Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za marec 2006

 • 1. – 3. marec 2006: zimske pocitnice
 • 6. marec 2006: kolegij
 • 7. marec 2006: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava, inštitucije EU (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. a , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner, prof.
 • 7. marec 2005: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, cepljenje proti tetanusu ter predavanje o škodljivosti kajenja za dijake 3. letnikov ( za dijake 3. a - nima rednega pouka); ob 7.15 v ZD Škofja Loka
 • 9. marec 2006: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, cepljenje proti tetanusu ter predavanje o škodljivosti kajenja za dijake 3. letnikov ( za dijake 3. b - nima rednega pouka); ob 7.15 v ZD Škofja Loka
 • 9. marec 12006: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava, inštitucije EU (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. b , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner, prof.
 • 10. marec 2006: strokovna geografska ekskurzija za dijake 3. letnikov (3. a, 3. c, 3.š) v Velenje: organizacija: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Marjan Luževic, prof., Vesna Žakelj, prof., Milica Krajnik, prof., Milena Kordež, prof. (iz programa GEO za 3. letnik)
 • 10. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: slovenšcina (od 7.20 do 9.50); dijaki nadaljujejo z rednim poukom ob 10.10.
 • 11. marec 2006: obvezni predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: matematika; ob 9.00 uri (ŠMK Gimnazije Škofja Loka);
 • 13. marec 2006: sestanek z dijaki v mednarodnem projektu z Dansko, ob 9.00 uri v 349; koordinator: Jože Bogataj, prof.
 • 13. marec 2006: 10. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: anglešcina (od 12.00 do 16.00: dijaki pišejo celotni izpit);
 • 14, marec 2006: redna pedagoška (redovalna) konferenca uciteljskega zbora Gimnazije Škofja Loka, ob 15.00 uri; ob 17.00 uri: roditeljski sestanki za starše dijakov 1. in 2. letnikov razen staršev dijakov 1. c in 2. c; za starše dijakov 4. letnikov: redne govorilne ure ob 17.00 uri;; gl. razpored ucilnic;
 • 14. marec 2006: posvet za EO: evropske študije; ob 14.00 uri na Gimnaziji Poljane; udeležba: Ivica Krek, prof., Tanja Gartner, prof.
 • 14. marec 2006: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, cepljenje proti tetanusu ter predavanje o škodljivosti kajenja za dijake 3. letnikov ( za dijake 3. c - nima rednega pouka); ob 7.15 v ZD Škofja Loka
 • 14. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: kemija II skupina (prof. Mojca Tolar)
 • 14. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: sociologija I. skupina (prof. Tanja Gartner)
 • 14. marec 2006: sestanek za preizkus PISA (mednarodna raziskava) za dijake 1. in 2. letnikov; ob 7.00 v 149; mentor: Peter Hafner, prof.
 • 15. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: sociologija II skupina (prof. Tanja Gartner)
 • 15. marec 2006: roditeljski sestanek za starše dijakov 1. c in 2. c (gl. razpored ucilnic); ob 17.00 uri;
 • 16. marec 2006: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, cepljenje proti tetanusu ter predavanje o škodljivosti kajenja za dijake 3. letnikov ( za dijake 3. c - nima rednega pouka); ob 7.15 v ZD Škofja Loka
 • 16. marec 2006: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnikov (gl. razpored ucilnic);
 • 16. marec 2006: šolsko tekmovanje iz matematike: Matematicni kenguru, ob 13.00 uri v predavalnici; za aktiv prof. matematike: Marko Špolad, prof.
 • 16. marec 2006: sestanek tajnikov in predsednikov ŠMK za pripravo na splošno maturo 2006.; Državni izpitni center, ob 9.00 uri;
 • 16. marec 2006: ob 17.00 uri; ob 18.30: sestanek s starši in dijaki, ki sodelujejo v mednarodni izmenjavi dijakov z Dansko; ucilnica 349; mentorja: Jože Bogataj, prof., Irena Florjancic, prof.
 • 16. marec 2006: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava, inštitucije EU (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. c , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner, prof.
