Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za maj 2006

 • 1. in 2. maj 2006 - državni praznik
 • 4. maj 2006: zdravniški pregled za dijake 3. letnikov (zamudniki) ob 7.20 in zdravniški pregled za dijake 1. letnikov (zamudniki), ob 10.00 uri v ZD Škofja Loka; - iz programa obveznih zdravniških pregledov dijakov;
 • 5. maj 206: sestanek z dijaki za pripravo na odpravo v programu MEPI za bronasto priznanje, ob 13.30 v 341; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.; ob 9.00 uri – sestanek z dijaki za pripravo na odpravo MEPI – srebrno priznanje; mentor odprav: Janez Galzinja, prof.
 • 5. - 6. maj 2006: priprava na odpravo iz programa MEPI 2006 – bronasto priznanje: orientacija (Traške dobrave v okolici Trat; org. Milena Kordež, prof., Nevenka Bertoncelj, prof., Sreco Pirman, zunanji sodelavec ter ekipa MEPI na Gimnaziji Škofja Loka); opcija tudi: 13. -14. maj 2006;
 • 5. - 7. maj 2006: priprava na odpravo I iz programa MEPI 2006 – srebrno priznanje: orientacija in pohodništvo: (Škofja loka – Crngrob – Planica – Cepulje – Ševlje – Selca – Golica – Rovte – Stari vrh – Škofja Loka) ; org. Janez Galzinja, prof., in taborniki Rodu svobodnega Kamnitnika iz Škofje Loke) in Jože Bogataj, prof.-- ter ekipa MEPI na Gimnaziji Škofja Loka);
 • 6. maj 2006: strokovna ekskurzija dijakov klasicnega oddelka 1. letnika (1. b) v Trst, Gradež in Oglej; iz izbirnega programa OIV; vodji ekskurzije: Kozma Ahacic, prof. in Maja Gril Juvan, prof.; obenem programa mednarodne izmenjave z dijaki iz Trsta, iz Licea Scientifico Statale G. Oberdan; (skupni program obeh šol od 9.00 do 12.00 ure;)
 • 6. maj 2006: iz programa ŠV za dijake 4. letnikov: pohod Škofja Loka – Križna gora – Planica- Jošt; 32 dijakov; za aktiv prof. ŠV: Tone Tirler, prof., Domen Kosmac, prof.
 • 8. maj 2006: Splošna matura 2006: maturitetni izpit iz slovenšcine: 1. izpitna pola – šolski esej. (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 8. maj 2006: 3. kulturni dan za dijake 1. letnikov: iz programa obveznih vsebin in programa likovne vzgoje: kulturo-zgodovinski ogled Škofje Loke ter mestnih galerij (ogled muzejske zbirke v Loškem muzeju), kašce in Galerije Franceta Mihelica ter starega mestnega jedra ( gl. razpored ogleda v petih skupinah; spremljevalci: razredniki 1. letnikov Gimnazije Škofja Loka; org. Ivan Golob, prof. (4 ure iz OIV programa);
 • 8. maj 2006: pouk za dijake 2. in 3. letnikov po prilagojene urniku od 1. do 7. šolske ure.
 • 8. maj 2006: kolegij
 • 9. maj 2006: iz programa mednarodnih izmenjav Gimnazije Škofja Loka ter Bundesoberstaufenrealgymnsium (BORG) iz Spittala (Špitala) v Avstriji: obisk slovenskih dijakov (2. d in 3. b) v Avstriji; mentorica: Lili Mravlja, prof., spremstvo: Sonja Gartner, prof., Mateja Prevodnik Mayland;
 • 9. maj 2006: redna pedagoška konferenca, ob 15.00 uri v ucilnici 341; ob 17.00 uri zadnje popoldanske govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnikov; gl. razpored ucilnic;
 • 9. maj 2006: sestanek delovne skupine za geografijo v okviru projekta Evropski oddelek, udeležba: Ivica Krek, prof.,
 • 11. maj 2006: 3. športni dan za dijake Gimnazije Škofja Loka iz obveznega programa OIV za dijake Gimnazije Škofja Loka: orientacija, košarka, squash (Mini hotel Zorka, Vincarje), kolesarjenje v Bohinju; org. aktiv prof. športne vzgoje Gimnazije Škofja Loka; za dijake ni rednega pouka razen za dijake 4. letnikov (program izbirnih maturitetnih predmetov); iz programa mednarodnih dni: – svetovni dan gibanja (Unesco projekt)
 • 12. – 14. maj 2006: priprava na odpravo II iz programa MEPI 2006 – srebrno priznanje: orientacija in pohodništvo: (Škofja loka – Crngrob – Planica – Cepulje – Ševlje – Selca – Golica – Rovte – Stari vrh – Škofja Loka) ; org. Janez Galzinja, prof., in taborniki Rodu svobodnega Kamnitnika iz Škofje Loke) in Jože Bogataj, prof., ekipa MEPI na Gimnaziji Škofja Loka); skupaj s Srednjo šolo Domžale, mentorja: Saša Kukic, prof. ŠV in Miha Karlovšek, zunanji sodelavec;
 • 12. maj 2006: sestanek z dijaki v programu MEPI za srebrno priznanje: priprava na odpravo v dneh od 12. – 14. maja 2006; OB 9.00 uri V 150;:
 • 12. maj 2006: maturantski ples Gaudeamus Igitur dijakov 4. letnikov Gimnazije Škofja Loka ter Srednje strojne šole Škofja Loka; ob 20.00 uri na Gospodarskem razstavišcu v Ljubljani; Plesna šola Urška Ljubljana;
 • 15. maj 2006: kolegij
 • 16. maj: sestanek koordinatorjev projektnih timov evropskih oddelkov, ZŠRS Ljubljana;
 • 16. maj 2006: sestanek koordinatorjev projektnega tima v okviru projekta Evropski oddelek; udeležba: Jože Bogataj, prof.
