Pojdi na glavno vsebino

Program gimnazija

V šolskem letu 2022/23 imamo na naši gimnaziji v 1. letniku 5 oddelkov programa gimnazija. V program uvajamo sodobne učne metode in vsebine.

Naravoslovna smer (1)

Večji poudarek je namenjen matematikinaravoslovju in laboratorijskemu delu, zato je naravoslovnim predmetom v 2. ali 3. letniku namenjena izbirna ura pouka.

Splošna smer (2)

Izbirne ure pouka se opravijo pri različnih (praviloma družboslovnih) predmetih. Tudi tem predmetom je v 2. in 3. letniku namenjan izbirna ura.

Oddelek za športnike (1)

Izbirne ure pouka v 2. in 3. letniku pri različnih (praviloma družboslovnih) predmetih in športni vzgoji. Prilagoditve ustnega in pisnega preverjanja posamezniku, zbirke gradiv v spleti učilnici, športni tabor.

Evropska smer (1)

  • Namenjen je tako tistim, ki jih zanima naravoslovje, kakor tudi tistim, ki jih zanima družboslovje,
  • dvodnevna narodna izmenjava v 1. letniku,
  • enotedenska mednarodna izmenjava v 2. letniku,
  • organizacija in izvedba samostojne kulturne prireditve za šolo v 3. letniku
  • strokovna ekskurzija v evropske inštitucije (Bruselj, Strasbourg) v 3. letniku
  • vsebine predmeta Evropske študije pri predmetu sociologija

Predmetnik

PREDMETI 1. letnik
št. ur
na leto
2. letnik
št. ur
na leto
3. letnik
št. ur
na leto
4. letnik
št. ur
na leto
SKUPNO
št. ur
v programu
Maturitetni
standard
I - Obvezni predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560 560
Matematika 140 140 140 140 560 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420 420
Drugi tuji jezik 105 105 105 105 420 420
Zgodovina 70 70 70 70 280 280
Športna vzgoja 105 105 105 105 420  
Glasba 52       52 + 18*  
Likovna umetnost 52       52 + 18*  
Geografija 70 70 70   210 315
Biologija 70 70 70   210 315
Kemija 70 70 70   210 315
Fizika 70 70 70   210 315
Psihologija**     70   70 280
Sociologija **   70     70 280
Filozofija**       70 70 280
Informatika 70       70 280
             
II - Izbirni predmeti   35-105 35-175 280-420 490-630  
             
III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela
90 90 90 30 300  
Aktivno državljanstvo     35   35  
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30 265  
             
Skupaj (I+II+III) 1209 1140-1210 1140-1210 1045-1185 4674-4814  
 
Število tednov pouka 35 35 35 35 140  
Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela
3 3 3 1 10  
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 38 36 150  

Pojasnila k predmetniku:

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
** Psihologija in sociologija se lahko izvajata v 2. ali v 3. letniku. Filozofija se lahko izvaja v 3. ali v 4. letniku. Glede na umestitev teh predmetov se ure za izbirne predmete oz. interdisciplinarni tematski sklop (ITS) določijo tako, da zakonsko določena maksimalna obremenitev dijakov ni presežena. V sklopu programa mora šola dijaku zagotoviti med 490 in 630 ur pouka izbirnih predmetov.
Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu, ki je naveden v predmetniku.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa:

  • Vsa štiri leta sta kot prvi in drugi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika.
  • Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina.
  • Drugi tuji jezik je lahko nemščina, francoščina, španščina ali ruščina.

Prvi in drugi tuji jezik sta maturitetna predmeta.

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko  predmeti, ki se izvajajo po učnem načrtu, določenem za ta program. 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...