Pojdi na glavno vsebino

Učitelji in drugo osebje

 

Profesorski zbor

Profesor   Predmeti in razredi
Alenka Kolenc Krajnik

Alenka Kolenc Krajnik, uni. dipl. inž. elektrotehnike, svetovalka

priprava na tekmovanje iz računalništva Bober

govorilne ure: torek, 8.55-9.30

alenka.kolenc-krajnik@gimnazija-skofjaloka.si

informatika

Aleš Križnar

Aleš Križnar, laborant

ales.kriznar@gimnazija-skofjaloka.si

laboratorijske vaje
Aljoša Erman

Aljoša Erman, uni. dipl. prof. fizike, svetnik

razrednik 3. d, priprava na tekmovanje iz fizike, naravoslovja in astronomije, mentor dijakov pri raziskovalnih nalogah

govorilne ure: torek, 9.45 - 10.30

aljosa.erman@gimnazija-skofjaloka.si

fizika

izbirni maturitetni predmet fizika

Ana Prevc Megušar

Ana Prevc Megušar, univ. diplomirana muzikologinja, svetnica

Pomočnica ravnatelja, koordinatorica OIV,  koordinatorica dejavnosti v UNESCO, MEPI menotrica

govorilne ure: ponedeljek, 8.05 -8.50

ana.megusar1@guest.arnes.si

glasba

Andreja Dobrovoljc

Andreja Dobrovoljc, uni. dipl. inženir matematike, mentorica

razredničarka 3. a, priprava na tekmovanje iz matematike, članica ŠMK

govorilne ure: sreda, 8.05-8.50

andreja.dobrovoljc@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Andreja Kolar

Andreja Kolar, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetovalka

razredničarka 4. e, priprava na tekmovanje iz zgodovine, koordinatorica strokovne ekskurzije v Tabor, Češka,

govorilne ure:  ponedeljek, 9.45-10.30

andreja.kolar@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

Anica Šaljaj

Anica Šaljaj, uni. dipl. prof. tehnike in fizike, svetovalka

razredničarka, 3. c, članica sveta šole, tajnica ŠMK, priprava dijakov na tekmovanje iz fizike, vodja projekta ZRSŠ Razvoj inovativnih učnih okolij Inovativna pedagogoka 1:1

govorilne ure: sreda, 11.25 - 12.10

anica.saljaj@gimnazija-skofjaloka.si

fizika

izbirni maturitetni predmet fizika

 

Anže Rebič, prof. športne vzgoje, mentor

razrednik 1. š

govorilne ure:  četrtek, 8.55 - 9.40

anze.rebic@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Barbara Osolnik Rajšek

Barbara Osolnik Rajšek, uni. dipl. prof. angleščine in prof. francoščine, svetovalka

koordinatorica strokovne ekskrurzije v Pariz in Provanso

govorilne ure: sreda, 8.55 - 9.40

barbara.osolnik-rajsek@gimnazija-skofjaloka.si

francoščina

izbirni maturitetni predmet francoščina

Bernarda Pavlovec Žumer

Bernarda Pavlovec Žumer, uni. dipl. prof. slovenščine in univ. dipl. literarni komparativist, svetovalka

razredničarka 1. b, mentorica šolskega časopisa, članica tima za prenovo programa klasične gimanzije

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 - 10.30

bernarda.pavlovec-zumer@guest.arnes.si

slovenščina

Diana Curk

Diana Curk, univ. dipl. prof. biologije

priprava dijakov na tekmovanje iz biologije in naravoslovja

govorilne ure: /

diana.curk@gimnazija-skofjaloka.si

biologija

Gašper Kvartič

Gašper Kvartič, mag. latinskega jezika, književnosti in kulture

razrednik 4. b/c, član tima za prenovo programa klasične gimnazije, tečaj grščine, priprava strokovne ekskurzije v Rim in Pompeje

govorilne ure: petek, 11.25 -12.10

gasper.kvartic@gimnazija-skofjaloka.si

latinščina

Gašper Murn

Gašper Murn, mag. prof. kemije

razrednik 4. d, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, koordinator MEPI programa, član projekta Erasmus+

govorilne ure:  ponedeljek, 8.55-9.40

gasper.murn@gimnazija-skofjaloka.si

kemija

Irena Florjančič

Irena Florjančič, uni. dipl. prof. slovenščine in pedagogike, svetnica

razredničarka 1. c, članica sveta šole, koordinatorica projekta Objem

govorilne ure: četrtek, 8.55-9.40

irena.florjancic@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Janez Ciperle

