Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za junij 2007

 • 1. junij 2007: Splošna matura 2007: Biologija; ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 2. junij 2007: Splošna matura 2007: Matematika; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka);
 • 4. junij 2007: Splošna matura 2007: Geografija; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka);
 • 4. junij 2007: kolegij
 • 4. junij 2007: predstavitev vojaškega tabora SV v Vipavi za dijake 2. in 3. letnikov Gimnazije (Kranjska garnizija); ob 13.00 uri v 349;
 • 4. – 8. junij 2007: vračanje gradiv v šolski učbeniški sklad;Majda Avguštiner Kokalj, knjižničarka;
 • 5. junij 2007: Splošna matura 2007: Kemija, (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 5. junij 2007: sestanek UP DŠS, ob 13.00 uri; predsednik UO: Aljaž Gaber, 3. č
 • 5. junij 2007: sestanek z dijaki v programu MEPI - zlato priznanje; priprava na odpravo v Vipavo; ob 13.30 v 350; mentorica: Mateja Prevodnik Mayland;
 • 5. junij 2007: sestanek z dijaki v programu MEPI - bronasto priznanje; priprava na odpravo v Vipavo; ob 13.30 v 350; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.;
 • 6. junij 2007: Splošna matura 2007: Zgodovina/Zgodovina umetnosti (ŠMK Gimnazija Škofja Loka);
 • 6. junij 2007: sestanek MEPI na PDRIU SV v Ljubljani; pregled nalog in del pred uradnimi odpravami v programih MEPI; ob 9.00 uri:; mentorice programov: Mateja Prevodnik Mayland, Nevenka Bertoncelj, Nataša Veber;
 • 7. junij 2007: Splošna matura 2007: Fizika; (ŠMK Gimnazija Škofja Loka);
 • 7. junij 2007: francoski večer, predstavitev dejavnosti v okviru francoščine; gledališka predstava z mednarodnega festivala v St Maloju, Francija, predstavitev ekskurzije v Pariz, francoski šanson; org. Barbara Osolnik Rajšek, prof., marjeta Petek Ahačič, prof.,Elsa Louis, asistentka za francoščino.;ob 18.00 uri v predavalnici (predstavitev);
 • 7. junij 2007: sestanek s prostovoljci ob zaključku šolskega leta, urejanje dokumentacije; ob 12.40 v 336; mentorica: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 7. junij 2007: sestanek z dijaki v programu MEPI – srebrno priznanje; priprava na odpravo v Vipavo; ob 13.30 v 349; mentorica: Nataša Veber, prof.
 • 8. junij 2007: Splošna matura 2007: Nemščina (ŠMK Gimnazija Škofja Loka);
 • 8. junij 2007: EKOLOKA: Obarvana hrana – pot do raka?, razstava gradiv na temo barvila v hrani; Saša Udir, 3. d, mentorica: Mojca Tolar, prof.
 • 8. – 9. junij 2007: iz programa MEPI – bronasto priznanje: dvodnevna odprava v Centru za usposabljanje Slovenske vojske v Vipavi; 30 dijakov Gimnazije Škofja Loka, spremstvo Nevenka Bertoncelj, prof. mentorica v programu odprav;
 • 8. – 10. junij 2007: športni tabor Kostanjevica na Krki I za dijake 3. letnikov iz programa ŠV za 3. a, 3. b in 3.d: spremstvo in org.: Tone Triler, prof., Milena Kordež, prof., Tanja Melihen, prof.
 • 9. junij 2007: Splošna matura 2007: Informatika (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 11. – 15. junij 2007: organizirana priprava dijakov na ustne izpite na splošni maturi 2007;
 • 12. junij 2007: sestanek koordinatorjev projektnih timov evropskih oddelkov, Zavod za šolstvo, Ljubljana; ob 9. uri; udeležba: Jože Bogataj, prof., koordinator EO., ob 14. uri: sestanek s koordinatorji poudarjenih tujih jezikov: Barbara Osolnik Rajšek, prof., Marjeta Petek Ahačič, prof.
 • 13. junij 2007: dobrodelni koncert sklada Gaudeamus na Gimnaziji Škofja Loka: ZAKAJ BI NE PEL?, letni koncert mešanega pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka pod vodstvom Ane Prevc Megušar, prof., gostje: Lenart Oblak, harmonika, Brigita Pogačnik, violina, Teja Štalec, citre, plesna skupina One, Kitarski orkester Glasbene šole Škofja Loka, Kristalna dvorana, Mestni trg, ob 19.30; org. Gimnazija Škofja Loka,
 • 13. junij 2007: sestanek z dijaki v mednarodni izmenjavi Freising, ob 12.40 v knjižnici; mentorja: Marko Ahčin, prof., Mirjana Pintar, prof.
 • 14. junij 2007: sestanek z dijaki v mednarodni izmenjavi Freising, ob 12.00 v knjižnici; mentorja: Marko Ahčin, prof., Mirjana Pintar, f., koordinator mednarodnih izmenjav Jože Bogataj, prof.
 • 14. – 18. junij 2007: z državnim koledarjem predpisana priprava na ustne izpite na splošni maturi 2007; (za SLO, tuje jezike,MAT in ZGU); strokovni aktivi posameznih predmetov;
