Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za marec 2005

 • 1. marec 2005: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. a , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner, koordinatorja: Jože Bogataj, prof., Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 1. marec 2005: predstavitev študija na EF za posamezne dijake 3. in 4. letnikov, ob 11.00 uri v knjižnici; org. Mateja Potocnik Poljanšek;
 • 1. marec 2005: iz programa izbirnih vsebin v okviru programov OIV: zacetek programa aerobika , ob 14.15 v veliki telovadnici; mentorica programa: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 3. marec 2005: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. b , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner,
 • 4. marec 2005: iz programa obveznih vsebin v okviru programov OIV: kulturni dan za dijake 4. letnikov: ob 10.00 uri v Mestnem gledališcu ljubljanskem: John Osborne: Ozri se v gnevu, drama; (študijsko gradivo za maturo 2005 iz anglešcine); dijake spremljajo razredniki posameznih razredov ter prof. aktiva za anglešcino); (4 ure OIV)
 • 5. marec 2005: gimnazijska oddaja na radiu Sora Tretji štuk Podna, ob 20.00 uri; mentor Jože Bogataj, prof
 • 7. marec 2005: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, cepljenje proti davici in tetanusu ter predavanje o škodljivosti kajenja za dijake 3. letnikov (3. š - nima rednega pouka in zamudniki);
 • 7. marec 2005: kolegij
 • 7. marec 2005: sestanek - prostovoljci z dijaki 2. in 3. letnikov zaradi enodnevne ekskurzije v Trst (14/3) v programu mednarodnih izmenjav Comenius, ob 11.00 uri v 340. Koordinator Jože Bogataj, prof., Mateja Potocnik Poljanšek, mentorica prostovoljcev.
 • 8. marec 2005: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. c , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner,
 • 10. marec 2005: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. d , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner,
 • 10. marec 2005: strokovna geografska ekskurzija za dijake 3. letnikov (3. b, 3. c, 3.d) v Velenje: organizacija: Jožica Grohar, prof., Ivica Krek, prof. spremstvo: Andreja Kolar, Tatjana Murn, Mojca Tolar, Vesna Krvina; iz programa GEO
 • 11. marec 2005: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, laboratorijski pregled ter predavanje o zdravi prehrani, športu in gibanju za dijake 1. letnikov (1. a - nima rednega pouka);
 • 11. marec 2005: regijsko tekmovanje iz anglešcine za dijake 3. letnikov; ob 15.00 uri na Gimnaziji Škofja Loka; za organizacijo Mateja Prevodnik-Mayland in aktiv prof. anglešcine;
 • 11. marec 2005: strokovna geografska ekskurzija za dijake 3. letnikov spremstvo: strokovna geografska ekskurzija za dijake 3. letnikov (3. a, 3. c, 3.š) v Velenje: organizacija: Jožica Grohar, prof., Ivica Krek, prof. spremstvo: Bernarda Pavlovec, Tanja Gartner, Milena Dolenec, Marko Špolad;
 • 11. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz francošcine(za dijake 4. letnikov);
 • 11. marec 2002: regijsko tekmovanje iz anglešcine za dijake 3. letnikov (7 dijakov Gimnazije Škofja Loka); spremstvo: Nika Marenk, prof.
 • 11. marec 2005: sestanek s predstavniki dijakov 4. letnikov in organizatorjem maturantskega plesa, ob 9.00 uri v knjižnici;
 • 11. marec 2005: zacetek krvodajalske akcije na Gimnaziji Škofja Loka (osnovna informacija in zloženka RK Škofja Loka;
 • 11. marec 2005: sestanek z dijaki v projektu mednarodne izmenjave z Dansko; ob 10.00 uri, org. Irena Florjancic, prof.