Janez Ciperle, uni. dipl. prof. nemščine in filozofije, mentor

razrednik 2. č, mentor dijakom udeležencem GIMmun, koordinator projekta Erasmus+, vodja programa DSD

govorilne ure: sreda, 8.55-9.40

janez.ciperle@gimnazija-skofjaloka.si

nemščina

izbirni maturitenti predmet nemščina

Janez Galzinja

Janez Galzinja, uni. dipl. inž. elektrotehnike, mentor

priprava dijakov na tekmovanje iz fizike, koordinator strokovne ekskurzije v Cern in Ženevo

govorilne ure: četrtek, 8.05-8.50

janez.galzinja@gimnazija-skofjaloka.si

fizika

Ivan Kokalj

Janez Kokalj, uni. dipl. prof. psihologije, svetovalec

govorilne ure: ponedeljek od 9.00 - 9.40

janez.kokalj@gimnazija-skofjaloka.si

psihologija

izbirni maturitetni predmet psihologija

Jasna Miriam Batagelj

Jasna Miriam Batagelj, mag. prof. italijanščine in mag. prof. španščine

koordinatorica izmenjave z dijaki iz Španije

govorilne ure:  petek, 10.35 - 11.20

jasna-miriam.batagelj@gimnazija-skofjaloka.si

španščina

Jožica Grohar

Jožica Grohar, uni. dipl. prof. geografije in prof. sociologije, svetnica

priprava dijakov na tekmovanje iz geografije, organizatorica strokovnih ekskurzij za geografijo,

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 -10.30

jozica.grohar@gimnazija-skofjaloka.si

geografija

izbirni maturitetni predmet geografija

Lili Mravlja

Lili Mravlja, uni. dipl. prof. nemščine in prof. angleščine, mentorica

priprava dijakov na tekmovanje iz nemščine

govorilne ure:  sreda, 8.55 - 9.40

lili.mravlja@gimnazija-skofjaloka.si

nemščina

Manca Čadež

Manca Čadež, univ. dipl. prof. matematike, svetovalka

razredničarka 4. š, priprava na tekmovanje iz razvedrilne matematike, priprava na tekmovanje iz logike, vodja projekta PODVIG

govorilne ure: torek, 9.45 - 10.30

manca.cadez@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Marija Gogala

Marija Gogala, uni. dipl. prof. biologije, svetovalka

koordinatorica skupine šolske prehrane, priprava dijakov na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, prirpava na tekmovanje o poznavanju flore

govorilne ure: četrtek, 8.55 - 9.40

marija.gogala@gimnazija-skofjaloka.si

biologija

Marija Tolar

Marija Tolar, uni. dipl. inž. kemijske tehnologije, svetnica

razredničarka 4. a, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, priprava dijakov na naravoslovno olimpijado EUSO, članica ŠRT, članica sveta šole

govorilne ure: sreda 9.50 - 10.30

mojca.tolar@gimnazija-skofjaloka.si

kemija

izbirni maturitetni predmet kemija

Marjeta Petek Ahačič

Marjeta Petek Ahačič, uni. dipl. prof. francoščine in ruščine, svetnica

razredničarka 3. b, priprava dijakov na tekmovanje iz ruščine, vodja projekta Rusijada in Tedna ruskega filma v Škofji Loki

govorilne ure: sreda, 8.55 - 9.40

marjeta.petek.ahacic@gimnazija-skofjaloka.si 

ruščina

izbirni maturitetni predmet ruščina

Marko Luževič

Marko Luževič, prof. športne vzgoje, mentor

šahovski krožek

govorilne ure: torek, 8.05 - 8.50)

marko.luzevic@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Marko Špolad

Marko Špolad, uni. dipl. inž. matematike, svetnik

razrednik 2. š, priprava dijakov na tekmovanje iz matematike in razvedrilne matematike, član tima za organizacijo dela v športnem oddelku

govorilne ure: petek, 9.45 - 10.30

marko.spolad@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Matej Albreht

Matej Albreht, uni. dipl. prof. telesne vzgoje, svetovalec

razrednik 3. š, organizator športnih dni in športnih taborov, vodja tima za organizacijo dela v športnem oddelku

govorilne ure: sreda, 9.45 - 10.15

matej.albreht@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Matej Plestenjak

