Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za februar 2007

 • 1. februar 2007: iz programa Preventiva 2007: v sodelovanju z Oazo: Marija Teran: Formula ljubezni ( spolnost in ljubezen); brezplačna in prostovoljna delavnica za dijake Gimnazije Škofja Loka; ob 13.30 v 351; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 1. februar 2007: »Naj zemlja počiva« iz akcije Unesco ASPnet; - akcija L'Alliance pour la Planete – ugasnimo luč od 19.55 do 20.00 ure; ekološko ozaveščanje;
 • 1. februar 2007: predstavitve študijev 2007: Ekonomska fakulteta; ob 13.30 v učilnici 337; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 1. februar 2007: : povabilo v SNG DRAMA Ljubljana: brezplačna predstava za dijake (20 dijakov): Edvard Drugi, ob 19.30;
 • 1. februar 2007: DŠS: Smrkci, ob 17.00 uri v 349;
 • 2. februar 2007: enodnevna mednarodna izmenjava z dijaki: na obisku 41 dijakov iz Liceja Scientifico Statale G. Oberdan, iz Trsta v Italiji; program: 2007 - Plečnikovo leto: vodenje po Ljubljani in ogled Plečnikovih del; dijaki 2. č in 3. d (14 dijakov); Alenka Kolenc Krajnik, prof., Mateja Prevodnik Mayland in koordinator izmenjave: Jože Bogataj, prof.;
 • 2. februar 2007: predstavitve študijev 2007: FDV – mednarodni odnosi; ob 12.40 v učilnici 337; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 2. februar 2007: predstavitve študijev 2007: Filozofska fakulteta - predstavitev 21 študijskih smeri (ZGO; GEO, TUJI JEZIKI, SOC, PREVAJALSTVO, ANTROPOLOGIJA, PSI ITD.; ob 9.00 v učilnici 337; ob 13.30: MEDNARODNI ODNOSI; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 2. februar 2007: predstavitve študijev 2007: Medicinska fakulteta; ob 12.40 v učilnici 336; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 2. februar 2007: Dijaška šolska skupnost: večer družabnih iger, ob 18.00 uri v 341;
 • 3. februar 2007: predstavitve študijev 2007: informativno pogovorni dan za dijake 4. letnikov; ob 9.00 uri (3 predstavitve), ob 10.00 uri na Gimnaziji Kranj: predstavitev vseh študijskih programov; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 3. – 4. februar 2007: usposabljanje iz komunikacije; za prostovoljce Gimnazije Škofja Loka (na sedežu Slovenske filantropije, Ljubljana; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba – odpadlo!
 • 5. februar 2007: vaja z dijaki 1. letnikov za pripravo šolske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku; 5.. šolsko uro v 341: mentorica: Ana Prevc Megušar;
 • 5. februar 2007: predstavitve študijev 2007:Fakulteta za družbene vede; predstavitev: Mateja Kapun; ; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba¨
 • 5. februar 2007: team building za dijake 2. c iz programa Preventiva 2007; org. Center za pomoč mladim Maribor; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 5. februar 2007: kolegij
 • 5. februar 2007: srečanje prostovoljcev Gimnazije Škofja Loka: trening socialnih veščin; 6. in 7. šolska ura;
 • 6. februar 2007: sestanek Dijaške šolske skupnosti, 13.30 v 239; sklicatelj: Aljaž Gaber, 3. č; predsednik DŠS;
 • 6. februar 2007: team building za dijake 2. a iz programa Preventiva 2007; org. LAS Škofja LokaCenter; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 6. februar 2007: sestanek z dijaki v mednarodni izmenjavi s Freisingom; ob 12.45 v knjižnici; koordinator: Jože Bogataj, prof.
 • 6. februar 2007: predstavitve študijev 2007: Filozofska fakulteta: francoščina in zgodovina; sinologija in filozofija; ob 13.30 v 351; koordinator programov: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 7. februar 2007: pedagoška konferenca učiteljev Gimnazije Škofja Loka – priprava na informativni dan; ob 15.00 uri v učilnici 341.
 • 7. februar 2007: Preventiva 2007: izvajanje ankete med dijaki 4. letnikov (droge);
 • 7. februar 2007: ob 12.00 uri (6. šolska ura): prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo pripravljajo dijaki 1. letnikov; za dijake 1. letnikov – predavalnica šolskega centra; dijakom 1. letnikov pouk prekinjen po redni 5. šolski uri; vodji projekta: Ana Prevc Megušar, prof. ter Jože Bogataj, prof., koordinacija.