 • 12. marec 2005: obvezni predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnikov: slovenšcina; ob 9.00 uri (ŠMK Gimnazije Škofja Loka);
 • 14. marec 2005: iz programa Comenius: mednarodna izmenjava dijakov Gimnazije Škofja Loka (prostovoljci) in tržaško gimnazijo Liceo Scientifico Statale G. Oberdan, Trst; (program enodnevnega obiska: kulturne znamenitosti Trsta, izmenjava projektov; org. Jože Bogataj, prof., koordinator projekta Comenius, spremstvo: Mateja Potocnik Poljanšek, prof., Nevenka Bertoncelj, prof., Vesna Žakelj, prof. (iz izbirnega programa OIV)
 • 14. marec 2005: predmaturitetni preizkus: anglešcina – 3. izpitna pola (od 12.00 do 13.30); dijaki 4. letnikov po koncanem pisanju izpitne pole koncajo z rednim poukom.; nadzorni ucitelji, aktiv prof. anglešcine in tajnik ŠMK;
 • 14. marec 2005: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, laboratorijski pregled ter predavanje o zdravi prehrani, športu in gibanju za dijake 1. letnikov (1. b - nima rednega pouka);
 • 14. marec 2005: sestanek z dijaki v projektu mednarodne izmenjave z Dansko; ob 11.00 uri, org. Irena Florjancic, prof.
 • 15. marec 2005: predmaturitetni preizkus: matematika – 1. izpitna pola (osnovni nivo) ; od 7.20 do 9.30; dijaki nadaljujejo z rednim poukom ob 10.10 (4. šolska ura); nadzorni ucitelji, aktiv prof. matematike in tajnik ŠMK;
 • 15. marec 2005: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. c , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner,
 • 15. marec 2005: redna pedagoška konferenca za drugo ocenjevalno obdobje (1. december 2004 – 10. marec 2005); ob 15.00 uri v 341; prisotnost celotnega pedagoškega zbora Gimnazije Škofja Loka; ob 17.00 uri: roditeljski sestanek za starše dijakov 1., 2. in 3. letnikov; za starše dijakov 4. letnikov: redne govorilne ure; gl razpored ucilnic;
 • 15. marec 2005: sestanek z dijaki v programu MEPI (priprava na odpravo 2005); ob 13.30 v 341; Mateja Prevodnik Mayland, prof., Jože Bogataj, prof.
 • 16. marec 2005: iz obveznega programa OIV za dijake 2. letnikov: Parlamentarna ureditev RS, slovenska ustava in evropska ustava (kot del projekta Unesco ASPnet: Spring Day of Europe) za dijake 2. š in zamudniki , ob 14.00 ure (5 ur OIV); mentorica projekta: Tanja Gartner,
 • 16. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz kemije (za dijake 4. letnikov);
 • 17. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz sociologije in kemije (za dijake 4. letnikov);
 • 17. marec 2005: sestanek tajnikov in predsednikov ŠMK na Državnem izpitnem centru v Ljubljani: Matura 2005, ob 9.30 uri;
 • 17. marec 2005: monitoring sestanek za projekt Comenius na CPI CMEPIUS, Ljubljana; ob 8.00 uri; koordinator: Jože Bogataj, prof.
 • 17. marec 2005: šolsko tekmovanje Matematicni kenguru za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov; org. aktiv prof. matematike, ob 13.00 uri.
 • 17. marec 2005: iz projekta Obiski na Gimnaziji Škofja Loka: Andrej Rozman – Roza, kulturni vecer;ob 17.00 uri; org. dijaška skupnost Gimnazije Škofja Loka;
 • 17. marec 2005: zacetek dopolnilnega pouka za dijake 4. letnikov iz matematike, ob 14.00 uri v ucilnici 341: vodja programa Anja Stržinar, prof., zunanja sodelavka;
 • 18. marec 2005: srecanje mladih pesnikov v okviru UNESCO ASPnet – predstavitev pesniške zbirke dijakov Gimnazije Škofja Loka v Rogaški Slatini; mentorica Bernarda Pavlovec Žumer, prof.
 • 18. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz nemšcine in latinšcine (za dijake 4. letnikov);
 • 18. marec 2005: regijsko tekmovanje iz fizike za dijake vseh letnikov srednjih šol gorenjske regije; org. aktiv prof. Gimnazije Škofja Loka, zacetek ob 13.30;
 • 18. marec 2005: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, laboratorijski pregled ter predavanje o zdravi prehrani, športu in gibanju za dijake 1. letnikov (1. c - nima rednega pouka);
 • 18. marec 2005: frankofonija – zbor dijakov francoskih oddelkov srednjih šol v Celju; udeležba dijakov Gimnazije Loka, org. Barbara Osolnik Rajšek, prof., Nada Triller; od 10.00 do 17.00 ure; prevoznik Jereb, d. o.o. Škofja Loka;
 • 19. marec 2005: gimnazijska radijska oddaja Tretji štuk Podna na Radiu Sora, ob 20.00 uri; ekipa radijske oddaje; mentor: Jože Bogataj, prof.