Matej Plestenjak, akademski kipar, mentor

koordinator likovne dejavnosti na šoli

govorilne ure: /

matej.plestenjak@gimnazija-skofjaloka.si

likovna umetnost

Mateja Lavtar

Mateja Lavtar, univ. dipl. prof. biologije

rrazredničarka 1. d, priprava na tekmovanje iz naravoslovja in biologije

govorilne ure: sreda, 9.45 - 10.30

mateja.lavtar@gimnazija-skofjaloka.si

biologija

izbirni maturitetni predmet biologija

 

Mateja Močnik, univ. dipl. prof. geografije in umetnostne zgodovine

govorilne ure: sreda, 9.45-10.30

mateja.mocnik@gimnazija-skofjaloka.si

 

Mateja Prvodnik Mayland

Mateja Prevodnik Mayland, uni. dipl. prof. angleščine, svetovalka

razredničarka 2. bc

govorilne ure: sreda, 9.45 - 10.30

mateja.prevodnik.mayland@gimnazija-skofjaloka.si

angleščina

Matic Gortnar

Matic Gortnar, mag. prof. anglistike in francoščine

razrednik 1. e, mentor MEPI programa - zlata stopnja, 

govorilne ure: četrtek, 8.05-8.50

matic.gortnar@gimnazija-skofjaloka.si

angleščina

Matic Močnik

Matic Močnik, uni. dipl. prof. zgodovine in prof. geografije, mentor

razrednik, 1. a, mentor v programu MEPI - zlata stopnja, priprava na tekmovanje statistične igre, koordinator mednarodne izmenjave z Dansko

govorilne ure: ponedeljek, 8.05-8.50

matic.mocnik@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

geografija

Izbirni maturitetni predmet geografija

Melita

Melita Perkovič, univ. dipl. prof. slovenščine in prof. španščine, mentorica

govorilne ure: petek 8.55-9.40

melita.perkovic@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Milena Dolenec

Milena Dolenec, uni. dipl. prof. matematike, svetovalka

priprava dijakov na tekmovanje iz matematike,

govorilne ure: ponedeljek, 10.35-11.20

milena.dolenec@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Nada Beguš

Nada Beguš, uni. dipl. prof. slovenščine in dipl. etnolog, svetovalka

govorilne ure: torek, 9.45-10.30

nada.begus@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

Nataša Šolar, univ. dipl. prof. biologije

laborantka

natasa.solar@gimnazija-skofjaloka.si

 

Nataša Veber

Nataša Veber, uni. dipl. prof. angleščine in prof. slovenščine, svetovalka

članica sveta šole

govorilne ure: sreda 8.05 - 8.50

natasa.veber@gimnazija-skofjaloka.si

angleščina

Nataša Zaplotnik

mag. Nataša Zaplotnik, uni.dipl. prof. angleščine in prof. francoščine, svetovalka

razredničarka 2. e, priprava dijakov na tekmovanje iz angleščine in na mednarodno tekmovanje Best in English

govorilne ure: sreda, 9.45-10.30

natasa.zaplotnik@gimnazija-skofjaloka.si

angleščina

Nevenka Bertoncelj

Nevenka Bertoncelj, uni. dipl. prof. telesne vzgoje, svetnica

rrazredničarka, 3. e, organizatorica športnih dni in športnih taborov, vodja projekta Erasmus+, inštruktorica MEPI odprav

govorilne ure: torek, 9.45 - 10.30

nevenka.bertoncelj@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Neven Šverko

