Pojdi na glavno vsebino

Projekt OBJEM

(Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

Predstavitev dejavnosti na sestanku v mreži

Projekt OBJEMV projektu OBJEM bodo aktivnosti sledile vzpostavitvi oziroma nadgradnji:

  • ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc in
  • celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov.

Tako se bodo razvijali gradniki bralne pismenosti, ki bodo osnova za oblikovanje, preizkušanje in evalviranje didaktičnih pristopov in strategij. Ti bodo pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnem razvoju bralne pismenost na štirih področjih:

  • bralna pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja),
  • slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce, gluhe in naglušne, učence, ki uporabljajo znakovni jezik),
  • diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) ter napovedniki zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju) in
  • posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj BP).

Za večjo učinkovitost slovenščine v vseh njenih vlogah in za vzpostavitev inovativnega učnega okolja, je v projektu posebna pozornost namenjena predvsem razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti v predšolskem obdobju, razvijanju zahtevnejših ravni bralne zmožnosti pri predmetu slovenščina, učnemu jeziku kot dejavniku uspešnega pouka pri vseh predmetih (tako družboslovnih, naravoslovnih kot tehniških) ter dobri opremljenosti z jezikovnimi viri v slovenščini in njihovi smiselni uporabi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zato bo največji poudarek namenjen temu, da bo velika skrb namenjena ustvarjanju pismenega okolja, katerega temeljni cilj je dvig motivacije za branje po celotni vertikali izobraževanje ter uvajanju gradnikov bralne pismenosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR

    Ministrstvo za izobraževanje in šport     Zavod RS za šolstvo

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...