 • 16. maj 2006: sestanek delovne skupine za likovno umetnost v okviru projekta Evropski oddelek, udeležba: Ivan Golob, prof.
 • 18. - 20. maj 2006: odprava I v programu MEPI – srebrno priznanje – Center za usposabljanje SV v Vipavi; org,. CU Vipava za dijake Gimnazije Škofja Loka; 9 dijakov Gimnazije Škofja Loka, spremstvo: Nevenka Bertoncelj, prof
 • 18. maj 2006: iz programa ŠV za dijake 4. letnikov: zadnji pohod za nekatere dijake v okviru ŠV; pohod na Lubnik; za aktiv prof. ŠV Milena Kordež, prof.
 • 19. maj 2006: zaradi maturantskega sprevoda zakljucnih letnikov je pouk za dijake 1., 2. in 3. letnikov prekinjen po 5. šolski uri. Dijaki 4. letnikov danes nimajo rednega pouka.
 • 19. maja 2006: iz maturitetnega koledarja za SM 2006: dijaki so seznanjeni s tocko seminarskih nalog in laboratorijskih vaj doseženo v izbirnih predmetih SM 2006, in sicer iz kemije, biologije, fizike, zgodovine umetnosti, sociologije in psihologije; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 19. maj 2006: pedagoška konferenca za zakljucne letnike, ob 14.00 v ucilnici 341; prisotni clani pedagoškega zbora;
 • 19. in 20. maj 2006: delovno srecanje uciteljev tujega poudarjenega jezika in tujih asistentov; iz programa Evropski oddelek; ZRSŠ Ljubljana
 • 22. maj 2006: kolegij
 • 22. – 26. maj 2006: priprava na splošno maturo (dijaki 4. letnikov obiskujejo pouk posameznih predmetov po rednem urniku);
 • 22. maj 2006: sestanek z dijaki, ki se zanimajo za sodelovanje v mednarodni izmenjavi zs Španijo; mentorica. Alenka Kolenc Krajnik, prof., ob 9.00 v 148;
 • 22. maj 2006: sestanek redakcijskega odbora za izdajo Letopisa 2006; urednik Marjan Luževic, prof., ob 13.30 v zbornici.
 • 22. -26. maja 2006: priprava dijakov 4. letnikov na splošno maturo 2006; program je prilagojen in poteka po posebnem razporedu;
 • 23. maj 2006: sestanek delovne skupine za zgodovino v okviru projekta Evropski oddelek, udeležba: Sonja Gartner, prof.
 • 24. maj 2006: podelitev spriceval dijakom 4. letnikov generacije 2006 Gimnazije Škofja Loka (predavalnica, 5. šolska ura, 6. šolska ura: urejanje dokumentacije pri razrednikih); - rok za predložitev dokazil za izpolnjevanje pogojev na opravljanje SM 2006;
 • 25. maj 2006: razširjena seja ŠMK pred pricetkom splošne maturo 2006; ob 13.00 uri v zbornici Gimnazije Škofja Loka;
 • 26. maj 2006: sestanek delovne skupine šolski svetovalnih delavcev v okviru projekta Evropski oddelek, udeležba: Mateja Potocnik Poljanšek, prof.,
 • 27. maj 2006: splošna matura 2006: anglešcina, pisni izpit; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 28. maj 2006: iz programa izbirnih vsebin: strokovna ekskurzija dijakov 1. letnikov s katamaranom v Benetke; org. Gimnazija Škofja Loka in TA Kompas Portorož; spremstvo in org. Jože Bogataj, prof., razredniki 1. letnikov; vodja ekskurzije: Jožica Grohar, prof., spremstvo: Lili Mravlja, prof., Nika Marenk, prof., Marija Gogala, prof., Mojca Tolar, prof., Barbara Osolnik Rajšek, prof., Meri Bratuša Bogataj, prof.
 • 28. maj 2006: iz programa izbirnih vsebin za dijake 2. letnikov: z ladjo ob obali Istre: od Umaga do Poreca; org. Gimnazija Škofja Loka, prevoznik: Jereb, d.o.o; vodja ekskurzije: Nataša Veber, spremstvo: Mateja Prevodnik Mayland, Tanja Debeljak, prof. in Domen Kosmac;
 • 29. maj 2006: redni pouk za dijake 3. letnikov po prilagojenem urniku;
 • 29. maj 2006: splošna matura 2006: slovenšcina, 2. izpitna pola, pisni izpit; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 29. maj 2006: kolegij
 • 30. maj 2006: splošna matura 2006: latinšcina, pisni izpit; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 30. maj 2006: sestanek z prof. zgodovine na Zavodu RS za šolstvo za pripravo na evropski oddelek; Sonja Gartner, prof.
 • 31. maj 2006: splošna matura 2006: francošcina, pisni izpit; (ŠMK Gimnazije Škofja Loka)
 • 31. maj 2006: sestanek z dijaki v programu MEPI - bronasto priznanje, ob 9.00 in ob 13.30 za odpravo v CU SV v Vipavi; mentorici: Nataša Veber, prof., Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 31. maj 2006: obcni zbor Društva Gaudeamus Gimnazije Škofja Loka, ob 13.00 v zbornici. Sklicatelj: predsednik UO g. Miha Ješe.
 • 31. maj 2006: sestanek z profesorji naravoslovja in matematike na Zavodu RS za šolstvo za pripravo na evropski oddelek; (Marko Špolad, prof., Vesna Žakelj, prof., Mojca Tolar, prof;)

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

opomba: rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...