Neven Šverko, uni. dipl. ing. kemije

govorilne ure: četrtek 10.35-11.20

neven.sverko@gimnazija-skofjaloka.si

kemija

Sonja Gartner

Sonja Gartner, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetnica

 članica tima za prenovo klasične gimanzije

govorilne ure: torek, 9.45-10.30

sonja.gartner@gimnazija-skofjaloka.si

zgodovina

izbirni maturitetni predmet zgodovina

Špela Oman

dr. Špela Oman, uni.dipl. prof. španščine, dr. primerjalne književnosti in literarne teorije, svetovalka

priprava na tekmovanje iz španščine

govorilne ure: torek, 8.55-9.40 

spela.oman@gimnazija-skofjaloka.si

španščina

izbirni maturitetni predmet španščina

Tanja Gartner

Tanja Gartner, uni. dipl. prof. sociologije in prof. zgodovine, svetnica

mentorica Dijaške šolske skupnosti, sindikalna zaupnica, koordinatorica strokovne ekskurzije v Bruselj in Strasbourg

govorilne ure: sreda, 9.45-10.30

tanja.gartner@gimnazija-skofjaloka.si

sociologija

izbirni maturitetni predmet sociologija

Tanja Melihen

Tanja Melihen, uni. dipl. prof. športne vzgoje, svetovalka

organizator športnih dni in športnih taborov

govorilne ure: ponedeljek, 9.45-10.30

tanja.melihen@gimnazija-skofjaloka.si

športna vzgoja

Tatjana Žagar

Tatjana Žagar, uni. dipl. prof. slovenščine in univ.dipl.sociologinja kulture, svetnica

razredničarka 2. a, mentorica impro gledališča in gledališke skupine Oder na stežaj, priprava na tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, članica sveta šole

govorilne ure: torek, 8.55-9.40

tatjana.zagar@gimnazija-skofjaloka.si

slovenščina

 

Tina Zupančič, univ. dipl. biolog in prof. biologije

priprava na tekmovanje iz biologije

govorilne ure: petek, 8.55 - 9.40

tina.zupancic@gimnazija-skofjaloka.si

 

Vesna Krvina

Vesna Krvina, uni. dipl. prof. matematike, svetovalka

 priprava dijakov na tekmovanje iz matematike, predsednica upravnega odbora šolskega sklada, urničarka

govorilne ure: ponedeljek, 9.45 - 10.30

vesna.krvina@gimnazija-skofjaloka.si

matematika

Ostalo osebje šole

  Ime in priimek Funkcija
 

Miha Šteharnik, računovodja 

miha.steharnik@gimnazija-skofjaloka.si

računovodja

 

Iris Dumenčič, hišnik 

iris.dumencic@gimnazija-skofjaloka.si

hišnik
Jože Bogataj

Jože Bogataj, uni. dipl. prof. angleščine in prof. slovenščine, svetnik

predsednik ŠMK, član ŠRT, član tima za prenovo klasične gimnazije, predsednik UO sklada Toneta Pavčka za promocijo ruščine, nacionalni koordinator UNESCO ASP mreže slovenskih šol

joze.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

ravnatelj

Marija Kokalj Auguštiner

Marija Kokalj Auguštiner, uni. dipl. prof. slovenščine in prof. srbščine, hrvaščine in makedonščine, knjižničarka (ŠIK, CPI FF Lj), svetovalka

marija.kokalj@gimnazija-skofjaloka.si

knjižničarka

 

Valentina Mohorič, tajnica VIZ 

valentina.mohoric@gimnazija-skofjaloka.si

tajnica

Saša Bogataj Suljanović

Saša Bogataj Suljanović, univ.dipl. psihologinja, svetnica

vodja ŠRT, predsednica sveta šole, mentorica prostovoljcev, organizatorica Šole za starše, koordinatorica programov Vzgoja za mir, družino in nenasilje, certificiran NLP praktik pri International NLP Trainers Association

sasa.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

šolska svetovalna delavka

 

Blaž Baškovec, računalničar

blaz.baskovec@gimnazija-skofjaloka.si

vzdrževalec učne tehnologije

 

Špela Horvat, magistrica psihologije 

spela.horvat@gimnazija-skofjaloka.si 

šolska svetovalna delavka

 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...