 • 16. marec 2006: otvoritev Evropsko-azijskega posveta na temo medkulturne komunikacije; ob 17.00 uri v Grand hotelu Toplice na Bledu; org. Državna komisija za UNESCO Slovenije (ga. Zofija Klemen Krek); sodelujejo šole gorenjskega ASP net središca, za Gimnazijo Škofja Loka: godalni kvartet, predstavitev ASPnet UNESCO za Gimnazijo: Jože Bogataj, prof.
 • 17. marec 2006: strokovna geografska ekskurzija za dijake 3. letnikov (3. b, 3. c, 3.d) v Velenje: organizacija: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Sonja Gartner, prof., Nada Triller, prof. Tanja Debeljak, prof., Nevenka Bertonclej, prof. ( iz programa GEO za 3. letnik)
 • 17. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: tuji jeziki: nemšcina, francošcina in latinšcina (prof. Kozma Ahacic, Milica Krajnik, Barbara Osolnik Rajšek )
 • 17. – 18. marec 2006: posvet koordinatorjev evropskih oddelkov; vodja Katja Škerjanec; grad Podvin; udeležba iz Gimnazije Škofja Loka: Marjan Luževic, prof., Jože Bogataj,. prof.
 • 18. – 25. marec 2006: iz programa mednarodnih izmenjav: obisk 20 dijakov in 2 profersorjev z Gimnazije Himmelev na Danskem v Sloveniji; gostitelji: dijaki 3. letnikov; koordinatorji projekta: Jože Bogataj, prof., Irena Florjancic, prof., Leif Folke, prof., Vagn Taftegaard, prof.; gl. program obiska;
 • 20. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: psihologija (prof. Ivan Kokalj)
 • 20. marec 2006: Dan frankofonije, Celje; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka; mentorici: Barbara Osolnik Rajšek, prof., Nada Triller, prof., Pavel Dolenc, prof., Elsa Louis, lektorica;
 • 21. marec 2006: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, cepljenje proti tetanusu ter predavanje o škodljivosti kajenja za dijake 3. letnikov ( za dijake 3. d - nima rednega pouka); ob 7.15 v ZD Škofja Loka
 • 21. marec 2006: iz programa mednarodne izmenjave: danski in slovenski dijaki delajo na projektu zgodovina umetnosti: romantika;
 • 21. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: zgodovina II. skupina (prof. Andreja Kolar)
 • 21. marec 2006: iz programa mednarodne izmenjave: Alpe: Bohinj (Vogel), Studor – Bled – Vrba na Gorenjskem);
 • 21. marec 2006: iz programa obveznih vsebin: v sodelovanju z Glasbeno mladino ljubljansko in Cankarjevim domom Ljubljana: Popoldne s Simfoniki RTV Slovenija: koncert klasicne glasbe Evropa pleše; ob 16.00 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma; spremstvo: razredniki; za dijake 1. letnikov je organiziran prevoz; (OIV programi)
 • 22. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: kemija (prof. Janez Šušteršic)
 • 22. marec 2006: iz programa mednarodne izmenjave: Kras: Škocjanske jame – Cerkniško jezero – Idrija (Antonov rov in cipkarska šola);
 • 22. marec 2006: sestanek za vse sodelavce šolskega casopisa Pogledi, ob 9.00 uri v 157; mentor: Kozma Ahacic. prof.
 • 22. – 27. marec 2006: uradna prijava dijakov 4. letnikov na splošno maturo; tajnik ŠMK Jože Bogataj, prof.
 • 23. marec 2006: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, cepljenje proti tetanusu ter predavanje o škodljivosti kajenja za dijake 3. letnikov ( za dijake 3. š - nima rednega pouka); ob 7.15 v ZD Škofja Loka
 • 23. marec 2006: sestanek z dijaki v programu MEPI – bronasto priznanje; ob 9.00 uri v 341, mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 23. marec 2006: iz programa mednarodne izmenjave: ekskurzija v Benetke
 • 23. marec 2006: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava, inštitucije EU (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. c , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner, prof.
 • 23. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: zgodovina I skupina (prof. Irena Bogataj)
 • 24. marec 2006: iz programa mednarodne izmenjave: Ljubljana (barko in Plecnik); obneme dijaki Gimnazije Škofa Loka gostijo na enodnevnem obisku tudi dijake iz Licela Scientifico Statale G. Oberdan iz Trsta ter njihove goste z Danske; dopoldanski ogled stalne zbirke v Narodni galeriji; ob 14.00 uri skupni sprejem pri danskem in italijanskem ambasadorju v Centru Evrope, Tivolska 48 v Ljubljani; popoldne prosto;
 • 25. marec 2006: državno tekmovanje mladih zgodovinarjev na temo Prva svetovna vojna; udeležba dijakov Gimnazije Škofja Loka (zlato, srebrno in bronasto priznanje), gl. obvestila; mentorica: Sonja Gartner, prof.
