Pojdi na glavno vsebino

Nov zakon o šolski prehrani

24. januar 2013

Obveščamo vas, da je 12. 1. 2013 začel veljati nov zakon o šolski prehrani (Ur. list RS, št. 3/2013), ki bo začel veljati 1. 2. 2013.

Nekaj novosti:

SUBVENCIJA ZA PREHRANO

Zakon v 25. in 26. členu določa, da se za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico ozirom do v celoti brezplačne malice upravičeni:

  • Dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v  odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42% neto povprečne plače v RS.
  • Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o ostroškem dodatku, znaša:
    - nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70% cene malice, torej je  letošnja cena malice 0,73 EUR
    - nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS,in sicer v višini 40 % cene malice, torej je letošnja  cena 1,45 EUR.   

UVELJAVLJANJE PRAVIC

Učenci in dijaki, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji (za polnoletne dijake), veljavni na da 31. 12. 2012, in v kateri je ugotovljen odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Tem učencem in dijakom, bodo centri za socialno delo do konca januarja 2013 izdali odločbo o upravičenosti do subvencije za malico po uradni dolžnosti, kar pomeni, da jim ni potrebno vlagati vlog, saj centri o izdanih odločbah o otroškem dodatku oziroma o državni štipendiji že imajo.

Dijaki in učenci, ki pravice do subvencije za malico nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pa morajo pri pristojnem centru  za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice. V teh primerih bodo centri za socialno delo izpolnjevanje pogojev ugotavljali na način, kot velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1. 2. 2013 dalje.

Starše naprošam, da po prejemu odločbe, kopijo le-te čim prej dostavijo v tajništvo šole.  

Povzeto po okrožnici MIZKŠ, 21. 1. 2013

Jože Bogataj, ravnatelj

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...