 • 14. – 16. junij 2007: iz programa MEPI – srebrno priznanje: tridnevna odprava v Centru za usposabljanje SV v Vipavi; 18 dijakov Gimnazije Škofja Loka, spremstvo Nataša Veber, prof., mentor v programu odprav; org. programa Slovenska Vojska, CU Vipava;
 • 15. - 17. junij 2007: športni tabor Kostanjevica na Krki II za dijake 3. letnikov iz programa ŠV za 3. č, 3. š: spremstvo in org.: Tone Triler, prof., Nevenka Bertoncelj, prof. Matej Albreht, prof.
 • 18. junij 2007: kolegij
 • 18. junij 2007: sestanek UO DŠS, 8. šolsko uro; sklicatelj: Aljaž Gaber, 3. č, predsednik DŠS;
 • 18. – 21. junij 2007: iz programa MEPI – zlato priznanje: štiridnevna priprava na odpravo, Center za usposabljaje SV, Vipava; skupaj z dijaki srednje šole iz Velike Britanije (mednarodna odprava za MEPI - zlato); mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 19. junij 2007: po šolskem koledarju – zadnji dan rednega pouka; pouk zaključen po 5. šolski uri ; 6. ura: razredna ura;
 • 19. junij 2007: zaključna ocenjevalna konferenca profesorskega zbora za dijake 1., 2. in 3. letnikov, ob 14.00 uri.; učilnica 341.
 • 19. – 27. junij 2007: ustni izpiti na splošni maturi 2007 na Gimnaziji Škofja Loka (gl razpored); ŠMK Gimnazije Škofja Loka
 • 20. junij 2007: splošna matura 2007, spomladanski rok;: ustni izpiti iz posameznih predmetov; ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 20. – 23. junij 2007: iz programa mednarodnih izmenjav;:obisk dijakov Dom Gymnasium iz Freisinga, Nemčija v Škofji Loki; gl. program mednarodne izmenjave; koordinator: Jože Bogataj, prof., mentorja: Marko Ahčin, prof., Mirjana Pintar, prof.
 • 21. junij 2007: splošna matura 2007, spomladanski rok;: ustni izpiti iz posameznih predmetov; ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 21. junij 2007: iz programa mednarodne izmenjave z Dom Gimnasyum: delavnica v šoli na temo kulturne dediščine, obisk Škofje Loke in sprejem pri županu;
 • 22. junij 2007: podelitev spričeval dijakom 1., 2. in 3. letnikov: ob 8.00 uri dijaki 1. letnikov (v predavalnici z vodstvom šole), ob 9.00 uri dijaki 2. letnikov ( v predavalnici z vodstvom šole), ob 10.00 uri dijaki 3. letnikov (v predavalnici z vodstvom šole), nato po razredih z razrednikom; Splošna matura 2007: ustni izpiti v popoldanskem terminu;
 • 22. junij 2007: iz programa mednarodne izmenjave z Dom Gimnasyum: ekskurzija v Škocjanske jame in v Portorož;
 • 22. junij 2006: sestanek članov Šolskega sklada Gimnazije Škofja Loka (interni sestav); priprava predolga za Svet šole; predsednik Šolskega sklada: Jože Bogataj, prof.
 • 22. junij 2007: splošna matura 2007, spomladanski rok;: ustni izpiti iz posameznih predmetov; ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 23. junij 2007: splošna matura 2007, spomladanski rok; ustni izpiti iz posameznih predmetov; ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 23. junij 2007: iz programa mednarodne izmenjave z Dom Gimnasyum: dopoldanski ogled Venerine poti v Škofji Loki, ogled Ljubljane, pozno popoldne odhod proti domu;
 • 25. junij 2007: dan samostojnosti, državni praznik,
 • 26. junij 2007: objava seznamov za popravne izpite – spomladanski rok;
 • 26. junij 2007: sestanek na Gimnaziji Murska Sobota za organizacijo mednarodne izmenjave z G MS in gimnazijo v Monoštru; ob 11.00 uri; Jože Bogataj, prof., Ana Prevc Megušar, prof.
 • 26. junij 2007: splošna matura 2007, spomladanski rok;: ustni izpiti iz posameznih predmetov; ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 27. junij 2007: splošna matura 2007, spomladanski rok;: ustni izpiti iz posameznih predmetov; ŠMK Gimnazije Škofja Loka;
 • 27. junij 2007: pošiljanje rezultatov ustnih zagovorov in ostalega materiala splošne mature 2007 na Državni izpitni center; tajnik ŠMK;
 • 27. junij 2007; piknik (SVIZ); org. Janez Galzinja, prof.
 • 28. junij 2007: pričetek spomladanskega roka popravnih izpitov za šolsko leto 2006/2007 : 28. junij – 3. julij 2007) – gl. razpored popravnih izpitov (pisni in ustni); posamezni aktivi prof. Gimnazije Škofja Loka
 • 28. – 29. junij 2007: dvodnevni seminar za koordinatorja projektnega tima in koordinatorici poudarjenih tujih jezikov za delo v EO; didaktična prenova; Portorož, org. Zavod za šolstvo RS;
 • 29. – 30. junij 2007: dvodnevni seminar za učitelja medijske vzgoje v sklopu dela EO in didaktične prenove; Portorož, org. Zavod za šolstvo RS;
 • 29. junij 2007: popravni izpiti (spomladanski rok)

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

opomba: rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...