 • 27. marec 2006: pedagoška konferenca za športne oddelke, ob 13.30; aktiv prof. v športnih oddelkih; koordinacija: Milena Kordež, prof.
 • 27. marec 2006: kolegij
 • 26. – 28. marec 2006: tridnevni glasbeni tabor za dijakinje – clanice gimnazijskega pevskega zbora v Kranjski Gori; mentor: Janez Jocif;
 • 27. marec 2006: iz projekta OBISKI na Gimnaziji Škofja Loka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in ob svetovnem dnevu gledališca (UNESCO ASP net): obisk igralca in književnika Toneta Kuntnerja; koordinatoica; Majda Kokalj Auguštiner, knjižnicarka;
 • 27. marec 2006: predstavitev maturantske ekskurzije v izvedbi TA Palma iz Celja: Grcija in Provansa s Španijo za dijake 3. letnikov; ob 13.30 v 341; razredniki 3. letnikov;
 • 28. marec 2006: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava, inštitucije EU (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. d , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner, prof.
 • 28. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: geografija I skupina (prof. Ivica Krek)
 • 28. marec 2006: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, laboratorijski pregled ter predavanje o zdravi prehrani, športu in gibanju za dijake 1. letnikov (1. a - nima rednega pouka);
 • 28. marec 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 2. letnika (ob mednarodnem dnevu gledališca - za projekt UNESCO Asp predstava gimnazijske gledališke skupine Nepredvideni: Romeo in Julija, ob 12.00 v Kristalni dvorani v Škofji Loki; pouk prekinjen po 5. šolski uri
 • 29. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: fizika (prof. Jože Polajnar)
 • 29. marec 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 1. letnika: predstava gimnazijske gledališke skupine Nepredvideni: Romeo in Julija, ob 12.00 v Kristalni dvorani v Škofji Loki; pouk prekinjen po 5. šolski uri
 • 29. marec 2006: Motnje hranjenja – povzetek seminarja ZZV Kranj za delavce Gimnazije Škofja Loka, ob 13.30 v 342; predavateljice: Ivica Krek, prof., Milena Dolenec, prof. in Mateja Potocnik Poljanšek, šolska svetovalna delavka;
 • 29. marec 2006: izbirno tekmovanje v znanju matematike za srebrna društvena priznanja; iz programa OIV; predizbor za državno tekmovanje, ki bo 22. aprila v Kocevju; za aktiv prof. matematike: Marko Špolad, prof.
 • 29. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: geografije II. skupina (prof. Jožica Grohar)
 • 29. marec 2006: iz programa strokovna ekskurzija v London – priprava na ekskurzijo, za dijake 2. a, 2. b in 2. c; ob 13.30 v 349; koordinacija: Stephen Mayland, zunanji sodelavec;
 • 29. marec 2006: anticni vecer 2006: dijaki 2. b pripravijo kulturni program, ki so ga popestrili s hrano in pijaco po receptih starega Rima; ob 18.00 uri v knjižnici; mentorica Maja Juvan Gril, prof..
 • 30. marec 2006: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, laboratorijski pregled ter predavanje o zdravi prehrani, športu in gibanju za dijake 1. letnikov (1. b - nima rednega pouka);
 • 30. marec 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 4. letnika: predstava gimnazijske gledališke skupine Nepredvideni: Romeo in Julija, ob 12.00 v Kristalni dvorani v Škofji Loki; pouk prekinjen po 5. šolski uri
 • 30. marec 2006: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava, inštitucije EU (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. š , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner, prof.
 • 31. marec 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnika: predstava gimnazijske gledališke skupine Nepredvideni: Romeo in Julija, ob 12.00 v Kristalni dvorani v Škofji Loki; pouk prekinjen po 5. šolski uri
 • 31. marec 2006: predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: biologija (prof. Vesna Žakelj, Mojca Mravlja)

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...