 • 21. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz psihologije, zgodovine in fizike (za dijake 4. letnikov);
 • 21. marec 2005: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, laboratorijski pregled ter predavanje o zdravi prehrani, športu in gibanju za dijake 1. letnikov (1. c - nima rednega pouka);
 • 22. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz psihologije in geografije (za dijake 4. letnikov);
 • 22. marec 2005: pedagoška konferenca za športne oddelke, za prof. zbor 2. š razreda, ob 13,30 v ucilnici 342.
 • 22. marec 2005 strokovna geografska ekskurzija za dijake 3. letnikov (3. e) v Velenje: organizacija: Jožica Grohar, prof., Ivica Krek, prof.; Alenka Kolenc Krajnik, prof.
 • 23. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz geografije in zgodovine (za dijake 4. letnikov);
 • 24. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz zgodovine (za dijake 4. letnikov);
 • 24. marec 2005: sestanek Sveta staršev Gimnazije Škofja Loka, ob 18.00 uri v ucilnici 341.
 • 25. marec 2005: v sodelovanju z Zdravstvenim domom Škofja Loka: obvezni sistematski zdravniški pregled, laboratorijski pregled ter predavanje o zdravi prehrani, športu in gibanju za dijake 1. letnikov (1. d - nima rednega pouka);
 • 25. marec 2005: predmaturitetni preizkus iz biologije (za dijake 4. letnikov);
 • 28. marec 2005: velikonocni ponedeljek, pouka prosto, državni praznik;
 • 29. marec 4. april: prijava dijakov 4. letnikov na splošno maturo; tajnik ŠMK Jože Bogataj, prof.
 • 29. marec 2005: sestanek redakcijske ekipe za radijsko oddajo Tretji štuk Podna, v knjižnici, ob 9.00 uri; mentor Jože Bogataj, prof.
 • 29. marec 2005: predstava gimnazijske plesne skupina ARWA v Rdeci ostrigi Škofja Loka, ob 20.00 uri;
 • 29. marec 2005: pedagoška konferenca za športne oddelke, za prof. zbor 3. š razreda, ob 13,30 v ucilnici 342.
 • 30. marec 2005: sestanek z dijaki 1. letnikov zaradi organizacije strokovne ekskurzije v Benetke; ob 9.00 uri v knjižnici; org. Jože Bogataj, prof.
 • 30. marec 2005: predstava gimnazijske plesne skupina ARWA v Rdeci ostrigi Škofja Loka, ob 20.00 uri;
 • 30. marec 2005: iz programa obveznih vsebin: koncert s simfoniki RTV Slovenija v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani: koncert filmske glasbe z naslovom: Folklora v klasicni glasbi; za vse dijake Gimnazije Škofja Loka; ob 16.00 uri cena koncertne karte: 900 sit/dijaka; prevoznik za dijake 1. letnikov: Jereb d. o. o. Škofja Loka; dijake na koncert spremljajo razredniki; dijaki koncajo z rednim poukom po 7. šolski uri;
 • 31. marec 2005: sestanek z dijaki, ki odhajajo aprila letos na strokovno ekskurzijo v Pariz, ob 13.30 v ucilnici 348; org. Barbara Osolnik Rajšek, prof.
 • 31. marec 2005: sestanek s predstavniki dijakov 4. letnikov zaradi maturantskega plesa s predstavnikom plesne šole; ob 12.00 uri (sedežni red in vplacila); obenem sestanek s predstavnikom podjetja Grafika Professional za izdelavo maturitetnih majic.
 • 31. marec 2005: priprava razstav o H. C. Andersenu; iz projekta mednarodne izmenjave dijakov z Dansko; otvoritev – v ponedeljek, 4. aprila 2005; šolska knjižnica

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...