 • 7. februar 2007: prvi sestanek skupine za okoljsko vzgojo; sklicatelj ravnatelj Marjan Luževič, prof., ob 14.30 v 338.
 • 8. februar 2007: slovenski kulturni praznik, državni praznik, pouka prosto.
 • 9. in 10. februar 2007: informativni dan za dijake 4. letnikov (9. februarja nimajo rednega pouka dijaki 3. in 4. letnikov) na Univerzi v Ljubljani, Mariboru in Kopru; - obenem informativni dan, ki ga prireja Gimnazija Škofja Loka za učence osmih (devetih) razredov OŠ v regiji; ob 9.00 uri v predavalnici šolskega centra in ob 15.00 uri v učilnici 341; vsi člani kolektiva Gimnazije Škofja Loka; sprememba pouka: za dijake 4. letnikov ni pouka;
 • 10. februar 2007: : povabilo v SNG DRAMA Ljubljana: brezplačna predstava za dijake (20 dijakov): Smoletov vrt, ob 19.30;
 • 12. februar 2007: kolegij
 • 12. februar 2007: izšla 1. številka gimnazijskega časopisa POGLEDI, mentor: Kozma Ahačič
 • 12. februar 2007: drugo zasedanje Dijaškega šolskega parlamenta; ob 12.45 v predavalnici; sklicatelj: Aljaž Gaber, 3. č, predsednik DŠS na Gimnaziji Škofja Loka
 • 13. februar 2007: sestanek z dijaki za pokal LOKA 2007; ob 9.00 uri v knjižnici;
 • 13. februar 2007: KŠŠ, anketa med dijaki 1. in 2. letnikov: o učnih navadah; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba
 • 15. februar 2007: sistematski pregled za dijake 1. č (ZD Škofja Loka); ni rednega pouka;
 • 16. februar 2007: sestanek z dijaki, ki se vpisujejo na dodiplomski študij na Univerzo kot dijaki s posebnimi potrebami; ob 13.30 v 343; Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 18. februar 2007: sestanek Sveta šole, ob 18.00 uri; sklicatelj Marko Špolad, prof. predsednik SŠ;
 • 19. februar 2007: predstavitev sodelovanja Gimnazije Škofja Loka z Gimnazijo Hmmelev na Danskem na letnem občnem zboru članov Društva slovensko danskega prijateljstva, Ljubljana, ob 10.00 uri; Jože Bogataj, prof., koordinator;
 • 19. februar 2007: povabilo v SNG DRAMA Ljubljana: brezplačna predstava za dijake (20 dijakov): Prostrana dežela, ob 19.30;
 • 19. – 23. februar 2007: zimske počitnice
 • 23. – 25. februar 2007: Pokal Loka 2007; 9 dijakov/dijakinj 3. letnika Gimnazije Škofja Loka sodeluje z organizatorjem Pokala; iz izbirnega programa OIV;
 • 26. februar 2007: kolegij, ob 12.00;
 • 26. februar 2007: priprava na odpravo v programu MEPI za zlato priznanje: razgovor z organizatorjem: Center za usposabljanje SV Vipava; ob 15.00 uri; Udeleženci: iz Gimnazije Škofja Loka: Jože Bogataj, Mateja Prevodnik Mayland, Milena Kordež, in predstavniki SV;
 • 27. februar 2007: sestanek z dijaki za začetni tečaj španščine, ob 13.30, Vlasta Kalan zunanja sodelavka; iz programa izbirnih vsebin;
 • 27. februar 2007: iz programa mednarodnih izmenjav: ob 11.50: sestanek z dijaki v mednarodni izmenjavi s Freisingom, Nemčija; (koordinacija Jože Bogataj, prof.)
 • 27. februar 2007: iz programa stalnega strokovnega izobraževanje: predavanje Brigite Urh iz Urada Varuha človekovi pravic RS: Človekove pravice v šoli; ob 14.00 uri; za celotni kolektiv Gimnazije Škofja Loka;
 • 28. februar 2007: 2. (zimski) športni dan: alpsko smučanje in deskanje: Krvavec, drsanje: Ledena dvorana, Bled, zimski pohod: Škofja Loka – Križna gora – Planica – Škofja Loka, iz obveznega programa za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov; organizacija: prof. športne vzgoje;

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...