekskurzija dijakov Gimnazije Škofja Loka v Strasbourg in Pariz; organizacija Gimnazija Škofja Loka; prevoznik Pečelin, d.o.o.; vodja: Marjeta Petek Ahačič, prof; spremljevalka: Minka Rovtar, prof.; iz programa izbirnih vsebin;
 • 21. – 25. april 2008: svetovni dan knjige in 13. dnevni slovenske knjige: UNESCO ASPnet: : razstava v šolski knjižnici: Trubar500 let ; mentorica: Majda Kokalj Auguštiner, knjižničarka;
 • 25. – 30. april 2008: strokovna projektna ekskurzija dijakov 2. letnikov v London (organizacija Gimnazija Škofja Lokaj ter TA Jereb, d.o.o. Škofja Loka: znamenitosti Londona, Sussex in Stonehenge, Portsmouth) ; iz programa izbirnih vsebin za dijake 2. a, 2. b, 2. c, 2. č in 2. š); vodji ekskurzije: Nataša Veber, prof. in zunanji sodelavec Stephen Mayland;  spremljevalci na ekskurziji: Mateja Prevodnik Mayland, Vesna Krvina, Janez Galzinja,, Sonja Gartner;
 • 25. april 2008: testiranje TIMMS, za dijake 4. letnikov; vodja projekta Jože Polajnar, prof. (Marko Špolad, prof,Aleksandra Krasovetc)
 • 27. april 2008: državni praznik – dan boja proti okupatorju
 • 28. – 30. april 2008: prvomajske počitnice – pouka prosto

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

Opomba: rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...